Rogaland

Til leie – Mekjarvik - Industri tomt(er) eller nybygg

Prospektet er ikke aktivt
Tomt i Randaberg
Tomt i Randaberg
42
42
43
43
44
44
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Mekjarvik, like ved ferjekaien. Mekjarvik ligger i Randaberg kommune.

Området sør for tomten er preget av en variert nærings- og industrivirksomhet, inkl. offentlig virksomhet i regi av IVAR IKS.
På østsiden er det tyngre industri, med dypvannskai og offshore terminal, eid og driftet av Stavangerregionen Havn IKS. Mulighet for å leie kaiplass til større fartøy og rigger.

I det større bildet er området en fremtidsrettet beliggenhet.

Rogfast vil få tunell innslaget ved Harestad krysset, like sør for Mekjarvik. Dette gir området meget gode kommunikasjoner både nord- og sørover på E-39. Videre skal det utvikles et nytt industri-/havneområdet mellom Mekjarvik og Harestadvika med masser fra Rogfast.

Videre er Transportkorridor Vest under bygging. Denne strekningen vil lede nord-sør trafikken fra Sola flyplass og nordover,
via Tananger

Beskaffenhet

Eiendommen vil bli levert grovplanert. Vann, avløp og strøm vil bli lagt til tomtegrensen.

Tomten ligger på fjellgrunn.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1127
Gårdsnr: 51

Gårdsnr: 20