Oslo sentrum

Til leie – Pene kontorlokaler til leie Karl Johans gate - 2 min gange fra Oslo S

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition
Bredbåndstilknytning
Heis

Adkomst

Det er meget kort vei (kun 1 minutts gange!) til Jernbanetoget med T-bane, trikker og busser, og et par minutters gange til Oslo Sentralstasjon med tog og flytog. Taxi-holdeplass rett utenfor eiendommen. Dette gjør kontorene meget tilgjengelig for både ansatte og besøkende.

Nærmeste parkering er Paleet P-hus, eller gateparkering (opptil 2 timer mot avgift) like utenfor Arkadenkvartalet.

Beliggenhet

Eiendommen Karl Johans gate 7 / Arkadenkvartalet ligger meget sentralt i Oslo sentrum, kun 2 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon. Karl Johans gate byr på folkeliv og godt utvalg av butikker og restauranter. Arkaden Shopping ligger i samme kvartal som de ledige lokalene. I området finner man også Oslo City og Byporten shoppingsenter. Det finnes også mange hoteller i nærheten, eksempelvis konferansehotellet Thon Hotel Opera.

Standard

Lokalene leies ut på tidsbestemt kontrakt med indeksregulert leie.

Innhold

Vi får ledig fra 1.2.2018 pene kontorlokaler i Arkadenkvartalet som ligger i Karl Johans gate. Inngang fra Dronningens gate, kun 50 meter fra gågaten. Hyggelig inngangsparti og to heiser til kontorene. Eiendommen ligger meget sentralt med kort avstand til både offentlig kommunikasjon, butikker og serveringssteder.

2. etasje, 213 kvm
Lokalet består av garderobe, flere enkeltkontorer, møterom / evt. stort kontor, pent åpent kjøkken med spiseplass og stort arkiv/printerrom. HC-toalett og to toaletter med håndvasker.

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.