Akershus

Til leie – Lysaker/Fornebu: Ledig bygg på 4 750 kvm. Unik profilering langs E18!

11
11
1
1
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
12
12
10
10
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
plantegning
plantegning
24
24
25
25
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition
Bredbåndstilknytning
Fellesresepsjon
Garasje/P-plass
Heis
Kantine

Beskrivelse

MULIGHET FOR EN- OG FLERBRUKERBYGG

==================================

Arnstein Arnebergs vei 28, også kjent som Lysaker Nova, ble ferdigstilt i 2009. Bygget fremstår i dag som et representativt og moderne bygg over 5 kontoretasjer og med 3 kjelleretasjer med parkering. I 1. etasje finner man felles resepsjon, flott kantine og en stor møteromsavdeling med 6 møterom for alt fra 4 til opptil 20 personer. I kontorarealene opplever man rikelig med naturlig lys og gode tilpasningsmuligheter. Eiendommen framstår i en moderne og nyere stil, og med nye tekniske installasjoner som bl.a. fjernvarme, bredbånd, elektro og VVS. I underetasjene finnes dusj- og garderobefasiliteter, sykkelparkering og et stort garasjeanlegg.

Bygget har en meget synlig plassering langs E18 som gir en unik mulighet for profilering av din bedrift.

Adkomst

Eiendommen har gangavstand til alt av offentlig kommunikasjon. Lokalene nås lettest med buss (både fra E 18 og Oksenøykrysset), og Lysaker stasjon er innen gangavstand hvor man finner all form for offentlig kommunikasjon - derav alle former for tog (Flytoget og lokaltog), busser og flere taxiholdeplasser. Det er enkel adkomst med bil fra Snarøyveien, via Oksenøyveien - kun 2 minutters biltur unna E18 er du på jobb eller besøk i Arnstein Arnebergs vei 28!

Beliggenhet

Arnstein Arnebergs vei 28 ligger sentralt plassert langs E18 rett før avkjørselen til Fornebu når man kommer fra vest. Bygget er også meget synlig når man kommer fra Granfosstunellen. Eiendommen ligger godt plassert i forhold til den store utbyggingsaktiviteten på Fornebu, og får en meget sentral og attraktiv beliggenhet i forhold til den framtidige utbyggingen av vestkorridoren. Meget god profileringsmulighet mot E18.

Standard

I hver etasje har lokalene egne inngangsdører med adgangskontroll, toalettsoner og kjøkken. Kontorlokalene har store vindusflater som enten vender ut mot E18 eller mot Fornebuporten/Telenor Arena. Planløsningene er gode og effektive, hvor man får en god uttnyttelse av alle kvadratmeterne i alle etasjer. Lokalene er fleksible og kan lett innredes som åpent landskap eller i cellekontorløsning.Teknisk informasjon om Arnstein Arnebergs vei 28:

- Tilknyttet fjernvarme
- Fiber
- Dusj/garderobe i underetasjen
- Kantinemulighet
- 110 parkeringsplasser (88 inne og 22 uteplasser). Det er 11 el-bilplasser i dag med ladning.
- Sykkelparkering i garasjeanlegg
- Datarom med kjøling i hver etasje, samt felles datarom med kjøling i u. etg.
- Utvendige elektriske persienner/solavskjerming

Innhold

Bygget har mulighet for resespsjonstjeneste og site manager, og dette vil kunne tilpasses leietakers ønsker og behov.Byggets etasjeplaner er som følger:

1. etg: Resepsjon, møtreomssenter, kantine, kontor ca 956 kvm
Kontordelen er ca 391 kvm BTA
2. etg: kontor 1 180 kvm BTA
3. etg: kontor 1 180 kvm BTA
4. etg: kontor 1 180 kvm BTA
5. etg: kontor 634 kvm BTA

Bygget er meget godt egnet som et enbrukerbygg, men en oppdeling vil også passe bra.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 219

Gårdsnr: 41

Bruksnr: 41

Lysaker

Lysaker er blitt et helt sentralt knutepunkt på vestsiden av Oslo, gjennom gjenåpningen av Lysaker stasjon i 2009. Områdets største fortrinn er det gode kollektivtilbudet, samt den nære tilknytningen til E18. I tillegg til Flytoget, går det mer enn 1000 daglige bussavganger fra Lysaker via operatøren Ruter.

Parkeringsdekningen i området er ganske god gjennom parkeringsarealer i byggene, og mange ansatte i området kommer med bil vestfra.

Tradisjonelt har Lysaker tiltrukket seg bedrifter med hovedkontorer innenfor olje og offshore, samt engineering. Eiendommene er gjennomgående store. Aker har tidligere vært en stor leietaker i området, Petroleum GeoServices (PGS) er en stor leietaker. Disse næringene er fortsatt representert, men i de senere årene er det kommet til bedrifter innenfor IKT-næringen og forsikring, ikke minst gjennom Storebrand, samt skadeselskapet If. If er fra 2013 på plass i Vækerø Park.

Blant servicefasilitetene i området står det store kjøpesenteret CC Vest helt sentralt, men det er få indikasjoner på at arbeidstakere på Lysaker bruker senteret mye. CC Vest har som mål å være et bydelssenter for området, med alle servicetilbudene som det innebærer. Det er også grønne lunger i den store ”trafikk- og kontormaskinen” Lysaker, hvor de ansatte kan sitte ute og slappe av med lunch.

Lysaker har en nokså spredt eierstruktur, men den største eiendomsbesitteren på Oslo-siden er Mustad Eiendom, som har åpnet opp et gammelt industriområde for handel og kontorer. Andre store aktører på Lysaker er Storebrand gjennom Lysaker Park, Vital, Aberdeen Asset Management og Norwegian Property. Lysaker er spesielt i den forstand at kommunegrensen går tvers gjennom området, som kan medføre at eiendomsbesitterne må forholde seg til to ulike kommuneregimer. Oslo og Bærum har ulike syn på utbyggingen i området.

Leienivået på Lysaker ligger mellom nivået på Skøyen og Fornebu. Det gjenspeiler at Lysaker ikke er like sentralt som Skøyen, men området er attraktivt gjennom flytogforbindelse fra svært trafikkerte Lysaker stasjon. Eiendommene nær stasjonen og på Lysakerlokket oppnår de høyeste leieprisene. I tillegg er det en del dyre eiendommer langs attraktive Strandveien, med fjordutsikt.

Leieprisene på Lysaker svinger likevel nokså moderat, og mindre enn leieprisene på Skøyen, som er en konkurrent ved etableringer. I og med at det er flere hovedkontorfunksjoner på Lysaker, oppstår det fra tid til annen et hopp i arealledigheten når disse virksomhetene flytter.

Fornebu

Etter nedleggelsen av Fornebu hovedflyplass i 1998, har området begynt å blomstre som et næringsområde. Fornebu har lykkes i å tiltrekke seg store hovedkontorer innenfor IT og telekommunikasjon, med Telenor i spissen, og EDB ErgoGroup flytter ut med sitt hovedkontor her.

Det gamle terminalbygget på Fornebu benyttes nå som kontorer for en rekke selskaper, som en del av det statlig finansierte kunnskapssenteret IT-Fornebu. Telenor innviet i september 2002 sitt nye hovedkvarter på Fornebu og rommer nå arbeidsplasser for 6000 ansatte. Aker Solutions flyttet i desember 2007 inn til Aker Hus, mens Norske Skog holder til vest på Fornebu

I tillegg er Statoil på plass med sitt nye hovedkontor på Fornebu fra slutten av 2012, det samme er Aker ASA fra 2013. I november 2011 forsterket dette selskapet satsingen ytterligere i området, ved å kjøpe et større tomteområde for nærings- og boligutvikling ved siden av Telenor Arena.

Det største ankepunktet mot Fornebu er den manglende offentlige kommunikasjonen med baneløsninger. Alle aktørene er enige om at en metro er den beste løsningen, men her mangler det 3-4 milliarder kroner for å fullfinansiert en slik løsning. Atkomst i dag til Fornebu er derfor basert på bil og buss. Uten trafikk tar det bare 10-15 minutter med bil til og fra Oslo sentrum, men i rushtrafikken kan det i verste fall ta 45 minutter til en time.

Flere av Ruters busser går imidlertid til Fornebu, inkludert linjene 24, 28, 31, 31E og 733. Buss 31 mot Grorud har en beregnet kjøretid på 18-20 minutter mot Nationaltheatret stasjon og Wessels plass utenfor Stortinget, men det er altså utenfor rushtrafikken. Fornebu-området har i tillegg en stor grad av utbygde gang- og sykkelveier.

Det er begrenset med servicefasiliteter på Fornebu, men fra 2014 vil et handelssenter på drøyt 20 000 kvadratmeter stå klart, i regi av KLP Eiendom. Det vil styrke handelstilbudet betraktelig. I tillegg utvikler Scandic et hotell på Fornebu, det samme gjør Choice Hotels gjennom Quality Hotel Arena Fornebu.

Leieprisene på Fornebu svinger ikke mye og ligger nivåmessig noe under Lysaker, blant annet fordi Fornebu ligger noe mindre sentralt, med større avstander til Flytoget. Nivåene indikerer også at utbyggerne der ute i liten grad får avkastning fra tomten, kun selve bygget.