Akershus

Til leie – LYSAKERLOKKET: fra 500 til 1.450 kvm - sentralt og fleksibelt!

1
1
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon
Alarm
Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass
Heis
Kantine

Beskrivelse

**********************************************************

NYHET

Klikk på linken til høyre "360 GRADERS VISNING AV LOKALET" for å "gå" igjennom lokalet" fra din PC
(eller klikk her https://my.matterport.com/show/?m=iMHyU1Ztbcp)

**********************************************************

UTLEIER
Scandinaviegaarden eier og forvalter i dag 8 næringsbygg med til sammen ca. 45 500 kvm utleieareal i Oslo og Bærum. Selskapet har vært eiet av samme familie gjennom fire generasjoner, som alle har tatt godt vare på eiendommene, og utviklet dem til beste for neste generasjon. Scandinaviegaarden legger vekt på egen in house drifts - og forvaltningsfunksjon, med tett og nær oppfølging av selskapets leietagere. Samtidig prioriteres fortløpende vedlikehold, oppgradering, konseptutvikling og foredling av eiendommene.

BELIGGENHET
Lysaker Torg 6-12 ligger meget sentralt til på Lysakerlokket der du i løpet av et minutts gange har alt av tilbud for offentlig kommunikasjon fra Lysaker stasjon og bussterminalen. Her finner du lokaltog, express tog, Flytoget til Gardermoen, busser (lokale/express), taxi-holdeplasser på Lysakerlokket og ved togstasjonen. På Lysakerlokket finner du også en rekke servicetilbud som restauranter, klesbutikker, sportsbutikker, tannleger, fysioterapi, postkontor, treningssenter, med videre.

I løpet av en spasertur på 2-3 minutter, er du på Lysaker Brygge som tilbyr flere restauranter, maritime butikker, dagligvarebutikker, etc. Herifra kan du også ta fergen til Nesodden.

Like ved finner du CC Vest som har et stort utvalg av alle servicetilbud, butikker, kafeer etc.


ADKOMST
Lysaker Stasjon ligger et steinkast unna og er et knutepunkt for all offentlig kommunikasjon med direkte adkomst til kollektivnettet for Stor-Oslo. I tillegg er det taxiholdeplass og bussforbindelser i flere retninger, samt Lysaker Brygge med båttransport til og fra Nesodden.
Rett etter avkjørselen fra E18 er man i parkeringsanlegget, med direkte adkomst til lokalene.

STANDARD/TEKNISKE OPPLYSNINGER
Lysaker Torg 6-12 ble bygget av Gerner-Mathisen i 1983, og ble siden kjøpt av Scandinaviegaarden AS i 1997. Det ble ikke spart på kvalitet under oppføring. Tidstypisk valg av murstein i fasadeelementene. Eier er langsiktig i sitt eierskap som også gjenspeiles i eiendommen som fremstår som godt vedlikeholdt. Ventilasjonsanlegg skiftet i 2010.

FASILITETER
Bygget har en egen kantine for byggets leietakere som drives av Brest AS (brest.no). Lunsjtilbudet er utformet som en buffetkantine med varme og kalde retter, salat, brød og drikke. Det er spis fritt fra buffeten, som betyr at man kan spise hva man ønsker fra buffeten for en fast pris. Garderobe, dusjfasiliteter og treningsrom er i tilknytning til Lysaker Squash. Det er rikelig med parkeringsdekning i eget p-hus på 4 700 m2. Sykkelparkering i felles garasjeanlegg.

LOKALENE/INNHOLD
Attraktiv beliggenhet, felles kantine og innendørs parkering er noen av de vesentlige fasilitetene ved bygget. Bygget er totalt 21 837 m2.

Lokalene som er ledige er beliggende i 2. etasje og er på ca 1110 kvm BTA. Arealet er fleksibelt og godt egnet til både cellekontorer og åpent landskap. Lokalet har store vindusflater både mot nord og sør, samt utsikt mot eiendommens eget bakenforliggende grøntområde.

Lokalene kan leies basis "as is" da det er oppgradert / vedlikeholdt fortløpende siste år. Dersom leietaker har andre ønsker / behov, kan dette lett tilpasses leietakers ønsker.

De ledige lokalene kan utvides til samlet 1.445 kvm.

Lokalene kan være ledig fra ca mai 2017.

PARKERING
Oppvarmet garasjeanlegg under bygget med direkte tilkomst til kontorene via byggets tre heiser.

VELKOMMEN TIL VISNING!

Lysaker

Lysaker er blitt et helt sentralt knutepunkt på vestsiden av Oslo, gjennom gjenåpningen av Lysaker stasjon i 2009. Områdets største fortrinn er det gode kollektivtilbudet, samt den nære tilknytningen til E18. I tillegg til Flytoget, går det mer enn 1000 daglige bussavganger fra Lysaker via operatøren Ruter.

Parkeringsdekningen i området er ganske god gjennom parkeringsarealer i byggene, og mange ansatte i området kommer med bil vestfra.

Tradisjonelt har Lysaker tiltrukket seg bedrifter med hovedkontorer innenfor olje og offshore, samt engineering. Eiendommene er gjennomgående store. Aker har tidligere vært en stor leietaker i området, Petroleum GeoServices (PGS) er en stor leietaker. Disse næringene er fortsatt representert, men i de senere årene er det kommet til bedrifter innenfor IKT-næringen og forsikring, ikke minst gjennom Storebrand, samt skadeselskapet If. If er fra 2013 på plass i Vækerø Park.

Blant servicefasilitetene i området står det store kjøpesenteret CC Vest helt sentralt, men det er få indikasjoner på at arbeidstakere på Lysaker bruker senteret mye. CC Vest har som mål å være et bydelssenter for området, med alle servicetilbudene som det innebærer. Det er også grønne lunger i den store ”trafikk- og kontormaskinen” Lysaker, hvor de ansatte kan sitte ute og slappe av med lunch.

Lysaker har en nokså spredt eierstruktur, men den største eiendomsbesitteren på Oslo-siden er Mustad Eiendom, som har åpnet opp et gammelt industriområde for handel og kontorer. Andre store aktører på Lysaker er Storebrand gjennom Lysaker Park, Vital, Aberdeen Asset Management og Norwegian Property. Lysaker er spesielt i den forstand at kommunegrensen går tvers gjennom området, som kan medføre at eiendomsbesitterne må forholde seg til to ulike kommuneregimer. Oslo og Bærum har ulike syn på utbyggingen i området.

Leienivået på Lysaker ligger mellom nivået på Skøyen og Fornebu. Det gjenspeiler at Lysaker ikke er like sentralt som Skøyen, men området er attraktivt gjennom flytogforbindelse fra svært trafikkerte Lysaker stasjon. Eiendommene nær stasjonen og på Lysakerlokket oppnår de høyeste leieprisene. I tillegg er det en del dyre eiendommer langs attraktive Strandveien, med fjordutsikt.

Leieprisene på Lysaker svinger likevel nokså moderat, og mindre enn leieprisene på Skøyen, som er en konkurrent ved etableringer. I og med at det er flere hovedkontorfunksjoner på Lysaker, oppstår det fra tid til annen et hopp i arealledigheten når disse virksomhetene flytter.

Fornebu

Etter nedleggelsen av Fornebu hovedflyplass i 1998, har området begynt å blomstre som et næringsområde. Fornebu har lykkes i å tiltrekke seg store hovedkontorer innenfor IT og telekommunikasjon, med Telenor i spissen, og EDB ErgoGroup flytter ut med sitt hovedkontor her.

Det gamle terminalbygget på Fornebu benyttes nå som kontorer for en rekke selskaper, som en del av det statlig finansierte kunnskapssenteret IT-Fornebu. Telenor innviet i september 2002 sitt nye hovedkvarter på Fornebu og rommer nå arbeidsplasser for 6000 ansatte. Aker Solutions flyttet i desember 2007 inn til Aker Hus, mens Norske Skog holder til vest på Fornebu

I tillegg er Statoil på plass med sitt nye hovedkontor på Fornebu fra slutten av 2012, det samme er Aker ASA fra 2013. I november 2011 forsterket dette selskapet satsingen ytterligere i området, ved å kjøpe et større tomteområde for nærings- og boligutvikling ved siden av Telenor Arena.

Det største ankepunktet mot Fornebu er den manglende offentlige kommunikasjonen med baneløsninger. Alle aktørene er enige om at en metro er den beste løsningen, men her mangler det 3-4 milliarder kroner for å fullfinansiert en slik løsning. Atkomst i dag til Fornebu er derfor basert på bil og buss. Uten trafikk tar det bare 10-15 minutter med bil til og fra Oslo sentrum, men i rushtrafikken kan det i verste fall ta 45 minutter til en time.

Flere av Ruters busser går imidlertid til Fornebu, inkludert linjene 24, 28, 31, 31E og 733. Buss 31 mot Grorud har en beregnet kjøretid på 18-20 minutter mot Nationaltheatret stasjon og Wessels plass utenfor Stortinget, men det er altså utenfor rushtrafikken. Fornebu-området har i tillegg en stor grad av utbygde gang- og sykkelveier.

Det er begrenset med servicefasiliteter på Fornebu, men fra 2014 vil et handelssenter på drøyt 20 000 kvadratmeter stå klart, i regi av KLP Eiendom. Det vil styrke handelstilbudet betraktelig. I tillegg utvikler Scandic et hotell på Fornebu, det samme gjør Choice Hotels gjennom Quality Hotel Arena Fornebu.

Leieprisene på Fornebu svinger ikke mye og ligger nivåmessig noe under Lysaker, blant annet fordi Fornebu ligger noe mindre sentralt, med større avstander til Flytoget. Nivåene indikerer også at utbyggerne der ute i liten grad får avkastning fra tomten, kun selve bygget.