Oslo sentrum

Til leie – Lokaler til leie ved Oslo S -Fra 500 kvm til 2000 kvm - Nærhet til alt!

Schweigaardsgate_14-038
Schweigaardsgate_14-038
Schweigaardsgate_14-010
Schweigaardsgate_14-010
Schweigaardsgate_14-011
Schweigaardsgate_14-011
Schweigaardsgate_14-016
Schweigaardsgate_14-016
Schweigaardsgate_14-017
Schweigaardsgate_14-017
Schweigaardsgate_14-020
Schweigaardsgate_14-020
Schweigaardsgate_14-021
Schweigaardsgate_14-021
Schweigaardsgate_14-022
Schweigaardsgate_14-022
Schweigaardsgate_14-024
Schweigaardsgate_14-024
Schweigaardsgate_14-037
Schweigaardsgate_14-037
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Galleriet har byens mest sentrale beliggenhet hva angår off. kommunikasjon av alle slag; I 1.etasje ligger hovedbussterminalen og rett over gaten ligger Oslo Sentralbanestasjon. Galleriet har også et større parkeringsanlegg i kjeller, og trikken passerer i Schweigaardsgt. I tillegg ligger Grønland T-banestasjon der alle T-banene passerer i kjelleren på nabobygget (Grønland Torg). Ellers har man alle servicetilbud i umiddelbar nærhet med kjøpesenterne Oslo City, Byporten og Grønland Torg som nærmeste naboer.

Standard

De ledige lokaler vil bli tilpasset til dagens standard og uttrykk etter nærmere avtale.

Inneholder

Lokalene tilpasses leietakers ønsker og behov.

Ledige lokaler:

Ca. 2000 kvm BTA. kontorareal i 4. etg. Ledig nå. Kan deles opp fra 500-2000 kvm BTA.

Parkering

P-plasser kan leies i kjeller. Heis fra garasjekjeller og direkte opp i kontoretasjen. Det er ledige plasser i garasjeanlegg i nabobygget. Avtale gjøres direkte med Europark. Leienivå ca. kr. 2500,- pr. mnd eks. mva

Kantine

De enkelte lokaler har idag eget minikjøkken i lokalet. Det planlegges for en felles kantine i bygget.

Økonomi

Megler vil presentere et tilbud ved nærmere interesse fra potensielle leietakere.

Bebyggelse

Eiendommen er oppført i 1988.

Ledig fra

Lokalene er ledig for ny leietaker.

Arbeidsplasser

Kontorene i Schweigaards gate egner seg både for cellekontorer og åpne løsninger.

Fasiliteter

Moderne
Sentralt
Utvidelsesmuligheter
Parkering
Ventilasjon
Kjøreport
Kantine
Brebånd
Alarm
Vaktmester

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.