Rogaland

Til leie – LURA/ FORUS - HELT KOMBINASJONSBYGG PÅ 850 KVM. OG 2 800 KVM. UTEAREAL TIL LEIE

88_1577455708
88_1577455708
88_1981851297
88_1981851297
88_572220113
88_572220113
88_1367029923
88_1367029923
88_1745682033
88_1745682033
88_1265936387
88_1265936387
88_1378233372
88_1378233372
88_1898504091
88_1898504091
88_1560275211
88_1560275211
88_1238759444
88_1238759444
88_854715151
88_854715151
88_1946342326
88_1946342326
88_908852042
88_908852042
88_724508117
88_724508117
88_575860090
88_575860090
88_1578475304
88_1578475304
88_1182415115
88_1182415115
88_1344348577
88_1344348577
88_245146756
88_245146756
88_627721083
88_627721083
88_1450039614
88_1450039614
88_182211581
88_182211581
88_379975316
88_379975316
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet, adkomst

Attraktiv beliggenhet på Lura/ Forus

Arealer og fordeling per etasje

Ca. 850 kvm. Kombinasjonsbygg hvorav:

-Ca. 430 kvm. verksted/ lager
-Ca. 420 kvm. kontor med tilhørende garderober, møterom samt spiserom

Maks høyde lager/ verksted 5,65 meter. 3 kjørporter - 1 stk. 4x2,2 meter og 2 stk. 4x4 meter -

Tilhørende uteareal på ca. 2 800 kvm.

Byggemåte

Betong

Standard

Lokalene holder gjennomgående bra standard. Utleier kan tilpasse lokalene etter leietakers ønske og behov.

Oppvarming

Balansert ventilasjon på kontorene

Parkering

God parkeringsdekning på tilhørende tomt er inkludert i leien

Prisantydning

Etter nærmere avtale

Overtagelse

Etter nærmere avtale

Solgt 'som den er'

De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1102
Gårdsnr: 10
Bruksnr: 10