Akershus

Til leie – Nye PP20: Moderne og effektivt kontorbygg med god parkeringsdekning og unik eksponering mot E18

Pent opparbeidede utearealer med mulighet for en lunsj i det grønne
Pent opparbeidede utearealer med mulighet for en lunsj i det grønne
PP20 ligger sentralt plassert på Lysaker med enkel adkomst og godt med parkeringsplasser i underetasjen
PP20 ligger sentralt plassert på Lysaker med enkel adkomst og godt med parkeringsplasser i underetasjen
PP 20 har en flott fasade mot E18 som gir mulighet til en unik profilering for din bedrift
PP 20 har en flott fasade mot E18 som gir mulighet til en unik profilering for din bedrift
Inngangspartiet blir lyst og imøtekommende, med hyggelige sitteområder og lun gasspeis
Inngangspartiet blir lyst og imøtekommende, med hyggelige sitteområder og lun gasspeis
Den lyse og åpne bedriftsrestauranten bidrar til at de ansatte trives på jobb. Lunsjen kan enkelt tas med ut i de skjermede grøntarealene.
Den lyse og åpne bedriftsrestauranten bidrar til at de ansatte trives på jobb. Lunsjen kan enkelt tas med ut i de skjermede grøntarealene.
Alle kontorarealene har gode lysforhold med mye gjennomgående dagslys
Alle kontorarealene har gode lysforhold med mye gjennomgående dagslys
Effektive og optimale arbeidsarealer som er fleksible for en miks mellom cellekontorer og åpne løsninger
Effektive og optimale arbeidsarealer som er fleksible for en miks mellom cellekontorer og åpne løsninger
Innbydende og lyse kontorlokaler med minikjøkken og sosiale soner i alle etasjer
Innbydende og lyse kontorlokaler med minikjøkken og sosiale soner i alle etasjer
PP20 egner seg godt også for bedrifter som har behov for showroom og vareadkomst
PP20 egner seg godt også for bedrifter som har behov for showroom og vareadkomst
Møteromssenter i 1. etasje i tilknytning til inngangspartiet
Møteromssenter i 1. etasje i tilknytning til inngangspartiet
PP20  er en del av den nye rekken langs E18 på Lysaker, og får Nemko som nærmeste nabo
PP20  er en del av den nye rekken langs E18 på Lysaker, og får Nemko som nærmeste nabo
Snitttegning av PP20
Snitttegning av PP20
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Philip Pedersens vei 20 (PP20) ligger sentralt plassert på Lysaker med svært god eksponering mot E18 som har ca. 100.000 passerende biler hver dag. Profilbygget PP20 ligger i den nye rekken av næringsbygg langs E18 med Nemkos nybygg som nærmeste nabo. Technip, Cisco, Storebrand og BW Gas er også lokalisert på samme rekke.

Lysaker er et område i stadig vekst, og tiltrekker seg stadig anerkjente bedrifter som legger vekt på god standard, lett tilgjengelighet med bil og god offentlig kommunikasjon.

Standard

Alle kontoretasjene vil totalrehabiliteres og leveres med moderne, gode og tidsriktige kvaliteter. Leietaker vil selv kunne påvirke layout, utforming og valg av materialer i egne kontorlokaler. Gårdeier Oslo Areal vil levere tilpassede kontorlokaler til din bedrift.

Kontoretasjene vil gi svært effektive og optimale arbeidsarealer for åpne planløsninger og for en miks mellom cellekontorer og åpne løsninger. Heis- og trappeløp er plassert midt på etasjeplanene, sammen med minikjøkken med tilhørende sosiale soner, noe som gir en god fleksibilitet med tanke på utnyttelse av etasjene.

Arealene har gode lysforhold, og bredden på bygget sørger for mye gjennomgående dagslys. Dette legger grunnlaget for trivelige, innbydende og representative kontorarealer.

Gårdeier Oslo Areal har som mål å være en miljøbevisst utleier, og har derfor tilsluttet seg "De 10 strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050". Oslo Areal skal utvikle og forvalte byggene på en miljøvennlig måte, og legger opp til effektive miljøløsninger i sine lokaler.

Inneholder

Philip Pedersens vei 20 vil få et representativt inngangsparti med innbydende resepsjon med gasspeis og hyggelige sitteområder for besøkende. I direkte tilknytning til resepsjonsområdet finner man den nye personalrestauranten, med utvidet tilbud for byggets leietakere. Her får man god kaffe og en matbit også utenom kantinens åpningstider. Lunsjen kan også nytes i grønne omgivelser på byggets hageside.

Det etableres et møteromssenter i byggets 1. etasje. I øvrige deler av byggets 1. etasje er det mulighet for å anlegge showroom/ lager med direkte adkomst via byggets fasade på nordsiden. Avlåst innvendig sykkelparkering, nytt treningsrom med nye dame-/herregarderober vil også bli bygget.

Parkering

Over 100 parkeringsplasser i byggets parkeringskjeller, i tillegg ca. 25 parkeringsplasser utendørs.

Lysaker

Lysaker er blitt et helt sentralt knutepunkt på vestsiden av Oslo, gjennom gjenåpningen av Lysaker stasjon i 2009. Områdets største fortrinn er det gode kollektivtilbudet, samt den nære tilknytningen til E18. I tillegg til Flytoget, går det mer enn 1000 daglige bussavganger fra Lysaker via operatøren Ruter.

Parkeringsdekningen i området er ganske god gjennom parkeringsarealer i byggene, og mange ansatte i området kommer med bil vestfra.

Tradisjonelt har Lysaker tiltrukket seg bedrifter med hovedkontorer innenfor olje og offshore, samt engineering. Eiendommene er gjennomgående store. Aker har tidligere vært en stor leietaker i området, Petroleum GeoServices (PGS) er en stor leietaker. Disse næringene er fortsatt representert, men i de senere årene er det kommet til bedrifter innenfor IKT-næringen og forsikring, ikke minst gjennom Storebrand, samt skadeselskapet If. If er fra 2013 på plass i Vækerø Park.

Blant servicefasilitetene i området står det store kjøpesenteret CC Vest helt sentralt, men det er få indikasjoner på at arbeidstakere på Lysaker bruker senteret mye. CC Vest har som mål å være et bydelssenter for området, med alle servicetilbudene som det innebærer. Det er også grønne lunger i den store ”trafikk- og kontormaskinen” Lysaker, hvor de ansatte kan sitte ute og slappe av med lunch.

Lysaker har en nokså spredt eierstruktur, men den største eiendomsbesitteren på Oslo-siden er Mustad Eiendom, som har åpnet opp et gammelt industriområde for handel og kontorer. Andre store aktører på Lysaker er Storebrand gjennom Lysaker Park, Vital, Aberdeen Asset Management og Norwegian Property. Lysaker er spesielt i den forstand at kommunegrensen går tvers gjennom området, som kan medføre at eiendomsbesitterne må forholde seg til to ulike kommuneregimer. Oslo og Bærum har ulike syn på utbyggingen i området.

Leienivået på Lysaker ligger mellom nivået på Skøyen og Fornebu. Det gjenspeiler at Lysaker ikke er like sentralt som Skøyen, men området er attraktivt gjennom flytogforbindelse fra svært trafikkerte Lysaker stasjon. Eiendommene nær stasjonen og på Lysakerlokket oppnår de høyeste leieprisene. I tillegg er det en del dyre eiendommer langs attraktive Strandveien, med fjordutsikt.

Leieprisene på Lysaker svinger likevel nokså moderat, og mindre enn leieprisene på Skøyen, som er en konkurrent ved etableringer. I og med at det er flere hovedkontorfunksjoner på Lysaker, oppstår det fra tid til annen et hopp i arealledigheten når disse virksomhetene flytter.

Fornebu

Etter nedleggelsen av Fornebu hovedflyplass i 1998, har området begynt å blomstre som et næringsområde. Fornebu har lykkes i å tiltrekke seg store hovedkontorer innenfor IT og telekommunikasjon, med Telenor i spissen, og EDB ErgoGroup flytter ut med sitt hovedkontor her.

Det gamle terminalbygget på Fornebu benyttes nå som kontorer for en rekke selskaper, som en del av det statlig finansierte kunnskapssenteret IT-Fornebu. Telenor innviet i september 2002 sitt nye hovedkvarter på Fornebu og rommer nå arbeidsplasser for 6000 ansatte. Aker Solutions flyttet i desember 2007 inn til Aker Hus, mens Norske Skog holder til vest på Fornebu

I tillegg er Statoil på plass med sitt nye hovedkontor på Fornebu fra slutten av 2012, det samme er Aker ASA fra 2013. I november 2011 forsterket dette selskapet satsingen ytterligere i området, ved å kjøpe et større tomteområde for nærings- og boligutvikling ved siden av Telenor Arena.

Det største ankepunktet mot Fornebu er den manglende offentlige kommunikasjonen med baneløsninger. Alle aktørene er enige om at en metro er den beste løsningen, men her mangler det 3-4 milliarder kroner for å fullfinansiert en slik løsning. Atkomst i dag til Fornebu er derfor basert på bil og buss. Uten trafikk tar det bare 10-15 minutter med bil til og fra Oslo sentrum, men i rushtrafikken kan det i verste fall ta 45 minutter til en time.

Flere av Ruters busser går imidlertid til Fornebu, inkludert linjene 24, 28, 31, 31E og 733. Buss 31 mot Grorud har en beregnet kjøretid på 18-20 minutter mot Nationaltheatret stasjon og Wessels plass utenfor Stortinget, men det er altså utenfor rushtrafikken. Fornebu-området har i tillegg en stor grad av utbygde gang- og sykkelveier.

Det er begrenset med servicefasiliteter på Fornebu, men fra 2014 vil et handelssenter på drøyt 20 000 kvadratmeter stå klart, i regi av KLP Eiendom. Det vil styrke handelstilbudet betraktelig. I tillegg utvikler Scandic et hotell på Fornebu, det samme gjør Choice Hotels gjennom Quality Hotel Arena Fornebu.

Leieprisene på Fornebu svinger ikke mye og ligger nivåmessig noe under Lysaker, blant annet fordi Fornebu ligger noe mindre sentralt, med større avstander til Flytoget. Nivåene indikerer også at utbyggerne der ute i liten grad får avkastning fra tomten, kun selve bygget.