Oslo sentrum

Til leie – Lokaler til leie ved Oslo S

Beliggenhet  - Svært sentralt ved Oslo S og Bjørvika
Beliggenhet  - Svært sentralt ved Oslo S og Bjørvika
Lokalet på 150 kvm BTA i 5. etasje.
Lokalet på 150 kvm BTA i 5. etasje.
Lokalet på 150 kvm i 5. etasje.
Lokalet på 150 kvm i 5. etasje.
Lokalet på 150 kvm i 5. etasje
Lokalet på 150 kvm i 5. etasje
Lokalet på 150 kvm i 5. etg.
Lokalet på 150 kvm i 5. etg.
Lokalet på 150 kvm i 5. etasje.
Lokalet på 150 kvm i 5. etasje.
Lokalet i 2. etasje på 260 kvm BTA
Lokalet i 2. etasje på 260 kvm BTA
Lokalet i 2. etasje
Lokalet i 2. etasje
Lokale i 2. etasje
Lokale i 2. etasje
Lokalet i 2. etasje
Lokalet i 2. etasje
Lokalet i 2. etg.
Lokalet i 2. etg.
Lokalet i 2. etasje
Lokalet i 2. etasje
Lokalet i 2. etasje
Lokalet i 2. etasje
Lokale i 2. etasje
Lokale i 2. etasje
Lokale i 2. etasje
Lokale i 2. etasje
Innvendig gateplan
Innvendig gateplan
Bilder fra et annet lokalet i 2. etg - Galleri Oslo
Bilder fra et annet lokalet i 2. etg - Galleri Oslo
Inngangsparti - Galleri Oslo
Inngangsparti - Galleri Oslo
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Galleriet har byens mest sentrale beliggenhet hva angår off. kommunikasjon av alle slag; I 1.etasje ligger hovedbussterminalen og rett over gaten ligger Oslo Sentralbanestasjon. Galleriet har også et større parkeringsanlegg i kjeller, og trikken passerer i Schweigaardsgt. I tillegg ligger Grønland T-banestasjon der alle T-banene passerer i kjelleren på nabobygget (Grønland Torg). Ellers har man alle servicetilbud i umiddelbar nærhet med kjøpesenterne Oslo City, Byporten og Grønland Torg som nærmeste naboer.

Standard

De ledige lokaler vil bli tilpasset til dagens standard og uttrykk etter nærmere avtale.

Inneholder

Kontorene i Schweigaards gate egner seg både for cellekontorer og åpne løsninger.

Ca. 156 kvm BTA, kontorareal i 5. etg. Ledig mars 2018
Ca. 310 kvm BTA. kontorareal i 3. etg. Ledig nå.
Ca. 171-438 kvm BTA kontorareal i 2. etg. (innvendig gateplan). Ledig mars/april 2018.
Ca. 171 kvm BTA kontorlokale i 2. etg. (Innvendig gateplan). Ledig nå.

Det planlegges for felles kantine i bygget.

Felles dusj/garderobeløsninger, sykkelparkering og god parkeringsdekning i byggets garasjekjeller.

Parkering

P-plasser kan leies i kjeller. Heis fra garasjekjeller og direkte opp i kontoretasjen. Det er ledige plasser i garasjeanlegg i nabobygget. Avtale gjøres direkte med Europark. Leienivå ca. kr. 2500,- pr. mnd eks. mva

Bebyggelse

Eiendommen er oppført i 1988.

Ledig fra

Lokalene er ledig for ny leietaker.

Fasiliteter

Moderne
Sentralt
Utvidelsesmuligheter
Parkering
Ventilasjon
Kantine
Vaktmester

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.