Akershus

Til leie – Lokaler til leie ved Sandvika Stasjon

Sandvika
Sandvika
Sandvika sentrum
Sandvika sentrum
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon Alarm Bredbåndstilknytning Garasje/P-plass Heis

Beskrivelse

Lyse og hyggelige kontorlokaler i samme bygg som DNB Bank. 220 kvm i 4 etasje.

Solid gårdeier
Bygget eies av DNB Livsforsikring ASA og forvaltes av DNB Næringseiendom. Som Norges største private eiendomsbesitter er DNB Livsforsikring ASA en langsiktig og finansiell solid utleier, noe som betyr at vi opprettholder standarden på våre eiendommer også i nedgangstider. I tillegg medfører vår størrelse, mht antall eiendommer, fleksibilitet for våre leietakere.

Beliggenhet
Eiendommen har en meget sentral beliggenhet i Sandvika, umiddelbar nærhet til Sandvika stasjon med tog, buss, flytog og taxi. Godt utvalg av forretninger, kafeer og spesialforretninger i gåavstand. Sandvika er det administrative sentrum i Bærum kommune. Navnet knytter seg til bukten i fjorden og landet som elveavsetninger har dannet omkring utløpet. Sandvika ga seg selv bystatus 4.juli 2003. Sandvika ligger sydvest i Bærum, innerst i Vestfjorden ca. 15 km sørvest for Oslo sentrum. Hovedfartsåren E 18 går forbi Sandvika like ved Fjorden, mens E 16 starter nettopp ved Sandvika. Jernbanestasjonen Sandvika Stasjon er nest størst i Bærum. Her stopper både Flytoget, Inter-city-tog og lokaltog på Drammensbanen.

Adkomst
Lett adkomst med bil fra Engervannsveien, Folangerveien eller Leif Tronstads plass. Buss- og togstasjon rett utenfor lokalene. Parkeringshus i tilstøtende bygg, hvor ønsket antall parkeringsplasser kan leies.

Standard/tekniske opplysninger
Bygget har nyere fasade, og fremstår som representativt. Lokalene har en løsning med team kontor/åpent areal, kan tilpasses leietagers behov. Vi leverer et ferdig produkt av god kvalitet hvor du vil trives som leietager.

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 7
Bruksnr: 217

Bærum kommune er Oslos nabokommune i sørvest, med godt over 100 000 innbyggere.
Administrasjonssentret i kommunen er Sandvika, og her finner vi offentlige organer som kommuneadministrasjon, rådhus og politi, i tillegg til kino, restauranter og ikke minst Sandvika Storsenter, som er det sentrale kjøpesenteret i kommunen. Men det er også en rekke mindre kjøpesentre rundt omkring i kommunen, og servicefasilitetene i Bærum er gjennomgående gode.

Bærum kommune har mange innbyggere med et høyt utdanningsnivå og høyt inntekts- og formuesnivå, faktisk scorer de høyest i landet på begge områdene. Kommunen skiller seg også fra de andre kommunene rundt Oslo, ved å ha flere arbeidsplasser enn antall sysselsatte bæringer.

Over 40 prosent av innbyggerne i kommunen over 16 år har høyere utdanning, som indikerer stort behov for kontorlokaler og også bidrar sterkt til at boligprisene er like dyre som i Oslo vest. En rekke av kommunens innbyggere arbeider imidlertid i Oslo, som skaper stort press på hovedinnfartsveien E18. Det er også lange køer på se sentrale innfartsveiene Griniveien og Bærumsveien. Kollektivforbindelsene inn til Oslo er mange, som lokaltog, en rekke busser, samt T-bane til visse områder i østre deler av Bærum (Østeråsbanen og Kolsåsbanen).

Eiendomsdrift og diverse tjenesteyting, kunnskapsbasert virksomhet og varehandel er de klart største bransjene i Bærum. Mange mellomstore og større bedrifter er imidlertid på jakt etter eiendommer på strekningen fra Sandvika til Asker. Dette er typisk selskaper innenfor olje og offshore, som er sterkt representert i kommunen, samt andre kunnskapsbedrifter.

Bedrifter som er lokalisert i Oslo søker seg sjelden til Bærum og Asker, i hvert fall ikke utenfor Lysaker og Fornebu. På den andre siden søker heller ikke bedriftene i Bærum og Asker seg inn til Oslo, det vil si, unntaket er igjen Lysaker.

Sandvika og Billingstadsletta har hatt perioder med stor arealledighet. Men der Sandvika kan skilte med Flytoget, havner Billingstadsletta midt mellom Asker sentrum og Sandvika. Kort avstand til Flytoget er viktig, spesielt for bedrifter med internasjonal virksomhet og dermed mye reisevirksomhet.

Entra Eiendom er en av de største eiendomsbesitterne i Bærum, særlig i Sandvika, der det statlige eiendomsselskapet satser på et nytt stort kunnskapssenter. Profier (Bjørn Rune Gjelsten) investerer tungt på Bekkestua og skal utbygge det gamle Lefdal-senteret. Arve Nyhus har gjennom selskapet Megaron et kjempeprosjekt i Sandvika, og 25 000 kvadratmeter i Elias Smiths vei 14-26 står klart i 2012. Ellers er det et spredt eierskap, men en del eiendomsfond har eiendommer i kommunen.

De dyreste lokalene finner vi i Sandvika sentrum, her er nivåene omtrent på høyde med Fornebu og opp mot nivåene på Lysaker. Typiske leiepriser i de mer usentrale strøkene av Bærum har tradisjonelt ligget på 1200-1500 kroner kvadratmeteren i året. Det er ingen store næringsbygg i de vestlige delene av kommunen, bedriftene her er gjennomgående mindre handels-, håndverks- og produksjonsbedrifter.