Follo

Til leie – Prosjektert nybygg lager - Regnbuen Næringspark på Langhus - Kan ferdigstilles 1. halvår 2019

Situasjonsplan Nybygg Snipetjernveien 4
Situasjonsplan Nybygg Snipetjernveien 4
Illustrasjoner kommer
Illustrasjoner kommer
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Regnbuen Næringspark i Langhus og er et veletablert og populært lager- og logistikk område. Her holder etablerte firmaer som Brødrene Dahl, Rema 1000, Coop, Freja, BH Ramberg, DSV, Frukthaven, Nexans, Forlagssentralen, Alliance Healthcare og Boots til.

Inneholder

Prosjektert lagerbygg med følgende nøkkelopplysninger;
- Lager på en flate med 8.800 kvm
- Lageret kan evt deles i 2-3 leieforhold
- Tomteareal på ca. 24 mål
- Opptil 12 meter fri takhøyde - Gesimshøyde 15 m
- Mulighet for 12 lasteramper/værgardin, samt overbygget rasterampe
- 500 - 1.000 kvm kontorer/spiserom/møterom
- Garderobeanlegg
- For øvrig kan bygget skreddersys den enkelte bruker!

Eiendommen kan også leies ut som utelager!

Follo er en region i Akershus Fylkeskommune sørøst for Oslo som består av kommunene Nesodden, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås og de søndre delene av Enebakk. Regionen har rundt 125 000 innbyggere.

Lager

De seneste årene har Follo-regionen vokst frem som et svært viktig lager- og logistikkområde utenfor Oslo. Med sentral beliggenhet rett syd for Oslo og to Europaveier, har store virksomheter lokalisert sine lagre til blant annet Vestby og andre områder i Follo. Kommunene har vist stor vilje til å legge til rette for lagerbrukerne, samtidig som leieprisene er lavere enn i det sentrale Oslo-området. God adkomst til veier som går til og fra kontinentet spiller også en viktig rolle for dem som etablerer sitt lager i Follo.

I lagermarkedet har Follo fått navnet Sydkorridoren, hvor leieprisene er fra 700 til 800 kroner per kvadratmeter for gode lagerobjekter.

Kontor

Når det gjelder kontorvirksomhet, har Follo-regionen mange små og mellomstore bedrifter som er lokalisert i byer som Ski og Drøbak og tettstedene i kommunene. Lokalene som er tilgjengelige for kontorbrukere er ofte små, og gjerne i tilknytning til butikker, kjøpesentre eller lager (kombinasjonsbygg).

I Oppegård er det, i motsetning til Vestby og Ås, lite landbruksvirksomhet. Næringslivet er i stedet preget av industri, service og teknologi. Bedrifter som IBM, Stabburet og Robert Bosch har etablert seg i kommunen som grenser til Oslo.

I det som tidligere ble kalt IBM-bygget, holder IBM og en rekke bedrifter hus, rett på utsiden av grensen til Oslo. Bygget har nå fått navnet Rosenholm Campus og er på over 43 000 kvadratmeter. Et 50-60-talls leietakere holder til i bygget, som også har et kontorhotell med plass til små bedrifter.