Akershus

Til leie – Leif Tronstads plass 7. Kontor eller showroom rett ved Sandvika stasjon

26_1985061551
26_1985061551
51_1985005356
51_1985005356
26_1143260844
26_1143260844
26_2127209306
26_2127209306
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition Garasje/P-plass Heis

Beskrivelse

Etasje: 1
Det ledige arealet er på 629 kvm BTA.

Beliggenhet
Lokalene ligger sentralt på Leif Tronstads plass i Sandvika, og befinner seg i samme bygg som Coop Extra, SofaCompany, DNB m.fl.

Sandvika er det administrative sentrum i Bærum kommune. Sandvika ga seg selv bystatus 4.jui 2003. Sandvika ligger sydvest i Bærum, innerst i Vestfjorden ca. 15 km sørvest for Oslo sentrum. Hovedfartsåren E 18 går forbi Sandvika like ved Fjorden, mens E 16 starter nettopp ved Sandvika. Jernbanestasjonen Sandvika Stasjon er nest størst i Bærum. Her stopper både Flytoget, Inter-city-tog og lokaltog på Drammensbanen.

Adkomst
Adkomst fra Engervannsveien, Folangerveien eller Leif Tronstads plass. Buss- og togstasjon rett utenfor lokalene. Parkeringshus i tilstøtende bygg.

Standard/tekniske opplysninger
Lokalene kan enten leies «as is» eller pusses opp etter nærmere avtale med utleier.

Lokalene/innhold
Lokalene består idag av cellekontorer. Veldig bra eksponering mot buss- og togstasjonen. Lokalet er vendt mot Sandvika stasjon.

Eierforhold
Bygget eies av DNB Livsforsikring og forvaltes av DNB Næringseiendom. Som en av Norges største private eiendomsbesittere er DNB Livsforsikring en langsiktig og finansiell solid utleier, noe som betyr at vi opprettholder standarden på våre eiendommer også i nedgangstider. I tillegg medfører vår størrelse, med hensyn til antall eiendommer, fleksibilitet for våre leietakere.

For mer informasjon kontakt:

Anne Sofie Stafseth
Mobil: + 47 99 59 30 38
Send e-post: annesofie.stafseth@dnb.no

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 7
Bruksnr: 218

Bærum kommune er Oslos nabokommune i sørvest, med godt over 100 000 innbyggere.
Administrasjonssentret i kommunen er Sandvika, og her finner vi offentlige organer som kommuneadministrasjon, rådhus og politi, i tillegg til kino, restauranter og ikke minst Sandvika Storsenter, som er det sentrale kjøpesenteret i kommunen. Men det er også en rekke mindre kjøpesentre rundt omkring i kommunen, og servicefasilitetene i Bærum er gjennomgående gode.

Bærum kommune har mange innbyggere med et høyt utdanningsnivå og høyt inntekts- og formuesnivå, faktisk scorer de høyest i landet på begge områdene. Kommunen skiller seg også fra de andre kommunene rundt Oslo, ved å ha flere arbeidsplasser enn antall sysselsatte bæringer.

Over 40 prosent av innbyggerne i kommunen over 16 år har høyere utdanning, som indikerer stort behov for kontorlokaler og også bidrar sterkt til at boligprisene er like dyre som i Oslo vest. En rekke av kommunens innbyggere arbeider imidlertid i Oslo, som skaper stort press på hovedinnfartsveien E18. Det er også lange køer på se sentrale innfartsveiene Griniveien og Bærumsveien. Kollektivforbindelsene inn til Oslo er mange, som lokaltog, en rekke busser, samt T-bane til visse områder i østre deler av Bærum (Østeråsbanen og Kolsåsbanen).

Eiendomsdrift og diverse tjenesteyting, kunnskapsbasert virksomhet og varehandel er de klart største bransjene i Bærum. Mange mellomstore og større bedrifter er imidlertid på jakt etter eiendommer på strekningen fra Sandvika til Asker. Dette er typisk selskaper innenfor olje og offshore, som er sterkt representert i kommunen, samt andre kunnskapsbedrifter.

Bedrifter som er lokalisert i Oslo søker seg sjelden til Bærum og Asker, i hvert fall ikke utenfor Lysaker og Fornebu. På den andre siden søker heller ikke bedriftene i Bærum og Asker seg inn til Oslo, det vil si, unntaket er igjen Lysaker.

Sandvika og Billingstadsletta har hatt perioder med stor arealledighet. Men der Sandvika kan skilte med Flytoget, havner Billingstadsletta midt mellom Asker sentrum og Sandvika. Kort avstand til Flytoget er viktig, spesielt for bedrifter med internasjonal virksomhet og dermed mye reisevirksomhet.

Entra Eiendom er en av de største eiendomsbesitterne i Bærum, særlig i Sandvika, der det statlige eiendomsselskapet satser på et nytt stort kunnskapssenter. Profier (Bjørn Rune Gjelsten) investerer tungt på Bekkestua og skal utbygge det gamle Lefdal-senteret. Arve Nyhus har gjennom selskapet Megaron et kjempeprosjekt i Sandvika, og 25 000 kvadratmeter i Elias Smiths vei 14-26 står klart i 2012. Ellers er det et spredt eierskap, men en del eiendomsfond har eiendommer i kommunen.

De dyreste lokalene finner vi i Sandvika sentrum, her er nivåene omtrent på høyde med Fornebu og opp mot nivåene på Lysaker. Typiske leiepriser i de mer usentrale strøkene av Bærum har tradisjonelt ligget på 1200-1500 kroner kvadratmeteren i året. Det er ingen store næringsbygg i de vestlige delene av kommunen, bedriftene her er gjennomgående mindre handels-, håndverks- og produksjonsbedrifter.