Rogaland

Til leie – SANDNES/ HOVEBAKKEN - PROSJEKTERT NYBYGG TIL LEIE: 200 - 500 KVM. KOMBINASJONSLOKALER MED OPPTIL 3000 KVM. UTEOMRÅDE VED SIDEN AV CRAMO

20_184376379
20_184376379
20_30490047
20_30490047
20_423397003
20_423397003
20_1129910858
20_1129910858
20_802656199
20_802656199
20_1677755959
20_1677755959
20_1391254068
20_1391254068
20_297516305
20_297516305
20_1567561187
20_1567561187
20_2078764862
20_2078764862
20_1511647481
20_1511647481
20_1290702749
20_1290702749
20_1257347340
20_1257347340
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet, adkomst

Bygget vil bli reist på samme eiendom som Cramo, nært Sandnes sentrum og ny påkjørsel til motorveg.

Nærområdet

Leietaker vil bli nærmeste nabo til Cramo (samme eiendom, men eget bygg). Andre bedrifter som Byggmax, Nordic Bulk, Felleskjøpet samt Freudenberg oil & gas Technologies ligger i umiddelbar nærhet

Arealer og fordeling per etasje

UTBYGGER KAN REISE ALT FRA 200 - 500 KVM.

PROSJEKTETS FORELØPIGE ESTIMATER:

Ca. 400 kvm. Kombinasjonsbygg hvorav:

- Ca. 350 kvm. verksted/ lager
- Ca. 50 kvm. kontor med tilhørende garderober, møterom samt spiserom

Takhøyden utgjør 7,5 meter.

Tilhørende uteareal på opptil ca. 3 000 kvm.

- Alle mål kan diskuteres og tilpasses leietakers behov

- Lokalene leveres "nøkkelferdig" med gjennomgående høy standard, i samme stil som nabobygget Cramo.

Utleier kan tilpasse lokalene etter leietakers ønske og behov.

Standard

Utleier kan tilpasse lokalene etter leietakers ønske og behov.

Parkering

God parkeringsdekning på tilhørende tomt er inkludert i leien

Prisantydning

Etter nærmere avtale

Overtagelse

Etter nærmere avtale

Solgt 'som den er'

De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1102
Gårdsnr: 39
Bruksnr: 89