Oslo sentrum

Til leie – Rimelige lokaler i Ibsenkvartalet ± meget sentral beliggenhet ved Tinghuset

Fasade
Fasade
Inngangsparti
Inngangsparti
Planforslag
Planforslag
Planskisse slik det er i dag
Planskisse slik det er i dag
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beskrivelse

» Attraktivt kontorlokale med direkte tilgang til Sentrum P-Hus

» Mulighet for lager i kjelleren 20-200 kvm

» Enkel tilgang til alle kollektivtilbud rett utenfor dørenEiendommen er oppført 1996 og består av fire bygninger plassert rundt et åpent torg knyttet sammen med gangbroer. Totalt utgjør bygningsmassen ca. 33.000 kvm som inkluderer kontor-, butikk, restaurant og lagerareal. Planløsningen er effektiv og hensiktsmessig. Direkte adgang fra parkeringshuset.

Beliggenhet

Ibsenkvartalet, C.J. Hambors plass 2, har en meget attraktiv beliggenhet vis a vis Oslo Tinghus.

I umiddelbar nærhet til Nationaltheatret stasjon, samt buss- og trikkeholdeplass som for eksempel:

Bussholdeplass St. Olavsplass nr. 151, 251 og 143Stortinget T-banestasjon linje 1, 3, 4 og 5Trikkeholdeplass Tinghuset linje 11, 17 og 18

Innhold

1. etg. ca. 350 - 528 kvm BTA. Planforslag arbeidsplasser: inntil 18 i landskap og 3 cellekontorer

Lagerlokale i kjeller ca. 20-200 kvm BTA. Det er kjøreadkomst (maks høyde er 2.10 m) fra Ibsen parkeringshus.Vi tilpasser kontorlokalene til dagens krav til standard og planløsning.

Det finnes en felles kantine på eiendommen. Mulighet for tilgang til sykkelparkering med tilhørende dusj/garderobe.

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.