Akershus

Til leie – Philip Pedersens vei 9 - PP9

Kontorlokaler PP9 - Illustrasjonsfoto
Kontorlokaler PP9 - Illustrasjonsfoto
Kontorlokaler PP9 - Illustrasjonsfoto
Kontorlokaler PP9 - Illustrasjonsfoto
Kontorlokaler PP9 - Illustrasjonsfoto
Kontorlokaler PP9 - Illustrasjonsfoto
Kontorlokaler PP9 - Illustrasjonsfoto
Kontorlokaler PP9 - Illustrasjonsfoto
Kontorlokaler PP9 - Illustrasjonsfoto
Kontorlokaler PP9 - Illustrasjonsfoto
Kontorlokaler PP9 - Illustrasjonsfoto
Kontorlokaler PP9 - Illustrasjonsfoto
Kontorlokaler PP9 - Illustrasjonsfoto
Kontorlokaler PP9 - Illustrasjonsfoto
Plan 1
Plan 1
Plan 2
Plan 2
Plan 2
Plan 2
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET
  • VEDLEGG

Beskrivelse

PP9 er utviklet av NCC Property Development og tegnet av Henning Larsen Architechs. Les mer om bygget på www.pp9.no

Brosjyre for PP9

Beliggenhet
Den sentrale beliggenheten ved et av landets største kollektivknutepunkt gir mange valgmuligheter når du skal til og fra jobben i PP9. Tog, buss, bil, sykkel – hva er enklest for deg? Er avstanden hjemmefra overkommelig kan du også ta bena fatt og benytte deg av gangveiene som passerer inntil kontorbygget.

Når ikke bare bilveiene, men også togskinnene, gangveiene og sykkelstiene bringer deg til PP9 blir det enkelt å ta miljøriktige reisevalg.

Flere bussruter har stoppested rett utenfor døren og tilbyr hyppige avganger på dagtid. Oslo Lufthavn Gardermoen når du på 35 minutter med flytoget fra Lysaker stasjon.

Lysaker stasjon betjener tog og busser til og fra alle himmelretninger, og er Norges tredje største målt i antall passasjerer. På området til den moderne stasjonen finner du både dagligvarebutikk, kiosk, apotek og restaurant.

Rom for merkevarebygging
Få kontorbygg kan tilby bedre synlighet enn PP9. Hver dag passerer nærmere 100 000 biler på E18 som går rett forbi bygget. Det gjør PP9 til et svært attraktivt kontorbygg for egen profilering.

Arkitekturen skiller seg positivt ut fra omgivelsene. Fasaden er fasettert og gir forbipasserende inntrykk av et levende bygg som åpner og lukker seg. Utformingen gjør at logo og annen profilering er synlig fra alle vinkler.

Solavskjermingen er integrert i fasaden og gir PP9 et helt eget uttrykk. Samtidig er den viktig for å oppnå et energieffektivt kontorbygg. Sammen med fasadens spesielle utforming bidrar den til at bygget skifter karakter i løpet av dagen. Materialet på fasaden fanger lyset og reflekterer et fargespill som varierer i takt med dagslyset og årstidene.

Miljøbygg
Bygget vil bli prosjektert etter energiklasse A og miljøsertifiseringmål er BREAM NOR Excellenet. Dere vil nå få muligheten for et miljøbygg av aller ypperste klasse som er å fremskaffe i markedet.

Prisbelønnet arkitekt
Henning Larsen Arkitekter, som blant annet tegnet prisbelønnede Østensjøveien 27 i Oslo og operaen i København, er en garantist for kvalitet og fremtidsrettede løsninger.

I arbeidet med PP9 har arkitekten hentet inspirasjon fra treet, hvor den innvendige trappen som utgjør det sosiale hjertet i bygget er selve stammen, og kontorarealene brer seg ut som grener. Den spesielle utformingen av bygget sørger for at dagslyset slipper inn til alle som har arbeidsplassen sin her.

De høytsittende vinduene sørger for at lyset slipper helt inn i midten av lokalet og når frem til alle.

Den perforerte skjermen gjør at vinkelen på lyset som faller inn i bygget varierer ut fra både tidspunkt og årstid. Vi kaller det en aktiv fasade.

Åpen og frodig velkomst
Ankommer du PP9 fra hovedveien møtes du av et innbydende inngangsparti. Biler kan stoppe rett utenfor hovedinngangen for å sette av eller plukke opp passasjerer.

Fra gaten blir du ledet gjennom den åpne glassfasaden inn i det romslige og elegante atriet. Her finner du resepsjonen og det sosiale Torget. Herfra har du utsikt til grøntområdet og gårdsplassen på den andre siden av bygget. Arbeidsplassene, bedriftsrestauranten, parkeringskjelleren og treningssenteret når du direkte fra atriet.

Kommer du syklende eller gående fra Lysaker stasjon, går du inn i bygget via det grønne gårdsrommet. Her preges omgivelsene av mangfold og frodighet, med trær og blandet vegetasjon av ulik art og høyde.

Torget – den sosiale møteplassen
Midt i bygget går hovedtrappen opp som en trestamme gjennom kronen i treet. I hver etasje brer grenene seg ut med huler og møteplasser for fordypelse og ro.

Trappen danner en sosial, aktiv ryggrad gjennom kontorbygningen, mens det meste av kommunikasjonen mellom etasjene foregår på det åpne torget.

Planløsninger
PP9 er et fleksibelt bygg med mange muligheter for å tilpasse lokalene til bedriftens behov, både i størrelse, innhold og utforming.

Bygget og etasjene kan enkelt deles opp for flere leietakere slik du ser eksempler på ovenfor. Siden kjernefunksjonene er plassert sentralt ved trappen i hver etasje kan du innrede med egen resepsjon, kaffebar/tekjøkken, touchdown og arbeidsplasser på den måten som passer virksomheten din best. Har du behov for å leie hele bygget, for eksempel som et hovedkontor, er det selvfølgelig også mulig.

I PP9 får alle medarbeiderne dagslys og utsyn. Kontorbygget er utformet slik at samtlige arbeidsplasser får optimale lysforhold.

Innredningsmulighetene er mange og gir plass til både innovative og åpne felleskontorer, cellekontorer av varierende størrelser og stillerom hvor du kan trekke deg tilbake for å håndtere sensitive opplysninger, eller rett og slett trenger å sitte bak en lukket dør.

Fellesarealer er ikke fordelt ut i arealoppsettet.

Arealer
Plan 1: 1736 m2
Plan 2: 1745 m2
Plan 3: 1745 m2
Plan 4: 1741 m2
Plan 5: 1737 m2
Plan 6: 1743 m2
Plan 7: 1735 m2
U1 (garasje): 1940 m2

Arbeidsplasser
Hvordan ser fremtidens arbeidsplass ut for din bedrift? Det kan vi sammen finne ut av. Vi ser på forskjellige løsninger ut fra de behovene dere har i dag, og tar hensyn til endringene du ser vil komme i fremtiden.

Åpent landskap med faste kontorplasser? Hele etasjen innredet etter ”clean-desk” prinsippet? Cellekontorer til alle? Eller kanskje en blanding av forskjellige arbeidsformer? I PP9 er det opp til deg å avgjøre hvilke løsninger som egner seg best for din bedrift.

I et stort kontorlandskap er det viktig med variasjon. Illustrasjonen ovenfor viser et forslag til planløsning som vi kaller ”Den gode miks”.

Servicetorget – byggets hjerte
Både medarbeiderne og besøkende får en varm velkomst i PP9. Det stemningsfulle resepsjonsområdet er sentralt plassert midt i det åpne atriet. Besøkende kan nyte kaffen i kaffebaren mens de venter.Her kan du falle til ro i en dyp stol med dagens avis eller ta et kort møte med kunder og samarbeidspartnere.

Bedriftsrestaurant
Bedriftsrestauranten i første etasje blir delikat og lys. Innredningen er preget av nordiske materialer og kvaliteter som gir et enkelt og eksklusivt miljø.

Her får du servert sunne og gode måltider gjennom hele arbeidsdagen. Restauranten kan også holdes åpen på kveldstid i forbindelse med representasjon eller større arrangementer. Restauranten er plassert slik at det kan åpnes opp mot bakhagen. I sommerhalvåret kan du ta med deg lunsjen ut og sette deg i sola, midt i den grønne oasen av ville bregner og trær. Foretrekker du å innta maten i høyden tar du heisen eller trappene opp til syvende etasje hvor du kan du nyte den vestvendte utsikten fra takterrassen.

Smart og effektiv parkering
I parkeringskjelleren blir bilen din tatt hånd om av et helautomatisk parkeringssystem.

Ledig fra

18 mnd fra signert kontrakt

Lysaker

Lysaker er blitt et helt sentralt knutepunkt på vestsiden av Oslo, gjennom gjenåpningen av Lysaker stasjon i 2009. Områdets største fortrinn er det gode kollektivtilbudet, samt den nære tilknytningen til E18. I tillegg til Flytoget, går det mer enn 1000 daglige bussavganger fra Lysaker via operatøren Ruter.

Parkeringsdekningen i området er ganske god gjennom parkeringsarealer i byggene, og mange ansatte i området kommer med bil vestfra.

Tradisjonelt har Lysaker tiltrukket seg bedrifter med hovedkontorer innenfor olje og offshore, samt engineering. Eiendommene er gjennomgående store. Aker har tidligere vært en stor leietaker i området, Petroleum GeoServices (PGS) er en stor leietaker. Disse næringene er fortsatt representert, men i de senere årene er det kommet til bedrifter innenfor IKT-næringen og forsikring, ikke minst gjennom Storebrand, samt skadeselskapet If. If er fra 2013 på plass i Vækerø Park.

Blant servicefasilitetene i området står det store kjøpesenteret CC Vest helt sentralt, men det er få indikasjoner på at arbeidstakere på Lysaker bruker senteret mye. CC Vest har som mål å være et bydelssenter for området, med alle servicetilbudene som det innebærer. Det er også grønne lunger i den store ”trafikk- og kontormaskinen” Lysaker, hvor de ansatte kan sitte ute og slappe av med lunch.

Lysaker har en nokså spredt eierstruktur, men den største eiendomsbesitteren på Oslo-siden er Mustad Eiendom, som har åpnet opp et gammelt industriområde for handel og kontorer. Andre store aktører på Lysaker er Storebrand gjennom Lysaker Park, Vital, Aberdeen Asset Management og Norwegian Property. Lysaker er spesielt i den forstand at kommunegrensen går tvers gjennom området, som kan medføre at eiendomsbesitterne må forholde seg til to ulike kommuneregimer. Oslo og Bærum har ulike syn på utbyggingen i området.

Leienivået på Lysaker ligger mellom nivået på Skøyen og Fornebu. Det gjenspeiler at Lysaker ikke er like sentralt som Skøyen, men området er attraktivt gjennom flytogforbindelse fra svært trafikkerte Lysaker stasjon. Eiendommene nær stasjonen og på Lysakerlokket oppnår de høyeste leieprisene. I tillegg er det en del dyre eiendommer langs attraktive Strandveien, med fjordutsikt.

Leieprisene på Lysaker svinger likevel nokså moderat, og mindre enn leieprisene på Skøyen, som er en konkurrent ved etableringer. I og med at det er flere hovedkontorfunksjoner på Lysaker, oppstår det fra tid til annen et hopp i arealledigheten når disse virksomhetene flytter.

Fornebu

Etter nedleggelsen av Fornebu hovedflyplass i 1998, har området begynt å blomstre som et næringsområde. Fornebu har lykkes i å tiltrekke seg store hovedkontorer innenfor IT og telekommunikasjon, med Telenor i spissen, og EDB ErgoGroup flytter ut med sitt hovedkontor her.

Det gamle terminalbygget på Fornebu benyttes nå som kontorer for en rekke selskaper, som en del av det statlig finansierte kunnskapssenteret IT-Fornebu. Telenor innviet i september 2002 sitt nye hovedkvarter på Fornebu og rommer nå arbeidsplasser for 6000 ansatte. Aker Solutions flyttet i desember 2007 inn til Aker Hus, mens Norske Skog holder til vest på Fornebu

I tillegg er Statoil på plass med sitt nye hovedkontor på Fornebu fra slutten av 2012, det samme er Aker ASA fra 2013. I november 2011 forsterket dette selskapet satsingen ytterligere i området, ved å kjøpe et større tomteområde for nærings- og boligutvikling ved siden av Telenor Arena.

Det største ankepunktet mot Fornebu er den manglende offentlige kommunikasjonen med baneløsninger. Alle aktørene er enige om at en metro er den beste løsningen, men her mangler det 3-4 milliarder kroner for å fullfinansiert en slik løsning. Atkomst i dag til Fornebu er derfor basert på bil og buss. Uten trafikk tar det bare 10-15 minutter med bil til og fra Oslo sentrum, men i rushtrafikken kan det i verste fall ta 45 minutter til en time.

Flere av Ruters busser går imidlertid til Fornebu, inkludert linjene 24, 28, 31, 31E og 733. Buss 31 mot Grorud har en beregnet kjøretid på 18-20 minutter mot Nationaltheatret stasjon og Wessels plass utenfor Stortinget, men det er altså utenfor rushtrafikken. Fornebu-området har i tillegg en stor grad av utbygde gang- og sykkelveier.

Det er begrenset med servicefasiliteter på Fornebu, men fra 2014 vil et handelssenter på drøyt 20 000 kvadratmeter stå klart, i regi av KLP Eiendom. Det vil styrke handelstilbudet betraktelig. I tillegg utvikler Scandic et hotell på Fornebu, det samme gjør Choice Hotels gjennom Quality Hotel Arena Fornebu.

Leieprisene på Fornebu svinger ikke mye og ligger nivåmessig noe under Lysaker, blant annet fordi Fornebu ligger noe mindre sentralt, med større avstander til Flytoget. Nivåene indikerer også at utbyggerne der ute i liten grad får avkastning fra tomten, kun selve bygget.