Oslo sentrum

Til leie – Moderne og effektive kontorer - midt i Oslo sentrum

Grensen - hyggelig nærområde
Grensen - hyggelig nærområde
Inngang via en historisk bakgård
Inngang via en historisk bakgård
Grensen 9 B - Fasade
Grensen 9 B - Fasade
Representative fellesareal
Representative fellesareal
Åpne arbeidsplasser med god tilgang på dagslys
Åpne arbeidsplasser med god tilgang på dagslys
Eksempel på stort møterom - fra annen leietaker
Eksempel på stort møterom - fra annen leietaker
Eksempel på stor sosial sone - fra annen leietaker
Eksempel på stor sosial sone - fra annen leietaker
Romslig sosial sone og lyse cellekontorer - fra annen leietaker
Romslig sosial sone og lyse cellekontorer - fra annen leietaker
Eksempel på stort møterom - fra annen leietaker
Eksempel på stort møterom - fra annen leietaker
Eksempel på kontor - fra annen leietaker
Eksempel på kontor - fra annen leietaker
Grensen - umiddelbar nærhet til alt av offentlig kommunikasjon
Grensen - umiddelbar nærhet til alt av offentlig kommunikasjon
Stortinget T bane stasjon - 50 m fra bygget
Stortinget T bane stasjon - 50 m fra bygget
Karl Johans gate og Eger - rett rundt hjørnet for Grensen
Karl Johans gate og Eger - rett rundt hjørnet for Grensen
Stortorvet og Glasmagasinet - i umiddelbar nærhet
Stortorvet og Glasmagasinet - i umiddelbar nærhet
Forslag til planløsning - teamkontorer
Forslag til planløsning - teamkontorer
Forslag til planløsning - åpen løsning
Forslag til planløsning - åpen løsning
Forslag til planløsning - cellekontorer
Forslag til planløsning - cellekontorer
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Bygget ligger "midt i sentrum" i hyggelige Grensen, kun få meter fra Karl Johan, Stortinget T bane stasjon, Tinghuset og Regjeringskvartalet. Rett utenfor døra er alt av handels- og servicetilbud i Oslo sentrum lett tilgjengelig.

Inneholder

Lokalene i 3. etg har gode takhøyder og mulighet for effektive løsninger for 10 - 14 personer i cellekontor eller 16 - 22 personer i åpen løsning.

Lyse lokaler med gjennomgående belysning, og rom for store og små møterom i kombinasjon med sosial sone i midtkjerne på etasjen.

Lokalene til totaloppgraderes og tilpasses til ny leietaker, slik at dere flytter inn i lokaler 100% tilpasset deres ønsker og behov.

Ledig fra

Lokalene kan klargjøres for ny leietaker i løpet av 2 - 3 måneder.

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.