Akershus

Til leie – Moderne kontorbygg med god eksponering E18 og høytlager

Prospektet er ikke aktivt
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Arealspesifikasjon

kvm/ant Etg Beskrivelse
2540 kvm Lager
1967 kvm 2 Kontor
1182 kvm 3 Kontor
1781 kvm 4 Kontor
739 kvm 5 Kontor

Beliggenhet

Nye Vakåsvei 14 ligger i et veletablert næringsområde på Hvalstad i Asker med en god miks av kontorbygg og kombinasjonsbygg.

I nærområdet finner man bla Holmensenteret, med Vinomopol, hyggelige serveringssteder og godt utvalg butikker.

Inneholder

Kontoretasjene fra 2. til 5. etg er hovedsaklig innredet med cellekontorer, men med mulighet for å enkelt åpne fløyer på etasjene for mer åpne arbeidsplasser og teamkontorer.

Det er godt med møterom og støtterom, og arealene kan leies fullt møblert om ønskelig.

Alle etasjene har nydelig utsikt mot Oslofjorden og omgivelsene, og deler av arealet har panoramavinduer fra gulv til tak.

Kontorene har en god, moderne kontorstandard og det er gjennomgående gode tekniske kvaliteter i hele eiendommen.

Det vil være mulig å leie kontorarealer fra ca 500 til 2.000 m2 per etasje, totalt ca 5.700 m2 BTA kontor.

I tillegg er det Høytlager i bygget fra ca 200 m2 til 2.500 m2 BTA. Her er det mulig med verksteddrift også, det er opplegg for trykkluft løftekran osv. Merk at Høytlager kun leies ut sammen med et minimum kontorareal på ca 700 m2 BTA.

Bebyggelse

Bygget er fra 2011 med moderne arkitektur og fleksible løsninger. Beliggenheten har en svært god eksponering mot E18 med mulighet for egen profilering.

Eiendommen har 5 kontoretasjer, med to terrasser i 4. etg. I tillegg er det 3 etasjer under bakken til parkering og høytlager.

Hovedinngangen har gjesteparkering rett utenfor og besøkende blir møtt av et flott inngangsparti med mulighet for bemannet resepsjon. I samme plan ligger en moderne personalrestaurant med tilgang til stor terrasse med utsikt mot Holmen og Oslofjorden. Her er det også to felles møterom, i tilegg til mulighet for å benytte hele arealet til allmøter og lignende.

I underetasjen er det mulighet for leie av mindre, fullt utstyrt trimrom med tilhørende garderober.

Visning

Etter avtale med megler.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 220
Gårdsnr: 29
Bruksnr: 113

Asker er en forstadskommune til Oslo, mellom Bærum og Lier. Den 100 kvadratkilometer store kommunen har snaue 60 000 innbyggere og er delt inn i 16 grunnkretser, med ganske jevn fordeling av innbyggertallet i de ulike kretsene.

40 prosent av askerbøringene arbeider i egen kommune, mens ca. 60 prosent pendler ut, hovedsakelig til Bærum og Oslo. På den andre siden dekkes snaue 60 prosent av arbeidsplassene ved innpendling fra Bærum og Buskerud.

Avstanden inn fra Asker sentrum til Oslo sentrum er ca 25 kilometer, og bilkøene er lange inn mot hovedstaden. Asker er imidlertid et knutepunkt for tog, i og med at stasjonen er endestasjon for Spikkestadbanen. Asker stasjon er Norges femte største målt i antall reisende. Flytoget til Gardermoen stopper på stasjonen, som er svært viktig for etableringen i nærområdet, og Asker-banen er dobbeltsporet

Antall nyetableringer i kommunen har de seneste årene ligget stabilt på rundt 700. Næringslivet i Asker har sin tyngde innenfor handel, forretningsmessig tjenesteyting og bransjer i industrikategoriene kjemisk og maskinvare, men de seneste årene har Asker tiltrukket seg en rekke bedrifter innenfor olje- og gass-sektoren.

Totalomsetningen for Askers bedrifter er på drøyt 60 milliarder kroner i året, hvorav ca. 75 prosent av verdiskapningen skjer med utgangspunkt i bedrifter lokalisert til Holmen-Slependen-området. Varehandelen står for 7-8 prosent av denne omsetningen. Det er to store kjøpesentre i kommunen, prisbelønte Holmen Senter, samt Trekanten Senter i Asker sentrum.

I de søndre og sørøstre delene av kommunen, ned mot Heggedal, er det ikke store næringsbygg, dette området er et gammelt industriområde. Langs veien ut mot Slemmestad er det få bedrifter av en viss størrelse, noe det også er i de nordvestre delene av kommunen, mot Vestmarka.

Det er gjennomgående lite ledige arealer i Asker sentrum, der vi finner de høyeste leieprisnivåene. Nivåene i Asker ligger gjennomgående lavere enn i Bærum. Det typiske leienivået for snittlokaler i Asker har ligget på 1200-1300 kroner kvadratmeteren i året, men gode lokaler i Asker sentrum med sentral beliggenhet har oppnådd 1800-1900 kroner per kvadratmeteren.

Det store prosjektet i Asker er utviklingen av Kraglund kontorpark, rett sør for Asker sentrum. Her utvikler Ferd Eiendom 50 000 kvadratmeter fordelt på fire byggetrinn, og det første trinnet var klart i desember 2011. I løpet av 20111/2012 er det ferdigstilt om lag 20 000 kvadratmeter med kontorlokaler i Kraglund Kontorpark.