Oslo nord

Til leie – Oslo Business Park - Kontorlokaler Østre Aker vei

Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Arealoversikt
Arealoversikt
Bygg i typisk etasjeplan
Bygg i typisk etasjeplan
Bygg i typisk etasjeplan
Bygg i typisk etasjeplan
Bygg i typisk etasjeplan
Bygg i typisk etasjeplan
Bygg i typisk etasjeplan
Bygg i typisk etasjeplan
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET
  • VEDLEGG

Beskrivelse

Oslo Business Park består av tre "felt" som til sammen utgjør det som planlegges å bli en helhetlig stor Businesspark.

Felt 1 består av to nybygg. Det ene av disse er under oppføring nå og skal huse Siemens Norge AS sitt nye hovedkontor. Det andre er ledig for utleie. Bygget kan ferdigstilles for innflytting etter avtale.

Felt 2 består av dagens bygningsmasse. Denne planlegges å gjennomgå en omfattende rehabilitering, bla med nye spennende fasader (se illustrasjonene i annonsen). På uteområdene skal det opparbeides uterom i tillegg til at lokalene skreddersys for den enkelte leietaker. Disse byggene leies i dag av Siemens som flytter ut når deres nye hovedkontor er klart for innflytting i 2014.

Felt 3 ligger innerst i Businessparken. Feltet består av ytterligere to nybygg og ligger litt lengre frem i tid.

Parkering/kommunikasjon

Enkel adkomst med bil med egen avkjørsel fra Østre Aker Vei. Det er kun 5 min gange til t-bane (Linderud stasjon). Bussholdeplass i Østre Aker vei, kun 2 min unna.

Syklende har direkte adkomst fra sykkelveien i Groruddalen som kommer fra Oslo sentrum.

Parkering
Businessparken får meget god parkeringsdekning. Totalt blir det i overkant av 2000 parkeringsplasser i garasjeanlegg og på bakken. Det legges også opp til god dekning mht sykkelparkering.

Beliggenhet

Oslo Business Park ligger godt eksponert mot Østre Aker vei. Det er kun to minutter med bil til Økern, et av Oslos mest sentrale knutepunkter.

Standard

Det vil bli etablert felles kantiner i Businessparken. Utendørs vil det bli opparbeidet flotte parkmessige grøntområder med elementer som vannspeil, lavt plassert belysning og materialer av høy kvalitet.

Miljøperspektivet

Siemens nye hovedkontor som er under bygging leveres som et miljøklasse A-bygg og i den amerikanske miljøstandarden Leed gold. Nybyggene kan leveres som A og B bygg etter leietakers ønsker.

Fasiliteter

Mye parkering
Kantine
Møteromssenter
Garderobeanlegg

Ledig fra

Etter avtale

Bjerke bydel er Oslos nest minste bydel målt etter folketall og har et areal på 7,7 kvadratkilometer. Bydelen, som inneholder de to næringsområdene Økern og Brobekk, har tradisjonelt huset plasskrevende lager- og industrivirksomheter. Men de seneste årene har trenden vært at lager og industri flyttes ut av bydelen for å gjøre plass for kontorbygg og boliger. Det har vært snakk om at den nedre delen av Groruddalen, fra Økern og opp gjennom Brobekk, kan bli ”nye Nydalen”, et nytt og attraktivt kontorområde for virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Økern

Det gigantiske veiprosjektet Ring 3 Ulven-Sinsen er blitt selve veiskillet for det som kommer til å definere Økern som et kontorområde i fremtiden. Utbyggingen til nærmere 4 milliarder kroner vil legge store veiområder i tunnell, noe som har gjort det mulig for eiendomsutviklerne å legge omfattende utviklingsplaner for næringsbygg på Økern.

Planene for nye kontor- og handelsbygg på Økern er på et tosifret milliardbeløp, og i løpet av få år vil leietakere kunne velge mellom topp moderne kontorfasiliteter til en ikke altfor høy leiekostnad.

Økern har stor tilgjengelighet, hvor det er lett å komme frem med bil. Det går også buss, flytogbuss og t-bane i området.

Brobekk

Brobekk og vestsiden av nedre Groruddalen preges av store endringer. Utbyggingen av Økern og Ring 3 har økt interessen for den nedre delen av Groruddalen og vil prege Brobekk-området fremover.

Brobekk-området består hovedsakelig av boligbebyggelse med eneboliger, rekkehus og mindre boligblokker. Området rundt Brobekk kjennetegnes først og fremst av en rekke store kombinasjons- og lagerbygg, særlig i Alf Bjerckes vei, en vei som går parallelt på østsiden av sterkt trafikkerte Østre Aker vei, rett inntil jernbanen.

Kollektivdekningen i området er ikke veldig god, men det er T-banestasjoner i nærheten, som Brobekk og Linderud med hyppige avganger, og området kan fra Oslo sentrum også nås med bussene 301 og 321. Om noen år kan det bli en tverrgående T-baneforbindelse i Groruddalen. Men mye av atkomsten er bilbasert, og det er god utendørs parkeringsdekning hos de store byggene.

Leieprisene i denne delen av Oslo er tradisjonelt nokså moderate, og jo lengre oppover i Groruddalen, desto lavere nivåer.