Romerike

Til leie – Nytt lager og kombinasbygg på Gardermoen?

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

BESKRIVELSE

Næringsområdet ved Gardermoen er byggeklart og skal utvikles for leietakere som etterspør moderne og effektive lokaler for kontor, hotell, lager, industri eller logistikk. Meget god tilgjengelighet fra Gardermoen, E6 og E16. Effektiv og rask distribusjon mot Oslo, Hønefoss og nordover mot mjøsdistriktet.

Infrastrukturen på tomten blir tilrettelagt for leietakers bruk, enten det er for store trailere, industrimaskiner eller ansatte. Uteområdet blir preget av grønne områder, innbydende inngangspartier, parkeringsplasser for ansatte, besøkende og separate
transportsoner for tunge kjøretøy.

Bygningene blir skreddersydd til leietakers behov med tanke på høyder, bredder, kontorløsninger og alle kvaliteter. Vi vil utvikle prosjektet i samarbeid med brukerne og ser frem til å utvikle et topp moderne og fremtidsrettet næringsområde!

AREAL

- Tomt 52,4 mål
- Bygningsmasse fra 5000-25 000 kvm

SKREDDERSYDDE LØSNINGER

- Fleksibilitet for alle typer leietakere
- Utvikling i samarbeid med leietaker
- Tilrettelagt infrastruktur for tunge kjøretøy

BELIGGENHET

- 2 minutter til E16
- 5 minutter til Gardermoen
- 8 minutter til E6 Nord
- 8 minutter til E6 Sør

FREMDRIFT

- Tomten er byggeklar!

Romerike omfatter 13 kommuner i Akershus øst og nord for Oslo. Arealet er på 3800 kvadratkilometer, og regionsenteret er byen Lillestrøm. Tettstedet Oslo har vokst seg inn i de vestlige delene av distriktet. Med utbyggingsplanene i Groruddalen de nærmeste 15-20 årene, vil det gå mot en enda større sammensmeltning og et utvidet kollektivtilbud til nabokommunene til Oslo. Det er stort kapasitetspress på innfartsveiene nord fra Oslo, som gir til dels lange køer.

Flytoget stopper imidlertid på Lillestrøm, og tidsavstanden med tog til Oslo sentrum er under 15 minutter. Norges Varemesse ligger rett ved siden av Lillestrøm stasjon.

Skedsmo kommune er kjent for å tiltrekke seg store lager- og logistikkbygg, langs E6 oppover mot Gardermoen. Markedet på Romerike kjennetegnes også av en stor etterspørsel etter kombinasjonslokaler rundt 300 kvadratmeter. Et typisk bygg er gjerne 250 kvadratmeter med lager. og verkstedlokaler og 50-100 kvadratmeter med kontorlokaler. Derimot er det få større kontorbygg i området.

De dyreste kontorleieprisene på Romerike oppnås i Lillestrøm sentrum, samt i Jessheim sentrum. I disse to områdene finner vi også den største etterspørselen etter kontorlokaler. Leieprisnivået i Lillestrøm sentrum ligger stort sett på høyde med de nedre delene av Groruddalen og i Bryn/Helsfyr-området. I Jessheim sentrum snakker vi om nivåer vi finner i Oslo syd, fra Ryen og sørover.

Det er imidlertid mange kontorlokaler på Romerike som begynner å bli eldre, så det er et begrenset tilbud av nye og moderne lokaler.