Oslo sentrum

Til leie – Munkedamsveien 3 B

Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Inngangsparti
Kontorlokaler - Inngangsparti
Kontorlokaler - Nye Vikaterrassen
Kontorlokaler - Nye Vikaterrassen
Kontorlokaler - Nye Vikaterrassen
Kontorlokaler - Nye Vikaterrassen
Plantegning
Plantegning
Plantegning
Plantegning
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET
  • VEDLEGG

Beskrivelse

Eiendommen er på totalt ca. 15.000 kvm fordelt over 8 etasjer samt underetasjer. Det har vært omfattende vedlikehold og opp­ graderinger av bygget opp gjennom årene. Opp­gradert fasade, nytt møteromssenter og kantine, nye heiser og ventilasjonsanlegg er arbeider som nettopp er blitt ferdigstilt.

Adkomst

Det er korte avstander til et bredt tilbud av alle for­mer for offentlig kommunikasjon; tog/ flytoget/ T-­bane, buss, trikk og båt. Nasjonalteateret stas­jon ligger praktisk talt på andre siden av veien! Parkering og sykkelparkering tilbys leid i Saga P-­hus under eiendommen (Q­Park).

Beliggenhet

Vika (CBD) inneholder en spennende blanding av kompetansemiljøer innenfor bank, finans, verdipapir, advokat, offentlig sektor med mer. Et spennende og innholdsrikt miljø for kompetanse­ utveksling, kunder og rekruttering. Området kan også tilby attraktive restaurant­ tilbud og kultur/underholdning. I tillegg til sentral beliggenhet i Oslo Sentrum, ligger Vika (CBD) med enkel adkomst for kjørende til hoved­veinettet, samt at det er et rikelig tilbud med p­-plasser for ansatte og besøkende til området.

Innhold

160 kvm BTA beliggende på bakkeplan ut mot Munkedamsveien. Fantastisk eksponering mot forbipasserende og trafikk. Lokalet kan fungere til handel / showroom eller kontor. Tilpasses leietakers ønsker, kan leveres som white­box.

Fellesfasiliteter
Sykkelparkering
Parkering
Kantine
Konferansesenter
Takterrasse

Ledig fra

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.