Rogaland

Til leie – Lokaler i høystandard nybygg sentralt på Forus

15_1934553299
15_1934553299
15_98634311
15_98634311
15_282685157
15_282685157
15_323740820
15_323740820
15_516845477
15_516845477
15_550685862
15_550685862
15_606958886
15_606958886
15_710747158
15_710747158
15_743180948
15_743180948
15_782717248
15_782717248
15_848929886
15_848929886
15_901850241
15_901850241
15_1032003662
15_1032003662
15_1109054261
15_1109054261
15_1129091935
15_1129091935
15_1129800962
15_1129800962
15_1242507507
15_1242507507
15_1274494812
15_1274494812
15_1350869819
15_1350869819
15_1396541957
15_1396541957
15_1549822664
15_1549822664
15_1621917016
15_1621917016
15_1664042331
15_1664042331
15_1699827502
15_1699827502
15_1728541669
15_1728541669
15_1859577506
15_1859577506
15_1905353403
15_1905353403
15_1966280399
15_1966280399
15_1989342365
15_1989342365
15_1992913884
15_1992913884
15_2001610061
15_2001610061
15_2112292732
15_2112292732
15_2118732746
15_2118732746
15_2143630923
15_2143630923
  • BESKRIVELSE

Innhold:

Forusparken 2 er en del av 2020park på Forus. 2020park vil ferdig utbygd inneholde rundt 12.000 kontorarbeidsplasser, nærmere 600 boliger i tillegg til butikker, kaféer og andre servicetilbud.

Forusparken 2 er et nybygg av høy standard som oppfyller alle forventninger til et moderne næringsbygg. For å sikre leietakernes trivsel er byggets fellesareal og -funksjoner vektlagt, samtidig som servicenivået overfor leietakerne er prioritert fra huseiers side.

De ledige arealene fordeler seg over byggets 1-4 etasje,. Arealene har ulik utforming og størrelse, og kan lett kombineres over flere etasjer. Det er mulig tilrettelegge leieareal ned til ca 250 m². Inndeling og innhold i de eksklusive lokalene tilpasses brukernes ønsker og behov.

Standard:

Lokalene levers med den standard og inndeling som er ønsket av leietaker. Som et utgangspunkt for leietakers vurderinger har utleier utarbeidet en leveransepakke med en medium pluss standard. Leveringspakken kan benyttes uendret eller fravikes helt eller delvis dersom leietaker ønsker dette. Eksisterende leietakere har valgt ulike løsninger, som kan presenteres nærmere under en visning av bygget.

Byggets konstruksjon og tekniske løsninger er valgt for å sikre størst mulig fleksibilitet. Løsningene ivaretar behovet for store og små bedrifter.

Beliggenhet:

Forusparken 2 ligger sentralt på Forus Øst, med lett tilkomst til samtlige hovedtrafikk akser i regionen. Eiendommen er lett tilgjengelig med sykkel, offentligkommunikasjon samt privatbil.

Parkering:

Det er god parkeringsdekning på eiendommen.

Overtakelse:

Etter avtale

Energimerking:

Energimerke B og oppvarmingskarakter GRØNN.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1103
Gårdsnr: 13
Bruksnr: 510