Oslo sentrum

Til leie – Moderne og nye kontorer til leie - svært sentral beliggenhet øverst i Kvadraturen

Prospektet er ikke aktivt
Møteromssone
Møteromssone
Tollbugata 32
Tollbugata 32
Te-kjøkken
Te-kjøkken
Landskap 2
Landskap 2
Landskap 1
Landskap 1
Tollbugata - 3d illustrasjon
Tollbugata - 3d illustrasjon
3D illustrasjon
3D illustrasjon
3d illustrasjon
3d illustrasjon
3D illustrasjon
3D illustrasjon
3d detalj
3d detalj
planløsning delt 80 20
planløsning delt 80 20
Tollbugata 32 5 etg åpen løsning 040416
Tollbugata 32 5 etg åpen løsning 040416
Tollbugata 32 5 etg cellekontor 040416
Tollbugata 32 5 etg cellekontor 040416
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Inneholder

Det er i dag en etasje ledig - 720 kvm i byggets 5. Lokalene vil fremstå som moderne og nye kontorlokaler som tilpasses leietakers behov og ønsker.

Lokalene fremstår som rålokaler hvor leietaker gis en unik mulighet til å være med på å skreddersy lokalet etter sitt behov. Det er gis også mulighet til å være med på valg av kvaliteter - så som farge på vegger, type gulv, m.m. Sammen med utleiers arkitekt og interiørarkitekt finner man frem til best mulig løsning for leietakeren. Belysning og annet teknisk utstyr tilpasses ny planløsning.

Det tas hensyn til krav til universell utforming i forbindelse med etablering av ny planløsning.

Bebyggelse

Tollbugata 32 ble opprinnelig oppført i 1939 og senere totalrehabilitert i 1992. I senere år er det foretatt innvendige oppgraderinger av de ulike etasjene i bygget. Bygget består av forretningsareal i første etasje, men blir i dag benyttet som kontor. De resterende etasjene er kontorarealer som blir benyttet av ulike aktører, bla. Innovasjon Norge og Matmerk. I byggets kjeller er det lagerarealer, samt noe parkering.

Bygget er kledd med steinplater utvendig samt polerte/rustfrie stålplater på hjørner og rundt enkelte vinduer.

Beliggenhet

Tollbugata 32 er en sentral hjørneeiendom øverst i Kvadraturen med nær beliggenhet til Stortinget. Bygget har fasade mot Tollbugata, Akersgata og Nedre Vollgate. Det er kort avstand til alt av offentlig kommunikasjon, som T-bane, trikk, buss og ferger. Det er en rekke ulike servicetilbud i nærområdet - et mangfold av serveringssteder og ulike forretninger ligger en kort spasertur unna.

Adkomst

Det er kun få minutters gange til Stortinget T-banestasjon, og det er holdeplass for buss rett utenfor bygget. Det er også kort avstand til bytrikk og Flybyss.

Tollbugata skal etableres som toveis bussgate, mens Prinsens gate er bygget om til toveis trikkegate. Dette gjøres for å sikre bedre flyt og regularitet for både buss og trikk, og for å tilrettelegge området med høy trafikksikkerhet for myke trafikkanter. Trikkeskinner og kontaktledningene i Tollbugata vil bli fjernet etter ferdigstillelse av trikkegaten i Prinsensgate. Prosjektet startet opp vinteren 2017 og er i regi av Oslo kommune v/Bymiljøetaten. Planlagt ferdigstillelse er høsten 2017.

Parkering

Det er gateparkering i både Nedre Vollgate og Akersgata, samt et stort tilbud av offentlig parkering i området rundt Akershus Festning. Der er det også etablert et stort antall el- bilparkeringsplasser med mulighet for lading.

Det er noen innendørs parkeringshus i nærområdet – se www.europark.no og www.qpark.no for mer informasjon om beliggenhet og leie av p-plass hos de ulike aktørene.

Fasiliteter

Moderne
Sentralt
Ventilasjon
Alarm
Vaktmester

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.