Oslo sentrum

Til leie – Pilestredet 27 - Flotte kontorlokaler med generøse takhøyder - Ca 2500 kvm BTA.

83900086
83900086
83900119
83900119
83900085
83900085
83900105
83900105
83900089
83900089
83900131
83900131
83900088
83900088
83901104
83901104
83900090
83900090
83900084
83900084
83900087
83900087
83900102
83900102
83900125
83900125
Illustrasjon resepsjon 4. etg
Illustrasjon resepsjon 4. etg
Snitt ferdig
Snitt ferdig
Pilestredet27 (6)
Pilestredet27 (6)
Pilestredet27 (7)
Pilestredet27 (7)
Pilestredet27 (8)
Pilestredet27 (8)
Pilestredet27 (10)
Pilestredet27 (10)
Pilestredet27 (11)
Pilestredet27 (11)
Pilestredet27 (12)
Pilestredet27 (12)
Pilestredet27 (13)
Pilestredet27 (13)
Pilestredet27 (14)
Pilestredet27 (14)
Pilestredet27 (15)
Pilestredet27 (15)
Pilestredet27 (16)
Pilestredet27 (16)
Pilestredet27 (17)
Pilestredet27 (17)
Pilestredet27 (18)
Pilestredet27 (18)
Pilestredet27 (19)
Pilestredet27 (19)
Pilestredet27 (20)
Pilestredet27 (20)
2. etg Åpen løsning
2. etg Åpen løsning
4. etg 60 åpent  40 celler
4. etg 60 åpent  40 celler
83908319
83908319
83908320
83908320
Pilestredet27 (1)
Pilestredet27 (1)
Pilestredet27 (2)
Pilestredet27 (2)
Pilestredet27 (3)
Pilestredet27 (3)
Pilestredet27 (4)
Pilestredet27 (4)
Pilestredet27 (5)
Pilestredet27 (5)
83900123
83900123
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Meget sentralt beliggende midt i Oslo sentrum med få minutter gange til Nasjonalteateret stasjon med tilgang til alle vestgående bussforbindelser, flytoget, samt hele tog og hele T-banenettet.

Bygget ligger i et attraktivt sentrumsområde ved nedre del av Slottsparken og Tulinløkka.

Alle servicetilbud ligger i umiddelbar nærhet med cafeer, butikker, restauranter, hoteller og post.

Standard

Gjennomgående lyse lokaler med store vindusflater og generøse takhøyder.

Fleksible lokaler med rom og særpreg.
Lokalene kan tilpasses leietakers individulle behov og spesifikasjoner.

Leveransen spesifiseres i hvert enkelt tilbud sammen med planløsning.

Inneholder

Flotte kontorlokaler i 4. etasje på ca 1000 kvm BTA og i 5 etasje på ca 1500 kvm BTA. Lokalene er ledig desember 2017. Det er interntrapp mellom etasjene.

Meget god takhøyde og lyse lokaler med store vindusflater.

Lokalene tilpasses ny leietaker.

Se vedlagte plantegninger for informasjon.

Parkering

P-hus innen 5 minutters gangavstand.
Sentrum P-hus v/Europark, innkjørsel fra Ibsen tunnellen
St. Olav P-hus v/Q-park.

I tillegg er det mulig å leie utendørs parkeringsplasser v/Europark på P-plass tilliggende St. Olavsgate 25 "Turnhallen".

Kantine

Hyggelig kantine i eiendommens 4. etasje, som disponeres av kontorleietakerne.

Bebyggelse

Representativ kontoreiendom oppført i 1899.
Eiendommen har 2 heiser, og består av 6 kontoretasjer, butikkarealer i 1. etasje + kjeller.

Ledig fra

Lokalene er ledig fra desember 2017.

Arbeidsplasser

Antall arbeidsplasser vil variere utfra ønsket lay-out.
Lokalene har i dag og er best egnet for hovedsakelig åpent landskap.
Ved nåværende planløsning har lokalet kapasitet for inntil 25-50 arbeidsplasser.

Fasiliteter

Moderne
Sentralt
Utvidelsesmuligheter
Parkering
Ventilasjon
Kantine
Brebånd
Alarm
Vaktmester
Air conditioning

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.