Oslo sentrum

Til leie – Nytt Co-Working konsept åpner i kjernen av Oslo august 2017

Spaces Building
Spaces Building
4. Resepsjon
4. Resepsjon
1. Kaffebar
1. Kaffebar
3. Møterom
3. Møterom
5. Takterrasse
5. Takterrasse
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

SPACES OSLO KVADRATUREN: ET STILFULLT STED Å JOBBE I KVADRATUREN-OMRÅDET

Spaces tilbyr ett kreativt, ambisiøst og energisk miljø. Her finner du kontorplassen som passer til din bedrift. Vi tilbyr private kontorer, fleksible løsninger og møterom etter dine behov.

Spaces Oslo Kvadraturen er lokalisert i kjernen av sentrum, i ett blomstrende distrikt med rask tilgang til alt hovedstaden har å tilby. Du befinner deg i hjertet av norsk business, like ved byens travleste butikker, kafeer, restauranter og Den Norske Opera. I tillegg er Oslo sentralstasjon, Oslo børs og vannkanten bare noen minutters gange unna.

Spaces Oslo Kvadraturen er den perfekte arbeidsplass med rikelig belysning, åpne rom og tilgang til både gårdsplassen og et imponerende atrium med god sosial atmosfære. Bygningens unike karakteristikk stammer fra rundt 1880-1890 og bygningens originalitet er opprettholdt fra bygningsårene.

Bygningen har siden blitt transformert til et moderne bygg hvor det er tatt i bruk den nyeste teknologien på markedet. Her finner du treningsrom, sykkelparkering, garderober og dusj. Til tross for de store endringene i nyere tid har bygningen opprettholdt den originale sjarmen fra bygningsårene.

Alt dette mens man likevel har opprettholdt de originale egenskapene fra bygningsårene.

Oslo Kvadraturen kan tilby sine besøkende en av de beste utsiktene over Oslo fra sin 350m2 store takterrasse. Terrassen er perfekt for tilstelninger, fester og samlinger i alle former og størrelser. Kom sammen i kafeen eller finn ditt fokus i et privat kontor.

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.