Romerike

Til leie – Prosjektert lagerbygg på Hvam helt inntil E6 med fantastisk eksponering

Illustrasjon - Prosjektert nybygg lager - nærbilde
Illustrasjon - Prosjektert nybygg lager - nærbilde
Situasjonskart
Situasjonskart
Situasjonskart med snitt
Situasjonskart med snitt
Alternative løsninger på arealfordeling
Alternative løsninger på arealfordeling
Illustrasjon av mulige fasade uttrykk
Illustrasjon av mulige fasade uttrykk
Illustrasjon prosjektert nybygg lager
Illustrasjon prosjektert nybygg lager
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Tomten ligger på Hvam og i næringsområdet kjent som Kjeller Vest. Den ligger direkte inntil E6 mellom Oslo og Gardermoen og er godt synlig fra E6.

Inneholder

Tomten er på ca 28 mål og kan bebygges med opptil 24.000 kvm.

Illustrerte prosjekt viser et lagerbygg på ca 8.700 kvm med fri takhøyde 9 meter, samt en kontorlamell på toppen med ca 1.000 kvm, se vedlagte skisse for andre løsninger.

Terrenget skråner nedover mot sydvest og bebyggelsen legges delvis inn i terrenget og trappes også ned for best mulig terrengtilpasning. På sydøstsiden av bygget etableres det to gårdsplasser i ulike nivåer og med hver sin adkomst fra Kjeller Vest. Om ønskelig kan disse to gårdsplassene bindes sammen med en rampeforbindelse internt på tomten.

Bebyggelse

Området er regulert til byggeområde for blandet formål, lett industri og kontor, ihht til reguleringsplan for Jongstad vedtatt i 1993. TU er 90% og maks 4 etasjer(3. etg mot Nitelva). Omårdet som er vist som grøntbelte i illustrasjonen er en del av byggeområdet mot E6 hvor det ikke tillatels parkering eller bebyggelse. Det kan søkes dispensjasjon fra dette.

Romerike omfatter 13 kommuner i Akershus øst og nord for Oslo. Arealet er på 3800 kvadratkilometer, og regionsenteret er byen Lillestrøm. Tettstedet Oslo har vokst seg inn i de vestlige delene av distriktet. Med utbyggingsplanene i Groruddalen de nærmeste 15-20 årene, vil det gå mot en enda større sammensmeltning og et utvidet kollektivtilbud til nabokommunene til Oslo. Det er stort kapasitetspress på innfartsveiene nord fra Oslo, som gir til dels lange køer.

Flytoget stopper imidlertid på Lillestrøm, og tidsavstanden med tog til Oslo sentrum er under 15 minutter. Norges Varemesse ligger rett ved siden av Lillestrøm stasjon.

Skedsmo kommune er kjent for å tiltrekke seg store lager- og logistikkbygg, langs E6 oppover mot Gardermoen. Markedet på Romerike kjennetegnes også av en stor etterspørsel etter kombinasjonslokaler rundt 300 kvadratmeter. Et typisk bygg er gjerne 250 kvadratmeter med lager. og verkstedlokaler og 50-100 kvadratmeter med kontorlokaler. Derimot er det få større kontorbygg i området.

De dyreste kontorleieprisene på Romerike oppnås i Lillestrøm sentrum, samt i Jessheim sentrum. I disse to områdene finner vi også den største etterspørselen etter kontorlokaler. Leieprisnivået i Lillestrøm sentrum ligger stort sett på høyde med de nedre delene av Groruddalen og i Bryn/Helsfyr-området. I Jessheim sentrum snakker vi om nivåer vi finner i Oslo syd, fra Ryen og sørover.

Det er imidlertid mange kontorlokaler på Romerike som begynner å bli eldre, så det er et begrenset tilbud av nye og moderne lokaler.