Sør Trøndelag

Til leie – Nytt industribygg - Torgård

illustrasjon fra vei c_1_55028
illustrasjon fra vei c_1_55028
Torgård industribygg under oppføring
Torgård industribygg under oppføring
Torgård nybygg
Torgård nybygg
illustrasjon fra vei a_1_55026
illustrasjon fra vei a_1_55026
Fasade inngangs side
Fasade inngangs side
Tomt Torgårdsveien 12
Tomt Torgårdsveien 12
illustrasjon 2_NY
illustrasjon 2_NY
illustrasjon 2
illustrasjon 2
Ny alt.utnyttelse
Ny alt.utnyttelse
mulighet for utelagring
mulighet for utelagring
Servi Hydranor + del av felles uteareal og tomt for nybygg
Servi Hydranor + del av felles uteareal og tomt for nybygg
fra hall inne
fra hall inne
fra hall inne2
fra hall inne2
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet

Eiendommen har adresse Torgårdsveien12.
Område er Trondheims største utviklingsområde for lager, Industri, og næringseiendommer.

Standard

Nybygg - komplett næringsbygg med god standard.

Inneholder

Komplett Næringsbygg lager/ produksjonsbygg med tilhørende kontor.

Parkering

Stort asfaltert utomhusområde med merkede parkeringsplasser.

Kantine

Spiserom/ kjøkken vil bli tilrettelagt med tilknytning til kontordelen i bygget.

Arealdisponering

Utbygger har et komplett ferdig prosjektert nybygg som kan tilbys til virksomheter som har behov for Utstilling/salg, lager/produksjonslokaler. Selv om nybygget er prosjektert vil det være fleksibelt slik at innmat/innhold i bygget i stor grad kan tilpasses til leietakers kravspesifokasjon. Utbygger har nylig ferdigstilt et bygg nabo tomten. Her harServi Hydranor AS etablert seg i eget anlegg. Tomten eri opparbeidet, asfaltert og merket. Det erfelles adkomst til eiendommen fra Torgårdveien.

Bebyggelse

Det er planlagt og prosjektert et næringsbygg med formål, lager/logistikk, produksjon, evt salgslokale med tilhørende kontorlokaler. Illustrasjoner viser ulike fasadeuttrykk som kan tilpasses nye leietakeres krav.
1.etg. i bygget blir 1750 kvm. I første etg. blir det plass for høyt lager/produksjon, varemottak, porter, inngangsparti og garderober for herre og dame.
Det er planlagt en 2. etg. med 410 kvm til kontor og tekniske rom.
Samlet leieareal blir ca 2160 kvm. Det er mulig å utvide bygget noe på grunnplanet dersom ny virksomhet har større arealbehov.

Tomt

Arealet til tomten er i statens kartverk oppgitt til 14.699,1 kvm.
Det er ferdigstillt et kontor og produksjonsbygg for Servi Hydranor AS på tomten. Nybygget til Servi Hydranor opptar ca 4000 kvm av tomta i sitt fotavtrykk/grunnflater. Ca 6000 kvm vil være belagte kjøreveier, p-plasser og grønnt areal. Gjenstående tomteareal for nybygget blir ca 4500 kvm. Av dette er grunnflate i nybygget prosjektert til 1750kvm.

Ledig fra

Bygget kan leveres 9-12 måneder etter inngått leieavtale.

Fasiliteter

Moderne
Parkering
Ventilasjon
Kjøreport
Kantine
Brebånd
Alarm
Vaktmester