Oslo sentrum

Til leie – Sørenga - Forretnings / serveringslokaler på Sørengkaia

23
23
24
24
25
25
26
26
19
19
20
20
21
21
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon Alarm Bredbåndstilknytning

Beskrivelse

Sørenga har en sjeldent god beliggenhet i den nye Fjordbyen, med Operaen, fjord og parker som nærmeste nabo. Med sjø på tre kanter, arkitektur som sikrer maksimalt med lys og sol til leilighetene og en bred Sentralpark i midten er det rikelig med lys, luft og fri sikt i alle retninger. På Sørenga får du sjø, kanaler og grøntområder rett utenfor inngangsdøren samtidig som det er kort avstand til byen og offentlig kommunikasjon. Ikke rart at Sørenga er en suksess.

Sørenga er et attraktivt sted å bo og leve. Området er en viktig del av Bjørvika, med Operaen og det kommende Munchmuseet – Lambda som to av de nærmeste naboene. Her kan du oppleve en rolig sentralpark og kanaler mellom bygningene. Havnepromenaden med restauranter og kafeer fører deg videre ut til sjøbadet lengst ute på utstikkeren.

På Sørenga finner du rikelig med fellesområder, forretninger og offentlige rom som Havnepromenaden, Sentralparken, kanaler, samt tverrslagene Lossegangen og Lastegangen. Og ikke minst Sjøbadet ytterst på utstikkeren.

Vi har på veiene av Tellus Eiendom et av de siste ledige næringslokalene på Sørenga til leie. Lokalet ligger ut mot fjorden vegg i vegg med Rema 1000's nye butikk og egner seg like godt til handel, servering eller annen publikumsrettet kontorvirksomhet.

Lokalene tilpasses leiatkers ønsker og behov.

Innhold

Flott lokale med god takhøyde, store lyse flater og god eksponering ut mot fjorden og forbipasserende. Lokalets utforming, beliggenhet og synlighet gjør det meget godt egnet til servering(det er også mulig å etablere mesanin over deler av arealet).

Det vil også være mulig å leie utearealer til uteservering.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301
Gårdsnr: 234
Bruksnr: 102

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.