Oslo sentrum

Til leie – Oslo Sentrum - Kontorplasser til leie ved tinghuset.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Moderne
Sentralt
Utvidelsesmuligheter

Bebyggelse

Pilestredet 17 er en forretningsgård oppført i 1959 over 8. etasjer. Eiendommen er oppgradert og holder god standard med et representativt inngangsparti og fellesarealer. Bygget har personheis og ventilasjon med kjøling.

Beliggenhet

Eiendommen har en svært sentral og attraktiv beliggenhet rett ved Oslo Tinghus. Kort gangavstand til Karl Johans gate og Nationaltheatret stasjon med tog, flytog og T-bane. Bussholdeplass i Pilestredet og trikk i Kristian Augusts gate.

Beskrivelse

På vegene av Infoworker Consulting AS har vi fremleie av kontorplasser i nyoppussede og moderne lokaler.

I tillegg til egen kontorplass vil man få tilgang på stort møterom (12 personer) med projektor, et mindre møterom (6 personer), kjøkken med spiseplass, stillerom, toaletter og sosial sone. Som leietaker har du også internett tilgang og du kan benytte kopimaskin m.m.

Leie per plass per mnd. kr. 4.000,- eksl. mva.
Strøm, internett, rengjøring og bruk av møterom er inkludert.

Kontorplassene er i åpent landskap og kan eventuelt avgrenses med skillevegger.

Adkomst

Lokalet ligger i 7. etg. med heisadkomst fra gaten.

Parkering

Sentrum P-Hus ligger rett ved lokalet. For øvrig gateparkering etter gjeldende bestemmelser.

Standard

Meget representative og lyse lokaler. Lokalene holder god kontorstandard og har teppe på gulv, hvite, malte vegger og malt himling.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301

Gårdsnr: 0

Bruksnr: 0

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.