Buskerud

Til leie – LAGER/PRODUSKJONSLOKALER PÅ ABB, KORTTIDSLEIE TIL GUNSTIG LEIEPRIS

12_1468464780
12_1468464780
1
1
12_180301117
12_180301117
12_1888502645
12_1888502645
12_908516362
12_908516362
  • BESKRIVELSE

Diverse

Felleskostnadene omfatter følgende:
Oppvarming av leide arealer, og fellesareal. Renhold av kontorer og garderobe og normalt vedlikehold av fellesarealer. Renhold, vedlikehold og snømåking av utendørsarealer, herunder tak. Elektrisk strøm til eget forbruk og til felles lys. Elektrisk strøm til og normale vedlikeholdskostnader for felles ventilasjon, varme og kjøleaggregater. Vedlikehold av felles el. anlegg. Vedlikehold låse og brannsikringstiltak. Vaktmestertjenester. Kommunale avg. for vann, kloakk og renovasjon. Administrasjon av drift, vedlikehold og fellestiltak for leietaker inkludert årsoppgjør.
Vedlikehold og drift av kraner er leietakers ansvar.

Beliggenhet

Logistikkmessig ypperlig beliggende i Drammen sentrum. Industriområde med egen tilgang til jernbanespor, kort vei for av- og påkjøring til E18, båthavn for ABBs spesialbåt.

Standard

Lokalene er av enkel standard, men kan stort sett tilpasses hver bruker ettersom det her er drevet omfattende industri. Ventilasjon og oppvarming går via felles anlegg, men kan selvsagt tilrettelegges for hver bruker.

Parkering på eiendommen.

Fyring: Arealene fyres vekselvis på olje eller strøm ut fra hva som er rimeligst.

Innhold

Hall 8 B:

1730 kvm, takhøyde 12,7 meter, traverskran 50 tonn, løftehøyde ca. 8 meter.

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 113
Bruksnr: 285