Oslo vest

Til leie – Meget sentralt bygg på Skøyen - Gunstig leie

Prospektet er ikke aktivt
Bilde_003
Bilde_003
Bilde_021 Resepsjon - sett forfra
Bilde_021 Resepsjon - sett forfra
Bilde_029
Bilde_029
Bilde_030
Bilde_030
Bilde_031
Bilde_031
Bilde_034
Bilde_034
Bilde_042
Bilde_042
KA6_plan 5
KA6_plan 5
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Eiendommen ligger på den mest attraktive delen av Sjølystområdet blant andre profilerte kontorbygg.
Området har ellers mange hyggelig kafeer, restauranter og et variert tilbud av butikker.
Bygget har også en attraktiv fasade mot E18 som gir gode muligheter for eksponering.

Standard

Innredningen i kontorarealene er hovedsaklig fra byggeåret, men det er foretatt oppgraderinger av både 1.etasje, 3.etasje og 6.etasje.
Ellers har lokalene relativt stor grad av cellekontorer med bøkefronter eller fronter av bjørk mot korridor og fellesarealer.
Felles dusj og garderober er oppgradert i det siste i tilknytning til fellesarealene i 1.etasje.
Inngangsparti og resepsjon gir et tiltalende uttrykk.

Inneholder

Totalt er bygget på ca. 8000 kvm over 6 etasjer pluss kjeller. 1.etasje inneholder felles resepsjon, kantine, auditorium, garderober og møteromssenter. Toppetasjen inneholder styrerom, representasjonslokaler og en hyggelig takterrasse. De øvrige kontoretasjene (2.-5.etasje) er hver på ca. 1600 kvm med to innganger fra en sentral trapp og heis som er plassert idet store glassatriumet.
Bygget har felles resepsjon sentralt plassert i atriet.

Det er ledig lokale på 753 kvm BTA. i 2. etg.

Fra 01.01.2017 blir det ledig en hel etasje på 1629 kvm BTA i 5. etg.

Parkering

Bygget har parkeringskjeller med plass til ca 35 plasser. I tilegg disponeres 78 p-plasser i felles p-hus på Skøyenområdet (Karenslyst Alle 7), kun et par minutters gange fra eiendommen. Det er i tillegg 3 parkeringsplasser foran inngangen.

Kantine

Bygget har felles kantine for hele bygget i første etasje.
Kantinen har god kapasitet for byggets brukere.

Økonomi

Tilbud på leie utarbeides i løpet av kort tid på forespørsel etter nærmere samtaler omkring leietakers ønsker og behov.

Arealdisponering

I dag er mesteparten innredet med cellekontorer i et modulsystem som relativt enkelt av demonteres og åpnes opp for å etablere mer team- eller landskapsområder.

Bebyggelse

Bygget er formet som en "hestesko" rundt et overdekket atrium. Gangbroer på hvert plan gir flere adkomster ti hver etasje.
Bygget er ellers kledd med teglfasade og med karnapper og gesimser i glass og aluminimum.

Visning

Etter avtale med megler

Ledig fra

Ledig for leietaker eller for tilpasningsarbeider

Regulering

Området er regulert til kontor, forretning, industri, lager og garasjeanlegg med mer.

Leiestatus

Bygget er ledig for nye leietakere.

Arbeidsplasser

Med dagens innredningsløsninger er det idag mellom 42 og 48 arbeidsplasser på hvert plan med bare cellekontorer.
I en løsning hvor man åpner opp med ca. 90% åpent, er det potensial for å fortette opp mot 90 arbeidsplaaser på et plan.
Det er også muølig å dele inn etasjene i mindre enheter. I første omgang er det 2.etasje som er avsatt til brukere fra ca. 350-500 kvm og oppover.

Ansvarlig megler

Jørn Skovly

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301
Gårdsnr: 3
Bruksnr: 614

Skøyen fikk jernbanestasjon så tidlig som i 1872, noe som ga grunnlaget for en betydelig industriutvikling. Store deler av området var preget av industri helt frem til 1970- og 80-tallet, da det søndre Skøyen-området ble transformert til et kontorområde. Samtidig ble det nordlige Skøyen utviklet til et boligområde. Skøyen er imidlertid et lite og begrenset område.

Skøyen har vokst frem som et attraktivt og etablert kontorområde de to seneste tiårene, med moderne bygg som huser forskjellige typer bedrifter. Mens prestisjeområdet CBD (Vika, Aker Brygge og Tjuvholmen) har de høyeste leieprisene og leietakere med høy betalingsvilje innenfor bransjene finans og juss, er leienivåene mer moderate på Skøyen. Bedriftene i området er ofte kunnskapsbedrifter innenfor bransjer som informasjonsteknologi, ingeniørtjenester, revisjon og konsulenttjenester.

Gjennom 90-tallet og det siste tiåret har eiendomsutviklere satt opp en rekke kontorbygg på Skøyen. Plasskrevende virksomheter som Norges Varemesse er blitt flyttet ut av området og erstattet med nye kontorbygg. De seneste årenes utbygging på Skøyen har bidratt til at mesteparten av næringstomtene allerede er blitt bygd ut. Utvalget av mulige nybygg er dermed begrenset. Torstein Tvenges eiendomsselskap Fram Eiendom har imidlertid vært en av de få som har utviklet nytt på Skøyen den seneste tiden, blant annet med et kontorbygg på 20 000 kvadratmeter rett ved siden av Skøyen stasjon. Ellers har Norwegian Property kjøpt Essos bensinstasjonstomt i Drammensveien 149. Der skal det utvikles et nytt kontorbygg på inntil 12 000 kvadratmeter.

Selv om det er få muligheter til å komme inn i nybygg på Skøyen, er mange av de annonserte lokalene moderne og relativt sett nye. I tillegg vil flere eiendommer bli rehabilitert og rustet opp til den nødvendige standarden.