Rogaland

Til leie – Mekjarvik - Industri tomt(er) eller nybygg

41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Mekjarvik, like ved ferjekaien. Mekjarvik ligger i Randaberg kommune.

FilmavMekjarvik

Området sør for tomten er preget av en variert nærings- og industrivirksomhet, inkl. offentlig virksomhet i regi av IVAR IKS.
På østsiden er det tyngre industri, med dypvannskai og offshore terminal, eid og driftet av Stavangerregionen Havn IKS. Mulighet for å leie kaiplass til større fartøy og rigger.

I det større bildet er området en fremtidsrettet beliggenhet.

Rogfast, som nå er vedtatt, vil få tunnel innslaget ved Harestad krysset, like sør for Mekjarvik. Dette gir området meget gode kommunikasjoner både nord- og sørover på E-39. Videre skal det utvikles et nytt industri-/havneområdet mellom Mekjarvik og Harestadvika med masser fra Rogfast.

Videre er Transportkorridor Vest under bygging. Denne strekningen vil lede nord-sør trafikken fra Sola flyplass og nordover, via Tananger

Beskaffenhet

Eiendommen vil bli levert grovplanert. Vann, avløp og strøm vil bli lagt til tomtegrensen.

Tomten ligger på fjellgrunn.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1127
Gårdsnr: 51

Gårdsnr: 20