Oslo sentrum

Til leie – Rådhusgata 2

Kontorlokaler Rådhusgata 2 - Fasade
Kontorlokaler Rådhusgata 2 - Fasade
Kontorlokaler Rådhusgata 2 - Fasade
Kontorlokaler Rådhusgata 2 - Fasade
Kontorlokaler Rådhusgata 2 - Fasade
Kontorlokaler Rådhusgata 2 - Fasade
Kontorlokaler Rådhusgata 2 - Fasade
Kontorlokaler Rådhusgata 2 - Fasade
Kontorlokaler Rådhusgata 2 - Fasade
Kontorlokaler Rådhusgata 2 - Fasade
Kontorlokaler Rådhusgata 2 - Fellesarealer
Kontorlokaler Rådhusgata 2 - Fellesarealer
Kontorlokaler Rådhusgata 2 - Fellesareal
Kontorlokaler Rådhusgata 2 - Fellesareal
Kontorlokaler Rådhusgata 2 - Fellesareal
Kontorlokaler Rådhusgata 2 - Fellesareal
Kontorlokaler Rådhusgata 2 - Område
Kontorlokaler Rådhusgata 2 - Område
Kontorlokaler Rådhusgata 2 - Område
Kontorlokaler Rådhusgata 2 - Område
Kontorlokaler Rådhusgata 2 - Område
Kontorlokaler Rådhusgata 2 - Område
Plan 1
Plan 1
Plan 1 med utleiedel
Plan 1 med utleiedel
Plan 2 og 3 alternativ 1
Plan 2 og 3 alternativ 1
Plan 2 og 3 alternativ 2
Plan 2 og 3 alternativ 2
Plan 4
Plan 4
Plan 5
Plan 5
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET
  • VEDLEGG

Beskrivelse

Rådhusgata 2 er en meget sentral eiendom beliggende i over- gangen mellom Kvadraturen og Bjørvika. Nærmeste naboer er Oslo Børs og Langkaia 1 (Oslo Havnelager). Kun 3-4 minutters gange til Oslo S. Frittstående bygg med meget synlig og kjent fasade i bybildet.

www.rådhusgata2.no

360 virtual tour

Ledig kontorareal 3626 kvm
Ledig lager 169 kvm
Ledig parkeringsareal i kjeller 521 kvm

Totalt utleieareal 4316 kvm

Rådhusgata 2 sto ferdig i år 2000. Eiendommen har fra byggeår vært benyttet som et enbrukerbygg. Først av Luftfartsverket frem til 31.12.2014 og så av Forsvarsbygg fra 01.01.2015 med utløp 31.12.2017.

Eiendommen har løpende gjennomgått oppgraderinger på tekniske anlegg, og holder i dag en gjennomgående god standard. Eiendommen er meget godt egnet som enbrukerbygg og leies ut i sin helhet. Det planlegges å etablere nytt og profilert inngangsparti fra Skippergata. God logistikk med kantine, møter- om og resepsjon i 1. etasje.

I bygget underetasje er det 14 parkeringsplasser, stor avlåst sykkelparkering. Dagens garderobeanlegg skal oppgraderes til en meget god standard, og vil ha god dusjkapasitet og ventilerte oppbevaringsskap.


Arealene

Dagens planløsning er i all hovedsak med cellekontorer. Med vinduer på alle fire fasader, og atrium i midten, gir dette lokalene meget gode lysforhold. I tillegg er det god avstand til omkring- liggende bygg.

Kontoretasjene omkranser et stort og luftig glassoverbygget atrium som er hjerte i bygget. Dette bidrar til at utnyttelsen blir optimal i cellekontorløsninger og vil i tillegg fungere utmerket?i alle kombinasjoner mellom åpne landskap og kontorer. Plan- løsning vil tilpasses leietakers valg etter nærmere avtale.


Offentlig kommunikasjon

Oslo Sentralstasjon, med alt av offentlig kommunikasjon, i umiddelbar nærhet. Det finnes også en rekke busser og trikker i nærheten.


Fellesfasiliteter

• Resepsjon

• Kantine

• Møterom

• Garasje

• Sykkelparkering

• Dame- og herregarderober med høy standard

Ledig fra

Etter avtale

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.