Akershus

Til leie – Portalbygget - moderne kontorlokaler i et pulserende campus

Technopolis
Technopolis
Fornebu
Fornebu
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
8
8
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon Alarm Bredbåndstilknytning Fellesresepsjon Garasje/P-plass Heis Kantine

Beskrivelse

Technopolis Fornebu tilbyr et vekstskapende og moderne økosystem for din bedrift, med fleksible lokaler og det mest omfattende tjenestetilbudet på markedet. Vi leier ut tre ulike kontorbygg – profilbygget (5 200 m²), portalbygget (28 000 m²) og terminalbygget (36 000 m²) – totalt 70 000 m² med kontor. I tillegg har vi 25 000 m² som kan bygges ut i fremtiden.

Technopolis tar seg av det praktiske i hverdagen så du kan fokusere på de viktige tingene.

For mer informasjon ta kontakt med megler eller se Portalbyggets hjemmeside www.portalbygget.no

Portalbygget

Portalbygget var det første nybygget på IT Fornebu, og det representerer et sentralt ledd i transformasjonsprosessen fra lufthavn til høyteknologisk senter. I dag er dette området et meget attraktivt og etablert næringsområde, med blant annet hovedkontorene til flere store selskaper som Telenor, Statoil, Aker Solutions og Scandc Hotell.

Bygget består av 4 kontorskip, hver med fem etasjer. Portalbygget ligger foran det gamle Terminalbygget og kompletterer dette.

Koblingen fra Portalbygget til Terminalbygget er via to broer fra de to midterste tårnene. I tårnene ligger vertikal kommunikasjon, tekniske funksjoner og forsyning av el, vann og ventilasjon. Bygget består også av kjeller og 1.plan. Kjelleren inneholder flere tekniske rom og 1.plan preges av åpne lokaler samt lager og garderobe.

Adkomst

Det er svært gode kollektiv muligheter til Technopolis. Hyppige bussavganger ca hvert 5. minutt fra Oslo sentrum og Lysaker, bussen stopper rett utenfor Portalbygget.

Du kan også ta båt fra Aker Brygge til Sjøflyhavna som ligger rett nedenfor Technopolis, kommer du med tog, går du av på Lysaker stasjon og tar bussen videre, bussen tar 4-5 minutter.

Det er utmerkede sykkelstier på/ til og fra Fornebu.

Standard

Hovedmaterialet i bygget er glass, metall og bærekonstruksjon i stål. Bæring i kontorskip er utført med utenpåliggende stålsystem. Dette er en bærekonstruksjon som tidligere ikke har vært brukt i Norge og som gir leietakerne uvanlig stor fleksibilitet mht. bruk og inndeling av de store åpne arealene.

Lokalene tilpasses leietakers ønsker og behov, i henhold til byggets leveringsbeskrivelse.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 219
Gårdsnr: 41
Bruksnr: 943

Lysaker

Lysaker er blitt et helt sentralt knutepunkt på vestsiden av Oslo, gjennom gjenåpningen av Lysaker stasjon i 2009. Områdets største fortrinn er det gode kollektivtilbudet, samt den nære tilknytningen til E18. I tillegg til Flytoget, går det mer enn 1000 daglige bussavganger fra Lysaker via operatøren Ruter.

Parkeringsdekningen i området er ganske god gjennom parkeringsarealer i byggene, og mange ansatte i området kommer med bil vestfra.

Tradisjonelt har Lysaker tiltrukket seg bedrifter med hovedkontorer innenfor olje og offshore, samt engineering. Eiendommene er gjennomgående store. Aker har tidligere vært en stor leietaker i området, Petroleum GeoServices (PGS) er en stor leietaker. Disse næringene er fortsatt representert, men i de senere årene er det kommet til bedrifter innenfor IKT-næringen og forsikring, ikke minst gjennom Storebrand, samt skadeselskapet If. If er fra 2013 på plass i Vækerø Park.

Blant servicefasilitetene i området står det store kjøpesenteret CC Vest helt sentralt, men det er få indikasjoner på at arbeidstakere på Lysaker bruker senteret mye. CC Vest har som mål å være et bydelssenter for området, med alle servicetilbudene som det innebærer. Det er også grønne lunger i den store ”trafikk- og kontormaskinen” Lysaker, hvor de ansatte kan sitte ute og slappe av med lunch.

Lysaker har en nokså spredt eierstruktur, men den største eiendomsbesitteren på Oslo-siden er Mustad Eiendom, som har åpnet opp et gammelt industriområde for handel og kontorer. Andre store aktører på Lysaker er Storebrand gjennom Lysaker Park, Vital, Aberdeen Asset Management og Norwegian Property. Lysaker er spesielt i den forstand at kommunegrensen går tvers gjennom området, som kan medføre at eiendomsbesitterne må forholde seg til to ulike kommuneregimer. Oslo og Bærum har ulike syn på utbyggingen i området.

Leienivået på Lysaker ligger mellom nivået på Skøyen og Fornebu. Det gjenspeiler at Lysaker ikke er like sentralt som Skøyen, men området er attraktivt gjennom flytogforbindelse fra svært trafikkerte Lysaker stasjon. Eiendommene nær stasjonen og på Lysakerlokket oppnår de høyeste leieprisene. I tillegg er det en del dyre eiendommer langs attraktive Strandveien, med fjordutsikt.

Leieprisene på Lysaker svinger likevel nokså moderat, og mindre enn leieprisene på Skøyen, som er en konkurrent ved etableringer. I og med at det er flere hovedkontorfunksjoner på Lysaker, oppstår det fra tid til annen et hopp i arealledigheten når disse virksomhetene flytter.

Fornebu

Etter nedleggelsen av Fornebu hovedflyplass i 1998, har området begynt å blomstre som et næringsområde. Fornebu har lykkes i å tiltrekke seg store hovedkontorer innenfor IT og telekommunikasjon, med Telenor i spissen, og EDB ErgoGroup flytter ut med sitt hovedkontor her.

Det gamle terminalbygget på Fornebu benyttes nå som kontorer for en rekke selskaper, som en del av det statlig finansierte kunnskapssenteret IT-Fornebu. Telenor innviet i september 2002 sitt nye hovedkvarter på Fornebu og rommer nå arbeidsplasser for 6000 ansatte. Aker Solutions flyttet i desember 2007 inn til Aker Hus, mens Norske Skog holder til vest på Fornebu

I tillegg er Statoil på plass med sitt nye hovedkontor på Fornebu fra slutten av 2012, det samme er Aker ASA fra 2013. I november 2011 forsterket dette selskapet satsingen ytterligere i området, ved å kjøpe et større tomteområde for nærings- og boligutvikling ved siden av Telenor Arena.

Det største ankepunktet mot Fornebu er den manglende offentlige kommunikasjonen med baneløsninger. Alle aktørene er enige om at en metro er den beste løsningen, men her mangler det 3-4 milliarder kroner for å fullfinansiert en slik løsning. Atkomst i dag til Fornebu er derfor basert på bil og buss. Uten trafikk tar det bare 10-15 minutter med bil til og fra Oslo sentrum, men i rushtrafikken kan det i verste fall ta 45 minutter til en time.

Flere av Ruters busser går imidlertid til Fornebu, inkludert linjene 24, 28, 31, 31E og 733. Buss 31 mot Grorud har en beregnet kjøretid på 18-20 minutter mot Nationaltheatret stasjon og Wessels plass utenfor Stortinget, men det er altså utenfor rushtrafikken. Fornebu-området har i tillegg en stor grad av utbygde gang- og sykkelveier.

Det er begrenset med servicefasiliteter på Fornebu, men fra 2014 vil et handelssenter på drøyt 20 000 kvadratmeter stå klart, i regi av KLP Eiendom. Det vil styrke handelstilbudet betraktelig. I tillegg utvikler Scandic et hotell på Fornebu, det samme gjør Choice Hotels gjennom Quality Hotel Arena Fornebu.

Leieprisene på Fornebu svinger ikke mye og ligger nivåmessig noe under Lysaker, blant annet fordi Fornebu ligger noe mindre sentralt, med større avstander til Flytoget. Nivåene indikerer også at utbyggerne der ute i liten grad får avkastning fra tomten, kun selve bygget.