Akershus

Til leie – Lyse kontorlokaler - sentralt på Lysaker

52_867773964
52_867773964
52_889621896
52_889621896
52_1314764505
52_1314764505
52_1913708540
52_1913708540
52_1141009151
52_1141009151
52_997996923
52_997996923
52_1288389297
52_1288389297
52_342919142
52_342919142
52_1388435993
52_1388435993
52_1480438490
52_1480438490
52_686450353
52_686450353
52_1483034725
52_1483034725
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition Alarm Bredbåndstilknytning Garasje/P-plass Heis

Beskrivelse

Effektive og lyse lokaler brutto fra 300 m2 til 3200 m2 i 2. etasje - 4 etasje i moderne gård på Lysaker. Enkelt lokale i fra ca. 300 m2 til 611 m2, totalt tilgjengelig i eiendommen ca. 3200 m2. Eiendommen er oppført i 1987, holder god standard og ligger meget gunstig til på Lysaker. Bygget huser i dag flere leietakerer og har et trivelig kontormiljø.

Byggets beliggenhet langs E18 gir særdeles gode muligheter for eksponering/profilering.

Det er etablert kantine i 4 etg og separat avtale med kantine drifter inngås om bruk av kantinen. Parkeringsplasser leies separat, det er godt med parkering på eiendommen. Felles garderobe med dusj og badstu i byggets kjeller, for de som sykler eller løper til arbeide.

Ta kontakt med oss for en befaring/ visning av lokalene.

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget sentralt på Lysaker med ca. 5 minutters gange til Lysaker stasjon hvor det også finnes buss, flytog og tog. Adkomst fra Fornebuveien via Snarøyaveien (hovedveien fra E-18 til Fornebu). Gården ligger svært godt eksponert mot E-18.

Standard

Eiendommen holder god teknisk standard. Bra ventilasjon- og kjølingsanlegg, god datakabling og Cerbus brannvarslingsanlegg. Alarm tilknyttet vaktselskap.

Innhold

Lokalene er inndelt med cellekontorer, team kontor, resepsjonsområde, flere møterom, kjøkken vrimle område/ sosialsone, toaletter og garderober i lokalene. Kontorene holder en god standard og er lyse med mye vinduer med grønn utsikt mot parkbeltet på baksiden av eiendommen. Lokalene kan tilpasses leietaker og egner seg godt til kontorlandskap med eventuelt noen cellekontor/ team kontor.

Representativt inngangsparti, hvor gulvene er belagt med terrassofliser.

Lysaker

Lysaker er blitt et helt sentralt knutepunkt på vestsiden av Oslo, gjennom gjenåpningen av Lysaker stasjon i 2009. Områdets største fortrinn er det gode kollektivtilbudet, samt den nære tilknytningen til E18. I tillegg til Flytoget, går det mer enn 1000 daglige bussavganger fra Lysaker via operatøren Ruter.

Parkeringsdekningen i området er ganske god gjennom parkeringsarealer i byggene, og mange ansatte i området kommer med bil vestfra.

Tradisjonelt har Lysaker tiltrukket seg bedrifter med hovedkontorer innenfor olje og offshore, samt engineering. Eiendommene er gjennomgående store. Aker har tidligere vært en stor leietaker i området, Petroleum GeoServices (PGS) er en stor leietaker. Disse næringene er fortsatt representert, men i de senere årene er det kommet til bedrifter innenfor IKT-næringen og forsikring, ikke minst gjennom Storebrand, samt skadeselskapet If. If er fra 2013 på plass i Vækerø Park.

Blant servicefasilitetene i området står det store kjøpesenteret CC Vest helt sentralt, men det er få indikasjoner på at arbeidstakere på Lysaker bruker senteret mye. CC Vest har som mål å være et bydelssenter for området, med alle servicetilbudene som det innebærer. Det er også grønne lunger i den store ”trafikk- og kontormaskinen” Lysaker, hvor de ansatte kan sitte ute og slappe av med lunch.

Lysaker har en nokså spredt eierstruktur, men den største eiendomsbesitteren på Oslo-siden er Mustad Eiendom, som har åpnet opp et gammelt industriområde for handel og kontorer. Andre store aktører på Lysaker er Storebrand gjennom Lysaker Park, Vital, Aberdeen Asset Management og Norwegian Property. Lysaker er spesielt i den forstand at kommunegrensen går tvers gjennom området, som kan medføre at eiendomsbesitterne må forholde seg til to ulike kommuneregimer. Oslo og Bærum har ulike syn på utbyggingen i området.

Leienivået på Lysaker ligger mellom nivået på Skøyen og Fornebu. Det gjenspeiler at Lysaker ikke er like sentralt som Skøyen, men området er attraktivt gjennom flytogforbindelse fra svært trafikkerte Lysaker stasjon. Eiendommene nær stasjonen og på Lysakerlokket oppnår de høyeste leieprisene. I tillegg er det en del dyre eiendommer langs attraktive Strandveien, med fjordutsikt.

Leieprisene på Lysaker svinger likevel nokså moderat, og mindre enn leieprisene på Skøyen, som er en konkurrent ved etableringer. I og med at det er flere hovedkontorfunksjoner på Lysaker, oppstår det fra tid til annen et hopp i arealledigheten når disse virksomhetene flytter.

Fornebu

Etter nedleggelsen av Fornebu hovedflyplass i 1998, har området begynt å blomstre som et næringsområde. Fornebu har lykkes i å tiltrekke seg store hovedkontorer innenfor IT og telekommunikasjon, med Telenor i spissen, og EDB ErgoGroup flytter ut med sitt hovedkontor her.

Det gamle terminalbygget på Fornebu benyttes nå som kontorer for en rekke selskaper, som en del av det statlig finansierte kunnskapssenteret IT-Fornebu. Telenor innviet i september 2002 sitt nye hovedkvarter på Fornebu og rommer nå arbeidsplasser for 6000 ansatte. Aker Solutions flyttet i desember 2007 inn til Aker Hus, mens Norske Skog holder til vest på Fornebu

I tillegg er Statoil på plass med sitt nye hovedkontor på Fornebu fra slutten av 2012, det samme er Aker ASA fra 2013. I november 2011 forsterket dette selskapet satsingen ytterligere i området, ved å kjøpe et større tomteområde for nærings- og boligutvikling ved siden av Telenor Arena.

Det største ankepunktet mot Fornebu er den manglende offentlige kommunikasjonen med baneløsninger. Alle aktørene er enige om at en metro er den beste løsningen, men her mangler det 3-4 milliarder kroner for å fullfinansiert en slik løsning. Atkomst i dag til Fornebu er derfor basert på bil og buss. Uten trafikk tar det bare 10-15 minutter med bil til og fra Oslo sentrum, men i rushtrafikken kan det i verste fall ta 45 minutter til en time.

Flere av Ruters busser går imidlertid til Fornebu, inkludert linjene 24, 28, 31, 31E og 733. Buss 31 mot Grorud har en beregnet kjøretid på 18-20 minutter mot Nationaltheatret stasjon og Wessels plass utenfor Stortinget, men det er altså utenfor rushtrafikken. Fornebu-området har i tillegg en stor grad av utbygde gang- og sykkelveier.

Det er begrenset med servicefasiliteter på Fornebu, men fra 2014 vil et handelssenter på drøyt 20 000 kvadratmeter stå klart, i regi av KLP Eiendom. Det vil styrke handelstilbudet betraktelig. I tillegg utvikler Scandic et hotell på Fornebu, det samme gjør Choice Hotels gjennom Quality Hotel Arena Fornebu.

Leieprisene på Fornebu svinger ikke mye og ligger nivåmessig noe under Lysaker, blant annet fordi Fornebu ligger noe mindre sentralt, med større avstander til Flytoget. Nivåene indikerer også at utbyggerne der ute i liten grad får avkastning fra tomten, kun selve bygget.