Hordaland

Til leie – Midtbygget - flytte inn i nytt, moderne kontorbygg på flyplassen primo 2019?

Overview fase 1
Overview fase 1
Midtbygget
Midtbygget
Midtbygget_torg
Midtbygget_torg
gangavstand til flyplassen
gangavstand til flyplassen
Illustrasjon
Illustrasjon
3D Overview_NY
3D Overview_NY
  • BESKRIVELSE

Arealspesifikasjon

kvm/ant Etg Beskrivelse
1100 kvm 1 Kontor
500 kvm 2 Kontor
500 kvm 2 Kontor
1100 kvm 3 Kontor
500 kvm 4 Kontor
600 kvm 4 Kontor
400 kvm 5 Kontor
700 kvm 5 Kontor

Beliggenhet

Midtbygget er en del av Bergen Business Park (BBP) på Flesland.
BBP er en ny og innovativ næringspark under utvikling ved den nye flyplassterminalen og Bybanens endestasjon på Flesland.
Midtbygget vil inngå i et større fellesskap rundt et sentralt torg, hvor torget fungerer som et møtested for de ansatte og besøkende til næringsparken.

Gjennom BREEAM sertifisering vil bygget oppføres med tanke på helhetlige miljøkonsepter for trivsel, helse og energibruk. Det vil bli fokusert på gode, robuste og holdbare materialer, et latvt energiforbruk og gode systemer for drift og vedlikehold.

Comfort hotel Bergen Airport som åpnet i februar og utgjør første byggetrinn i fase 1 av utbyggingen av Bergen Business park (BBP).

Andre byggetrinn står nå for tur: 3 kontorbygg 100 meter fra Flyplassen, hvorav Midtbygget er ett av disse . Arealer fra 500 - 10.000 kvm.

Inneholder

Fase 1
Utbygging av trinn 1, den del av næringsparken som ligger nærmest flyplassen består av hotell med konferansefasiliteter samt 3 kontorbygg, totalt ca 35.000 kvm.

Nå lanseres det første av kontorbyggene for leie i Bergen Business Park.
Miidtbygget - effektivt flerbrukerbygg med sterk arkitektonisk identitet tilpasset mindre kontorbrukere, totalt ca 5.500 kvm. Moderne, fleksible løsninger tilpasset din bedrift. Kontakt oss for mer info.

Bygget ligger i umiddelbar nærhet til den nye terminalbygget på Bergen lufthavn Flesland , og vil få en svart god profilering.

Diverse

Bergen Business Park (BBP)
BBP er en ny og innovativ næringspark, planlagt ved Vestlandets største trafikknutepunkt, Bergen Lufthavn Flesland.
I dette området skal det vokse frem et levernde mijø med grønne lunger og gode møteplasser som vil danne en unik ramme for morgendagens arbeidsplasser.
- midt i det nye knutepunktet som etableres ved flyplassen
- bybanestopp under terminalbygget ca 150 meter fra businessparken
- kjøretid til Bergen sentrum ca 18 min via nye ringveg vest.


Miljø
Bergen Business Park planlegges og utvikles i henhold til prosessverktøyet BREEAM COMMUNITIES.
Miljøsertifiseringen vil gi både en ren miljø- og energimessig gevinst og et kostnadseffektivt prosjekt som vil være attraktivt for fremtidens leietakere, og dermed økonomisk levedyktig over tid.


Fremdrift
Comfort hotel Bergen Airport åpnet februar 2017 og vil være en naturlig intregrert del av Bergen Business Park.
Antatt byggetid for kontorbyggene vil være ca 18-24 mnd fra kontraktssignering.

Morgendagens arbeidsplass finner du i Bergen Business Park.
Her kan vi tilby spesialtilpassete, moderne, fleksible lokaler til deres virksomhet i et eget bygg, alternativt lokaler i bygg med flere leietakere.


Besøk gjerne prosjektets hjemmeside:
www.bergenbusinesspark.no

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1201
Gårdsnr: 110
Bruksnr: 15