Oslo nord

Til leie – Proffhandel - Showroom, lager og kontor

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

LOKALENE/INNHOLD

Lokalet som tilbys ligger på bakkeplan mot Østre Aker vei med enkel god tilgang til parkering, og med et frontparti som med enkle grep kan skape et flott inngangsparti til en proffbutikk /showroom. Lokalet fremstår lyse og med en fleksibel bygningskropp som gjør det enkelt å kombinere showroom/kunderelatert/lager med kontor. Bildene over viser dagens løsning, men lokalet tilpasses etter leietakeres ønsker. Egner seg flott for en leietaker som ønsker Showroom, med tilhørende kontor og noe lager.

Arealet som er tilgjengelig på totalt 1 650m²:

- Kontor mot Alf Bjerckes vei - ca. 690 m²
- Showroom / kunderelatert / lager mot Østre Aker vei ca. 960 m²
- Mulighet for høytlager inntil 100-200 m²


Mulighet for 15 innvendige parkeringsplasser i parkeringshus og 10 utvendige parkeringsplasser.

BESKRIVELSE

Vi har et lokale til utleie i Braathen Eiendom sitt bygg Alf Bjerckes vei 28. Braathen Eiendom er en eiendomsaktør med fokus på miljømessig drift og foredling av egne eiendommer som få andre eiendomsbesitter kan unne seg. Braathen Eiendoms historikk strekker seg tilbake til 1950 tallet, med andre ord vil man som leietaker her få areal med meget god kvalitet hos en stabil og profesjonell eiendomsbesitter med fokus på ypperste kvalitet og kunden i fokus.

Alf Bjerckes vei 28/30 er et kombinasjonsbygg oppført i 2011 / 15 på Brobekk / Alna, og fremstår antageligvis som en av de mest moderne og effektive kombi-bygget i Norge. Første byggetrinn ble bygget 2011 og er på ca 44 000 m², mens andre byggetrinn ble bygget i 2015 og er på ca 16 000 m². I dag finner man andre leietakere som Norsk Medisinaldepot, Norpost, DNB Arkiv og Direct House er også i bygget.

Arealet har god eksponering mot både Alf Bjerckes vei og Østre Aker vei. Her har man flotte muligheter til å lage et areal med showroom/kundeareal, med tilhørende lager og kontor.

BELIGGENHET

Alna Nord er et etablert og velfungerende næringsområde bestående av lager og kombinasjonseiendommer.

Eiendommen ligger sentralt i området Alna (nord) /Brobekk i Oslo, like nord for Økern. Nærområdet er et etablert og velfungerende næringsområdet bestående i all hovedsak av kombinasjonsbygg med kontorer, lager og proffhandel.

Området ligger mellom Østre Aker vei og godsterminalen på Alnabru, med god infrastruktur og tilgjengelighet i området (Ring 3 og Østre Aker vei).

ADKOMST

Eiendommen ligger sentralt til på Brobekk/Alna Nord med enkel tilgang fra E6 og Ring 3. Riksvei 163 (Østre Aker vei) ligger inntil eiendommen på nordsiden. Vollebekk buss og T-banestasjon ligger kun få minutters gange unna.


STANDARD

- Høy standard på bygget
- Fleksibelt mht endring av løsning og innredning
- Kontorene kan tilpasses leietakers ønsker
- Sentralt beliggende i et område dominert av logistikkbransjen og bedrifter med behov for kombinasjonslokaler
- God parkeringsdekning
- Meget god solid gårdeier
- Fjernvarme

Bjerke bydel er Oslos nest minste bydel målt etter folketall og har et areal på 7,7 kvadratkilometer. Bydelen, som inneholder de to næringsområdene Økern og Brobekk, har tradisjonelt huset plasskrevende lager- og industrivirksomheter. Men de seneste årene har trenden vært at lager og industri flyttes ut av bydelen for å gjøre plass for kontorbygg og boliger. Det har vært snakk om at den nedre delen av Groruddalen, fra Økern og opp gjennom Brobekk, kan bli ”nye Nydalen”, et nytt og attraktivt kontorområde for virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Økern

Det gigantiske veiprosjektet Ring 3 Ulven-Sinsen er blitt selve veiskillet for det som kommer til å definere Økern som et kontorområde i fremtiden. Utbyggingen til nærmere 4 milliarder kroner vil legge store veiområder i tunnell, noe som har gjort det mulig for eiendomsutviklerne å legge omfattende utviklingsplaner for næringsbygg på Økern.

Planene for nye kontor- og handelsbygg på Økern er på et tosifret milliardbeløp, og i løpet av få år vil leietakere kunne velge mellom topp moderne kontorfasiliteter til en ikke altfor høy leiekostnad.

Økern har stor tilgjengelighet, hvor det er lett å komme frem med bil. Det går også buss, flytogbuss og t-bane i området.

Brobekk

Brobekk og vestsiden av nedre Groruddalen preges av store endringer. Utbyggingen av Økern og Ring 3 har økt interessen for den nedre delen av Groruddalen og vil prege Brobekk-området fremover.

Brobekk-området består hovedsakelig av boligbebyggelse med eneboliger, rekkehus og mindre boligblokker. Området rundt Brobekk kjennetegnes først og fremst av en rekke store kombinasjons- og lagerbygg, særlig i Alf Bjerckes vei, en vei som går parallelt på østsiden av sterkt trafikkerte Østre Aker vei, rett inntil jernbanen.

Kollektivdekningen i området er ikke veldig god, men det er T-banestasjoner i nærheten, som Brobekk og Linderud med hyppige avganger, og området kan fra Oslo sentrum også nås med bussene 301 og 321. Om noen år kan det bli en tverrgående T-baneforbindelse i Groruddalen. Men mye av atkomsten er bilbasert, og det er god utendørs parkeringsdekning hos de store byggene.

Leieprisene i denne delen av Oslo er tradisjonelt nokså moderate, og jo lengre oppover i Groruddalen, desto lavere nivåer.