Oslo sentrum

Til leie – Moderne fleksible lokaler til leie - midt i hjertet av Oslo og kort vei til Oslo S.

1
1
2
2
6
6
8
8
11
11
12
12
13
13
14
14
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition
Bredbåndstilknytning
Heis

Beskrivelse

Vi får fra 1.5.2018 ledige lokaler i 4. og 5. etasje i Stenersgata 8 / Storgata 22. Lokalene har sjarmerende detaljer som originale murvegger og søyler som har blitt ivaretatt fra 1800-tallet - et arbeidssted med personlighet!

Nye heiser. Ny ventilasjon.

Beliggenhet

Eiendommen som ble totalrenovert i 2009 holder høy teknisk standard. Inngang både fra Stenersgata og Storgata. Meget sentral beliggenhet vis á vis Oslo City, og kun få meters gange til Oslo S. og Jernbanetorget. Gåavstand til alt fra tog, trikk og t-bane til offentlige kontorer, restauranter og hoteller.

I samme gate ligger også Thon Hotel Terminus, H&M, Boots og sportsbutikker.

Innhold

Etasjene kan leies enkeltvis eller samlet totalt 3.365 kvm.

4. etasje på 1.685 kvm er gjennomgående med utsyn både mot Storgata og Stenersgata. Etasjen innehar noe landskap, flere møterom og flere enkeltkontorer. Her er også kjøkken med god plass til spisebord. Se plantegning med forslag til møblering.

5. etasje på 1.680 kvm har gjennomgående areal med utsyn både mot Storgata og Stenersgata. Etasjen består av mange enkeltkontorer og noe åpent landskap. Moderne kjøkken og toaletter. Lyse og moderne lokaler til å flytte rett inn i! Se plantegning med forslag til møblering


Det er mulig å leie p-plasser i naboeiendommen Stenersgata 2. Her er det også kantine som kan benyttes.

Lokalene leies ut på tidsbestemt kontrakt med indeksregulert leie.

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.