Vest Agder

Til leie – Praktisk seksjoner for utleie/salg Mjåvann

90_1567592675
90_1567592675
90_119901590
90_119901590
90_220363483
90_220363483
90_376363181
90_376363181
90_631334467
90_631334467
90_800289431
90_800289431
90_916590955
90_916590955
90_1005503987
90_1005503987
90_1159791820
90_1159791820
90_1169730729
90_1169730729
90_1309221777
90_1309221777
90_1698998492
90_1698998492
90_1721787631
90_1721787631
90_2075504122
90_2075504122
  • BESKRIVELSE

Innhold:

Vi har flere nye pratktiske seksjoner for salg/utleie i kombinasjon verksted/lager og kontor, ca 100- 300 kvm.
Perfekt for håndverkere og enkeltmannsforetak. Seksjonene kan tilpasses leietaker/kjøper.

I tillegg har vi har tomter som ligger i single-purpose selskap for salg.:
A3-1 AS: 5400 kvm
A3-2 AS: 6285 kvm
A3-3 AS: Seksjoner for salg/utleie
A3-4 AS: 6898 kvm
A3-5 As: 20345 kvm
Bjortjønn AS: 17869 kvm

Selger tar forbehold om at arealene kan endres noe ved endelig oppmåling. Selger tar også forbehold om at matrikkelbrev utstedes av kommunen.

Beliggenhet:

Mjåvann industriområde ligger kun 8 km vest for Kr.sand sentrum med flotte næringstomter. TTS/Cameron og BRG er store aktører som allerede er etablert med virksomhet i umiddelbar nærhet. Det er planlagt at tilførselsveien fra E39 skal utvides og forbedres, som følge av at dette blir en kommunal vei. Området har et nytt planfritt kryss, som gir meget god adkomst til og fra E 39.

Området er etablert på 1980-tallet av Songdalen kommune og Sparebanken Sør. Området er i sterk vekst, og har økt fra ca 350 arbeidsplasser i år 2000 til over 800 arbeidsplasser i dag.

Området er å anse som Vest Agders prefererte industriområde for plasskrevende industri.

Andre aktører på Mjåvann:
Netthandelen, Sørlandschips,NorEngros, Veidekke, TOOLS, NCC, Seafront, Bertel O Steen, Volvo, Festival, m.m.

Overtakelse:

Ovetagelse etter avtale med selger/utleier.

Diverse:

Om selskapene:
Det vil bli opprettet " single-purpose" -selskap til hver seksjon, hvor eiendommen utgjør selskapenets hovedaktivum. Selskapene har ingen ansatte. Nærmere informasjon om selskapene fåes ved henvendelse til megler.
Bygget er ikke seksjonert, selger tar forbehold om enkelte endringer.

Generelle salgsbetingelser:
Det forutsettes at budgiver har lest og satt seg inn i prospektet hos megler med tilhørende bilag. For øvrig selges selskapet på de generelle betingelser som fremkommer av standard kjøpekontrakt og oppgjørsavtale for eiendomsaksjeselskap fås megler. Kopi av disse fås ved henvendelse til megler.

Kjøpsbetingelser:

Avtale om kjøp skjer i henhold til de avtalebetingelser som fremgår av komplett salgsprospekt.

Beskaffenhet

Tomtene er asfaltert.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1001