Oslo vest

Til leie – Sandakerveien 116 - fine lokaler i hjertet av Nydalen!

15
15
3
3
1
1
2
2
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon
Alarm
Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass
Heis
Kantine

BELIGGENHET
Sandakerveien 116 har beliggenhet "midt i smørøyet" av Nydalen, i nærheten av Gullhaug Torg og Nydalen T-bane stasjon. Eiendommen huser Handelshøyskolen BI, TATA, Elhub, Nordvik & Partners, Silicon Labs, Sonans, Oberthure, Evolve, Nydalen Athletica SIO, CopyCat, Akademika bokhandel, kaffebarer/kiosk og andre servicefunksjoner.

ET LEVENDE BYDELSSENTRUM
Nydalen fremstår i dag som et levende, fremtidsrettet, spennende bydelssentrum, og benyttes av stadig flere av Oslos innbyggere. Mange har fått øynene opp for hva som faktisk finnes her av kultur- og fritidstilbud, sammen med et variert bedriftsmangfold og miljø.

Alt av servicetilbud, samt Storo Shoppingsenter ligger i umiddelbar nærhet.

Eiendommen har enkel adkomst for bil fra Ring 3 og Oslo sentrum, i tillegg til gangavstand til alle kollektivtilbudene i området.

EIENDOMMEN
Sandakerveien 116 har moderne og lyse kontorlokaler med eksponeringsmuligheter, sentralt plassert i Nydalen. Eiendommen er et spennende alternativ for både små og store bedrifter som ønsker egne, skreddersydde lokaler i nærhet til både Oslo sentrum og sentrale kommunikasjonsårer.

I tillegg har bygget takterrasse, felles kantine for kontorleietakere og god parkeringsdekning i garasjekjeller under bygget, for ansatte og kunder.

I Sandakerveien 116 kan du dra nytte av nærheten til Handeslhøydskolen - enten ifm kurs, samarbeid med BI eller rekruttering av ansatte.

Leietaker vil sitte under samme tak som Handelshøyskolen BI. BI har et sterkt faglig miljø og tette bånd til næringslivet, og er arena for flere store nasjonale og internasjonale konferanser innen finans og næringsliv.

Som leietaker i BI-bygget vil man være tett på studentene. Gjennom deltakelse på arrangementer på huset, som f.eks. de årlig Karrieredagene, vil man ha gode muligheter for markedsføring av egen bedrift ut mot studenter og nyutdannede. BI har også et bredt kurstilbud og etter- og videreutdanningsprogrammer, samt et aktivt alumni-nettverk for tidligere studenter ved BI. Les mer på BIs hjemmeside www.bi.no.

LOKALENE
Ledig areal
- 4. etg - 613 kvm BTA mot Sandakerveien
- 5. etg - 739 kvm BTA mot atriet

Utleier tilpasser lokalene etter leietakers ønsker og behov. Leienivå vil avhenge av standard og innredningsnivå. Utleier er behjelpelig med å utarbeide forslag til planløsning.

PARKERING
Det er mulig for leie av innendørs parkering i Nydalen P-Hus, samt utendørs parkering i nærliggende områder.

STANDARD / TEKNISKE OPPLYSNINGER
Bygget holder høy teknisk standard, både byggteknisk og interiørmessig. Lokalene har stor fleksibilitet enten man velger cellekontorer eller åpne løsninger. Bygget er tilknyttet Nydalen Energisentral som leverer både varme og kjøling som er miljøvennlig. Handelshøyskolen BI har fokus på miljø og er sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfokus gir fokus på aktiv styring av energibruk (Smart house), bruk av LED og sortering av avfall.

Kontorene er kablet med tele/data cat 6.

ADKOMST
Det er kort vei til Nydalen t-banestasjon, taxiholdeplasser, buss- og togforbindelser, samt Ring 3.

Nydalen har et godt utbygget sykkelveinett, med sammenhengende gang- og sykkelvei langs Akerselva, fra Grünerløkka til Maridalen.

VELKOMMEN TIL VISNING!

Nydalen er blitt skapt gjennom tre industrielle revolusjoner gjennom 200 år. På midten av 1800-tallet eksploderte den første industrielle revolusjonen, med spinnerier og tekstilfabrikker. Så kom den andre industrielle revolusjonen på 1930-tallet, med virksomheter som sprang ut av kjemisk vitenskap og elektrisk kraft i kompaniskap. For 20 år siden ble den tredje revolusjonen til da byggingen av en helt ny kontorbydel begynte.

Arealkrevende industri og lagervirksomheter ble lagt ned og revet. Inn kom nye og moderne kontorbygg, som huset teknologibedrifter, mediehus og selskaper i kreative bransjer. Handelshøyskolen BI fant veien til Nydalen, og det er de siste årene blitt utviklet store leilighetskomplekser i den nye bydelen, som huser rundt 20 000 studenter og arbeidsplasser.

Beliggenhet og offentlig kommunikasjon

Nydalen ligger i Nordre Aker bydel og grenser til Grefsen, Tåsen, Bjølsen, Sandaker og Storo. Den offentlige kommunikasjonen er blitt kraftig rustet opp de seneste årene, med byggingen av T-banestasjonen Nydalen stasjon. Det går også en rekke bussruter til og fra Nydalen, samtidig som det er enkel adkomst via Ring 3 med bil. For bedrifter som er avhengig av enkel tilgang til Oslo Lufthavn Gardermoen, stanser Flybussekspressen på holdeplassen Nydalen, bare ti minutters gange fra Nydalen.

Utvikling

Nydalen er preget av noen få store gårdeiere som arbeider sammen for å få en best mulig bydelsutvikling. Siden det ikke er mange og fragmenterte gårdeiere med ulike interesser, kan gårdeierne i Nydalen ta store grep som løfter området til en attraktiv kontorbydel. Blant annet er det gjort mange grønne investeringer i Nydalen de seneste årene. Akerselva er blitt forbedret og gjort mer tilgjengelig for allmennheten. Det er investert i energisentral, som gir lavere energibruk i byggene, og det jobbes med å legge til rette for et større og bredere kulturtilbud i bydelen.