Sør Trøndelag

Til leie – Nytt sentrumsnært kontorbygg med eget parkeringsanlegg klar for innflytting

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
  • BESKRIVELSE

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon
Alarm
Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass
Heis
Kantine

Beskrivelse

Nytt kontorbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum!

Strandveien 43 er et topp moderne signalbygg med gode logistikkløsninger for fremtidsrettede bedrifter.
Strandveien 43 er beliggende på Nyhavna. Plasseringen er svært gunstig i forhold til planlagte og pågående veiprosjekter i nærområdet, Nyhavna-området har umiddelbar nærhet til Solsiden og Brattøra. Disse områdene har de siste årene blitt tyngdepunktet i næringsutviklingen i sentrum av Trondheim. Planene gjør Nyhavna til et av de mest spennende sentrumsnære områdene for næringsutvikling i fremtiden.

Følgende leietakere sitter i bygget idag:
Exprosoft AS, Boa Offshore AS, Nordbohus AS, Obos Nye Hjem AS, Block Watne AS, Glasspaper AS, Proserv Norge AS.

Følgende arealer er ledige i bygget:

186 kvm i 1. etg.
Ca 300 kvm i 2. etg
Ca 600 kvm i 2. etg

Lokalene i 1. etg kan leies ut møblert med 9 stk hev/senk pulter. Lokalene inneholder åpent landskap, møterom, 2 stk stillerom/kontor, eget lite kjøkken, toaletter og plass til skriver/printer. Takhøyde på ca 5 meter.
Disse lokalene er innflyttningsklare.
Lokalene i 2. etg innredes etter leietakers ønsker. Det er egne toaletter i arealene, eget datarom, eget mini kjøkken.
Det er en flott kantine i 1. etg. Garderober med dusj for herrer og damer. Treningsrom i kjeller. Mulighet for leie av parkeringsplasser i låst innendørs parkeringsanlegg.

Ta kontakt for mer informasjon.

Adkomst

Eiendommen har nærhet til transportknutepunkter for bil, tog og buss, samt god beliggenhet for gang- og sykkeltransport. Eiendommen har eget parkeringsanlegg med plass til ca. 150 biler.

Standard

Lokalene leveres som nye med normal god standard på både eksteriør og interiør, samt med tidsmessige tekniske innretninger. Planløsning utarbeides av arkitekt utfra leietakers ønsker og behov, og lokalene tilpasses
etter nærmere avtale.

Det er etablert felles kantine komplett med storkjøkkeninnredning i 1. etg. Kantinen kan utenom åpningstiden benyttes til større forsamlinger. Det er felles dusj og garderobe i U1. etg.

Gulv
Gulv i våtrom, hovedtrapp og hovedinngangsparti på gateplan er flislagt. Øvrige gulv får belegg av linoleum type Forbo Marmoleum, tykkelse 2 mm lagt gjennomgående under systemvegger. I tekniske rom, lager, bøttekott o.a. leveres vinylbelegg. Kontorlokalene har arkivsone.

Vegger
Våtrom er flislagt med hvit flis. På skillevegger mellom kontorer leveres malt glassfiberstrie. Kontorskillevegger utføres som elementvegger. Veggene er dimensjonert for veggmontert hyllesystem med belastning tilsvarende normalt kontorbruk.

Kontorvegger mot kjerne/korridorer leveres som glassvegger (4 mm glass) til høyde 210 cm i finert bøk eller malt utførelse etter leietakers ønske. Møteromsvegger utføres generelt som kontorskillevegger.
Frontvegger mot korridorer og møterom utstyres med ekstra lydglass. Vegger i lager, bøttekott, tekniske rom o.a. er sparklet og malt.

Dører
Dører til trapperom er kompaktdører B30S. Dører til etasjevestibyler er med glass. Dører til toaletter, bøttekott, datarom og andre kjernerom er massivdører B15.
Kontordører leveres i malt utførelse eller finert bøk uten spesiell lydreduksjon. Dører til møterom og sjefskontorer leveres som lyddører 35 dB. Branndører er i hht. byggeforskriftene.

Brannalarm
Lokalet leveres med brannskiller samt slukningsutstyr, nødlys og ledelys i henhold til forskriftskrav. Det er brannalarmanlegg i samsvar med FGs regelverk med direkte overførsel til Trondheim Brann- og redningssentral.

Parkeringskjellere
Garasjeanlegget har porter utstyrt med kortlesere og automatisk portåpner med fjernkontroll. Vegger i parkeringskjellere er sprøytemalt. Parkeringsplasser er oppmerket.

Renovasjon
Papiresker plasseres ved den enkeltes arbeidsplass for innsamling til egne containere. Avfallsrommet i 1. etg. har flg. kildesortering: pappresse, container for matavfall har egne containere, stativ for plastfolie og hardplast, bur
for e-avfall, boks for glass og metall, eske for lysstoffrør og rullekomprimator for restavfall.Elektriske installasjoner
Bygget er utstyrt med sikringsskap med automatsikringer og hovedsikring utfra normalt kontorbruk. I kontorarealene benyttes føringskanaler langs yttervegger. Kanalen brytes gjennom kontorskillevegg. Det suppleres
med grenstaver i hht. planløsning.

På kontorene leveres «arbeidsplassuttak» pr. modul som består av følgende:

• 3 veis stikkontakt 230 V 16A egen kurs for skrivebordslamper etc.
• 3 veis stikkontakt 230 V 16 A egen kurs merket «EDB»
• 3 stk. tomme bokser med dekklokk for fremtidig teleteknikk

Det beregnes 5–6 kontorer pr. kurs. Andre rom som møterom, kantine, kopi/telefaxrom, postrom, resepsjon, sentralbord etc bestykkes med ett «arbeidsplassuttak» pr. rom eller minst en uttaksgruppe
pr. 6 m2. I alle korridorer og fellesarealer monteres stikkontakter 16A for ca. hver 10. meter for rengjøring.

Belysning
Belysning tilpasses valgt planløsning. Kontorer og møterom utstyres med vanlig kontorarmatur. I korridorer og toaletter monteres downlights. I øvrige rom benyttes standard armaturer for de enkelte
rom. All belysning utføres med lysstyrke gitt i norm fra selskap for Norsk Lyskultur.

Tele- og dataanlegg
Utleier tilrettelegger nødvendige føringsveier for tele og datakabling. Lokalene kables med kat. 6 skjermet anlegg og med telefon til hver arbeidsplass. Spredenettet termineres i patchepanel
på avsatt datarom. Stigekabler mellom lokalene/etasjene er medtatt. Øvrig elektronikkutstyr bekostes av leietaker.

Heiser
Kontorlokalene betjenes av 3 stk. personheiser med hastighet 1,6 m/s. Heiskupé er i rustfritt stål med speil.

Sanitærutstyr/Kjøkken
Toaletter inneholder hvitt sanitærutstyr m/ettgreps batterier. Hver kontoretasje i blokk A og B er utstyrt med 2 stk. tekjøkken, type Norema innredning hvit Noramin eller tilsvarende og Bosch minikjøkken.

Ventilasjon, Varme og Kjøling
Luftbehandlingsanlegg med balansert ventilasjon med kjøling. Prosjekterte luftmengder er 12 m3/(m2 h).
Lokalene oppvarmes med oppvarmet tilluft gjennom ventilasjonen og med vannbåren varme via veggmonterte
radiatorer. Varmesystemet er bygget opp med fjernvarme fra Trondheim energi.

Lokalene kjøles via luft med DX kjøling (ikke individuell regulering). Datarom er forberedt avkjølt.

Utomhus
Det er beplantet i hht. godkjent utomhusplan.

DrIft
Bygget har sentralt driftsovervåkningsanlegg (SDanlegg).
Det er døgnkontinuerlig beredskapsvakt.
Leietakere har anledning til å kjøpe ekstra vaktmestertjenester.

Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler i beskrivelsen.

Innhold

Lokalene har høy fleksibilitet og kan i stor grad tilpasses leietakers behov og kravspesifikasjoner. Eiendommen er oppført i 5 plan, med ca. 1 700 kvm pr. plan.
Prosjektet har høy fokus på funksjonalitet, arealeffektivitet og gode lysforhold i arealene, og det etableres atriumsløsninger i glass. Eiendommen har fellesfunksjoner som
kantine og treningsrom mv.

Eiendommen kan huse svært mange typer leietakere fra kontor og handel til produksjon og lager. Det er avsatt areal til handel og publikumsrettet virksomhet i eiendommens 1. etasje med tilpassede takhøyder på ca. 5 m. Lokalene er egnet for enbruker eller flerebrukere. Hvert enkelt plan kan deles opp og huse inntil 4 ulike leietakere.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 161