Oslo sentrum

Til leie – Nybygg ved Oslo S - representative og moderne kontorer i fullservice nybygg

Schweigaardsgate 16 - fasadebilde
Schweigaardsgate 16 - fasadebilde
Felles resepsjontjeneste - besøksregistrering og adgangskontroll
Felles resepsjontjeneste - besøksregistrering og adgangskontroll
Felles kantine - flott utsikt til Teaterplassen
Felles kantine - flott utsikt til Teaterplassen
Byggets lysgård - åpen trappeløsning
Byggets lysgård - åpen trappeløsning
Sittegruppe ved resepsjonen
Sittegruppe ved resepsjonen
Lyse attraktive lokaler - store glassflater
Lyse attraktive lokaler - store glassflater
Møterom for ca 120 personer
Møterom for ca 120 personer
Felles kantine
Felles kantine
Garderobe- og dusjanlegg. Skap med avtrekk tilrettelagt for mosjonister
Garderobe- og dusjanlegg. Skap med avtrekk tilrettelagt for mosjonister
Innendørs sykkelparkering
Innendørs sykkelparkering
Teaterplassen
Teaterplassen
Oslo Mekaniske Verksted - Teaterplassen
Oslo Mekaniske Verksted - Teaterplassen
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Schweigaardsgate 16 ligger med beste tilgjengelighet like ved Oslo S, Norges største kollektivknutepunkt, med holdeplass for Flytog, NSB fjern- og nærtog, T-bane og trikk. Like over gaten ligger Oslo Bussterminal.

Nabolaget har etablert seg som et attraktivt område for flere store konsern som Gjensidige, NSB, Skatt Øst, Utdanningsdirektoratet og like over gangbroen til Bjørvika ligger flere kjente selskaper som EY, PWC, KLP, DNB og Visma osv.

Leietakere i Schweigaardsgate 16 er blant annet Circle K, Dinamo og ClearChannel.

Eiendommen er nærmeste nabo til Teaterplassen, som har blitt en attraktiv destinasjon med restaurant Vognmand Nilsen og Oslo Mekaniske Verksted.

Inneholder

Lokalene som er for fremutleie ligger i 3. etasje og fremstår lyse og attraktive. Lokalene har vindusrekke til Teaterplassen. Byggets flotte lysgård, kombinert med store glassflater på etasjeplanene, sørger for godt gjennomlys.

Arealet fremstår arealeffektivt og egner seg for et åpent kontorlandskap.

Innredningen og overflater er moderne. Metropolis har vært interiørarkitekt på bygget.
Hver etasje har sin egen kjøkkenstasjon med kaffemaskin, som er et naturlig samlingsted.

Arealer
3. etasje: ca 1042 kvm BTA
Passer for ca 60-80 personer med tilhørende møterom, stillerom, kopi/print mm.

Det er fleksibilitet på avgresning og arealstørrelse.

Kantine

Eiendommen har felles kantine i 1. etasje med vindusrekke til Teaterplassen.

Diverse

Bygget har felles resepsjon med besøksregistrering og sittegruppe. Bygget har adgangskontroll.

I 1. etasje ligger kantinen med flotte vindusflater mot Teaterplassen.

Bygget har felles møteromssenter, med ulike størrelser på møterommene. Møterommene har projektor.

Eiendommen er tilrettelagt for at ansatte kan trene til/fra jobb. Innendørs sykkelparkering med tilhørende dusj- og garderobeanlegg.

Bebyggelse

Eiendommen stod ferdig 2015 og er et BREEAM Excellent sertifisert miljøbygg. Energiklasse B.

Bygget er et kontorbygg på ca 15.000 kvm BTA kontorarealer fordelt på 8. etasjer. Eiendommen har felles resepsjon, kantine og møteromssenter.

Ansatte har tilgang til dusj- og garderobeanlegg. Innendørs sykkelparkering.

Ledig fra

Etter avtale

Fasiliteter

Moderne
Sentralt
Parkering
Ventilasjon
Kantine
Fellesresepsjon
Air conditioning
Dusj- og garderobe
Innendørs sykkelparkering
Felles møterom

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.