Akershus

Til leie – Lysaker Park - nye lokaler i grønne omgivelser tett på Lysaker stasjon

Inngangsparti Bygg E
Inngangsparti Bygg E
Stort og luftig inngangsparti
Stort og luftig inngangsparti
Bygg E ligger nærmest togstasjonen
Bygg E ligger nærmest togstasjonen
Innredningsforslag
Innredningsforslag
Innredningsforslag
Innredningsforslag
Hyggelig utsikt til det grønne
Hyggelig utsikt til det grønne
Innredningsforslag
Innredningsforslag
Utleier tilrettelegger for velfungerende minikjøkken
Utleier tilrettelegger for velfungerende minikjøkken
Opplegg for avfallssortering
Opplegg for avfallssortering
Innredningsforslag
Innredningsforslag
Innredningsforslag
Innredningsforslag
Lokalene vender ut mot harmoniske omgivelser
Lokalene vender ut mot harmoniske omgivelser
Grønt og luftig
Grønt og luftig
Store og luftige flater
Store og luftige flater
Foreløpig tilrettelagt for totalt 7 møte- og stillerom
Foreløpig tilrettelagt for totalt 7 møte- og stillerom
Egen kaffebar i bygget er åpen fra tidlig morgen til kveld
Egen kaffebar i bygget er åpen fra tidlig morgen til kveld
Lysaker stasjon er kun få minutters gange unna
Lysaker stasjon er kun få minutters gange unna
Kort vei til flytog er ofte en fordel
Kort vei til flytog er ofte en fordel
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Lysaker Park har en unik beliggenhet på Lysaker, tett på togstasjonen, samtidig som de ledige arealene grenser inn mot hyggelige og rolige grøntområder.

Lysaker er et av Norges mest trafikkerte kommunikasjonsknutepunkt med togstasjon for både flytog, intercitytog og lokaltog. I tillegg har man busstopp, båtforbindelse til Nesodden, umiddelbar nærhet til E18, samt taxistopp ved stasjonen. Det er med andre ord enkelt å komme seg til Lysaker fra de aller fleste beliggenheter.

Lysaker Park Bygg E har en egen inngang, kun 3-4 minutters gange til togstasjonen via en hyggelig gangvei. Videre fører en gangbro over til Lysaker Torg hvor man finner servicetilbud som spisesteder, tannlege, postkontor etc. Man har også gangavstand til kjøpesenteret CC Vest med et stort utvalg butikker, spisesteder, vinmonopol og en av byens beste dagligvarebutikker.

Inneholder

De ledige lokalene i Bygg E er uinnredet og tilpasses etter leietakers ønsker i samarbeid med interiørarkitekt. Dagens romløsning er tilrettelagt for åpne arbeidssoner, samt tre møterom og fire stillerom.

Lokalene grenser mot grøntområdene i bakkant, noe som gir en rolig og fin atmosfære. Sjeldent kan man nyte en så sentral beliggenhet med utsikt til det grønne!

Som leietaker på bygget kan man ha tilgang til gode fellesfasiliteter som kaffebar, stort møteromssenter, undervisningsrom, auditorium, kantinerestaurant, selskapsrom, og hyggelige spiseområder utendørs. Parkeringsplasser er tilgjengelig for leie, og det er avlåst sykkelparkering i kjeller.
Videre er treningsfasilitetene på Lysaker Park svært gode, med full-size håndballhall, spinningrom, tredemøller og styrkerom. Fine dusj- og garderobemuligheter, samt mulighet for å booke saltimer med instruktører fra SATS Elixia.

Parkering

Parkeringsplasser er tilgjengelig for leie i byggets underetasje, godt tilgjengelig med heis som går rett opp i egne lokaler.

Bebyggelse

Lysaker Park ble totalrehabilitert og ferdigstilt i 2009. Stilfull design, flott arkitektur og gjennomgående gode kvaliteter bidrar til å skape gode arbeidsplasser for de ansatte. Dette bidro også til at bygget vant Cityprisen i 2010.

Bygget har et lavt energiforbruk, med opprinnelig energiklasse B, som siden har blitt ytterligere forbedret med nytt ventilasjonssystem/VAV-styring.

Lokalene i Bygg E har to egne innganger, en fra hver side av bygget. Hovedinngangen deles med BW Gas, som er den andre leietakeren i Bygg E.

Bygget frontside ligger mot E 18, noe som gir gode profileringsmuligheter.

Ledig fra

Lokalene kan ferdigstilles ca to måneder fra kontraktssignering.

Lysaker

Lysaker er blitt et helt sentralt knutepunkt på vestsiden av Oslo, gjennom gjenåpningen av Lysaker stasjon i 2009. Områdets største fortrinn er det gode kollektivtilbudet, samt den nære tilknytningen til E18. I tillegg til Flytoget, går det mer enn 1000 daglige bussavganger fra Lysaker via operatøren Ruter.

Parkeringsdekningen i området er ganske god gjennom parkeringsarealer i byggene, og mange ansatte i området kommer med bil vestfra.

Tradisjonelt har Lysaker tiltrukket seg bedrifter med hovedkontorer innenfor olje og offshore, samt engineering. Eiendommene er gjennomgående store. Aker har tidligere vært en stor leietaker i området, Petroleum GeoServices (PGS) er en stor leietaker. Disse næringene er fortsatt representert, men i de senere årene er det kommet til bedrifter innenfor IKT-næringen og forsikring, ikke minst gjennom Storebrand, samt skadeselskapet If. If er fra 2013 på plass i Vækerø Park.

Blant servicefasilitetene i området står det store kjøpesenteret CC Vest helt sentralt, men det er få indikasjoner på at arbeidstakere på Lysaker bruker senteret mye. CC Vest har som mål å være et bydelssenter for området, med alle servicetilbudene som det innebærer. Det er også grønne lunger i den store ”trafikk- og kontormaskinen” Lysaker, hvor de ansatte kan sitte ute og slappe av med lunch.

Lysaker har en nokså spredt eierstruktur, men den største eiendomsbesitteren på Oslo-siden er Mustad Eiendom, som har åpnet opp et gammelt industriområde for handel og kontorer. Andre store aktører på Lysaker er Storebrand gjennom Lysaker Park, Vital, Aberdeen Asset Management og Norwegian Property. Lysaker er spesielt i den forstand at kommunegrensen går tvers gjennom området, som kan medføre at eiendomsbesitterne må forholde seg til to ulike kommuneregimer. Oslo og Bærum har ulike syn på utbyggingen i området.

Leienivået på Lysaker ligger mellom nivået på Skøyen og Fornebu. Det gjenspeiler at Lysaker ikke er like sentralt som Skøyen, men området er attraktivt gjennom flytogforbindelse fra svært trafikkerte Lysaker stasjon. Eiendommene nær stasjonen og på Lysakerlokket oppnår de høyeste leieprisene. I tillegg er det en del dyre eiendommer langs attraktive Strandveien, med fjordutsikt.

Leieprisene på Lysaker svinger likevel nokså moderat, og mindre enn leieprisene på Skøyen, som er en konkurrent ved etableringer. I og med at det er flere hovedkontorfunksjoner på Lysaker, oppstår det fra tid til annen et hopp i arealledigheten når disse virksomhetene flytter.

Fornebu

Etter nedleggelsen av Fornebu hovedflyplass i 1998, har området begynt å blomstre som et næringsområde. Fornebu har lykkes i å tiltrekke seg store hovedkontorer innenfor IT og telekommunikasjon, med Telenor i spissen, og EDB ErgoGroup flytter ut med sitt hovedkontor her.

Det gamle terminalbygget på Fornebu benyttes nå som kontorer for en rekke selskaper, som en del av det statlig finansierte kunnskapssenteret IT-Fornebu. Telenor innviet i september 2002 sitt nye hovedkvarter på Fornebu og rommer nå arbeidsplasser for 6000 ansatte. Aker Solutions flyttet i desember 2007 inn til Aker Hus, mens Norske Skog holder til vest på Fornebu

I tillegg er Statoil på plass med sitt nye hovedkontor på Fornebu fra slutten av 2012, det samme er Aker ASA fra 2013. I november 2011 forsterket dette selskapet satsingen ytterligere i området, ved å kjøpe et større tomteområde for nærings- og boligutvikling ved siden av Telenor Arena.

Det største ankepunktet mot Fornebu er den manglende offentlige kommunikasjonen med baneløsninger. Alle aktørene er enige om at en metro er den beste løsningen, men her mangler det 3-4 milliarder kroner for å fullfinansiert en slik løsning. Atkomst i dag til Fornebu er derfor basert på bil og buss. Uten trafikk tar det bare 10-15 minutter med bil til og fra Oslo sentrum, men i rushtrafikken kan det i verste fall ta 45 minutter til en time.

Flere av Ruters busser går imidlertid til Fornebu, inkludert linjene 24, 28, 31, 31E og 733. Buss 31 mot Grorud har en beregnet kjøretid på 18-20 minutter mot Nationaltheatret stasjon og Wessels plass utenfor Stortinget, men det er altså utenfor rushtrafikken. Fornebu-området har i tillegg en stor grad av utbygde gang- og sykkelveier.

Det er begrenset med servicefasiliteter på Fornebu, men fra 2014 vil et handelssenter på drøyt 20 000 kvadratmeter stå klart, i regi av KLP Eiendom. Det vil styrke handelstilbudet betraktelig. I tillegg utvikler Scandic et hotell på Fornebu, det samme gjør Choice Hotels gjennom Quality Hotel Arena Fornebu.

Leieprisene på Fornebu svinger ikke mye og ligger nivåmessig noe under Lysaker, blant annet fordi Fornebu ligger noe mindre sentralt, med større avstander til Flytoget. Nivåene indikerer også at utbyggerne der ute i liten grad får avkastning fra tomten, kun selve bygget.