Oslo vest

Til leie – Prestisjelokale med unik eksponering på Skøyen

25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition Alarm Bredbåndstilknytning Garasje/P-plass Heis Kantine Kjøreport

Beskrivelse

Karenslyst Alle 55-57 er utformet som et slankt glasskip i 7 etasjer rett på Skøyen stasjon.

Eiendommen ligger meget synlig til fra Oslos tredje største trafikknutepunkt, og kun et steinkast fra flytoget og annen offentlig kommunikasjon. Meget gode profileringsmuligheter.

I 2. etasje er det en lys og moderne kantine som har både varm- og kaldmatservering til felles bruk for byggets leietakere. Det er også ett felles møterom til disposisjon, samt at kantinen kan benyttes ved særskilte anledninger/tilstelninger utenom vanlig lunsjtid.

Det er innendørs sykkelparkering i byggets kjeller og felles garderobe/dusjfasiliteter.

Adkomst

Adkomst fra Drammensveien/Karenslyst Alle. Flytoget, trikk og buss er i umiddelbar nærhet. Gangavstand til banker, postkontor, hotell, treningssentre, serveringssteder og en rekke ulike butikker. Gode parkeringsforhold.

Det kan tilbys p-plasser i p-kjeller og tilliggende parkeringshus både innenfor og utenfor bomringen.

Beliggenhet

Bygget vil danner selve inngangsporten til den populære handlegaten Karenslyst Alle, og utgjør således en sentral del av handel- og kontormiljøet på Skøyen. Eiendommen har en unik eksponering mot Drammensveien, E18 og Skøyen togstasjon.

Det arbeider ca 20.000 mennesker på det sentrale Skøyen-området og ytterligere flere tusen arbeidsplasser vil etableres i de kommende nybyggene. I tillegg er Skøyen et meget attraktivt boligområde der det totalt bor det ca 30.000 mennesker i nærområdet, hvilket medfører at Karenslyst Alle er blitt meget attraktiv handlegate med butikker, serveringssteder, hotell, post, bank, treningssentre og andre servicetilbud.

Standard

Alle tekniske anlegg er av meget god kvalitet. Ventilasjon og kjøling tilfredsstiller moderne, god standard og solavskjerming i glasset bidrar til godt inneklima. Det er i tillegg automatiske persienner på solutsatte steder. Heisene er av beste kvalitet, og heisdører av glass bidrar til at oppgangene vil oppfattes som romslige, lyse og pene.

Alle innganger er kontrollert med berøringsfritt adgangskortsystem, og hele bygget er FG-godkjent.

Innhold

Store vindusflater gir naturlig dagslys fra alle sider av bygget hvilket gjør at lokalene egener seg ypperlig for organisering i åpent landskap, såvel som cellekontorer. Byggets smale utforming bidrar til at lite plass går bort i fellesarealer og lokalene kan romme et høyt antall arbeidsplasser. Bedriften vil derfor klare seg med vesentlig mindre plass enn hva som er vanlig blandt eksisterende kontorbygg.

Det aktuelle lokalet ligger i byggets 6 etg. som er den nest øverste etasjen og har her unik utsikt mot Bestumkilen og Holmekollen.

Skøyen fikk jernbanestasjon så tidlig som i 1872, noe som ga grunnlaget for en betydelig industriutvikling. Store deler av området var preget av industri helt frem til 1970- og 80-tallet, da det søndre Skøyen-området ble transformert til et kontorområde. Samtidig ble det nordlige Skøyen utviklet til et boligområde. Skøyen er imidlertid et lite og begrenset område.

Skøyen har vokst frem som et attraktivt og etablert kontorområde de to seneste tiårene, med moderne bygg som huser forskjellige typer bedrifter. Mens prestisjeområdet CBD (Vika, Aker Brygge og Tjuvholmen) har de høyeste leieprisene og leietakere med høy betalingsvilje innenfor bransjene finans og juss, er leienivåene mer moderate på Skøyen. Bedriftene i området er ofte kunnskapsbedrifter innenfor bransjer som informasjonsteknologi, ingeniørtjenester, revisjon og konsulenttjenester.

Gjennom 90-tallet og det siste tiåret har eiendomsutviklere satt opp en rekke kontorbygg på Skøyen. Plasskrevende virksomheter som Norges Varemesse er blitt flyttet ut av området og erstattet med nye kontorbygg. De seneste årenes utbygging på Skøyen har bidratt til at mesteparten av næringstomtene allerede er blitt bygd ut. Utvalget av mulige nybygg er dermed begrenset. Torstein Tvenges eiendomsselskap Fram Eiendom har imidlertid vært en av de få som har utviklet nytt på Skøyen den seneste tiden, blant annet med et kontorbygg på 20 000 kvadratmeter rett ved siden av Skøyen stasjon. Ellers har Norwegian Property kjøpt Essos bensinstasjonstomt i Drammensveien 149. Der skal det utvikles et nytt kontorbygg på inntil 12 000 kvadratmeter.

Selv om det er få muligheter til å komme inn i nybygg på Skøyen, er mange av de annonserte lokalene moderne og relativt sett nye. I tillegg vil flere eiendommer bli rehabilitert og rustet opp til den nødvendige standarden.