Oslo sentrum

Til leie – Lyse og trivelige kontorlokaler i Arkaden, Karl Johans gate, 373 kvm

46_858714567
46_858714567
46_1977807988
46_1977807988
46_1214924296
46_1214924296
7
7
46_636418483
46_636418483
8
8
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Heis

Beskrivelse

Eiendommen består av 7 etasjer. Det er forretning i 1. etasje og kontorer i resten av eiendommen.

Beliggenhet

Gården er en del av Arkadenkvartalet og ligger på hjørnet av Biskop Gunnerusgate og Dronningensgate mot Kirkeristen. Karl Johans gate ligger i umiddelbar nærhet.

Kun 2 minutters gange til Jernbanetorget og Oslo S med all offentlig kommunikasjon. Trikk, t-bane, buss og drosjeholdeplass rett utenfor døren.

Innhold

Vi har ledig pene og hyggelige kontorlokaler til leie:
4. etasje 373 kvm

Effektive lokaler med en kombinasjon av større og mindre cellekontorer (7 stk), møterom og åpent landskap.

Lokalene er lyse og pene med hvite vegger og parkett på gulvene. Det er nyere kjøkken med plass til spisebord.

Lokalet leies ut på tidsbestemt kontrakt med indeksregulert leie.

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.