Akershus

Til leie – Kvalitetsbygg i Asker med flotte fasiliteter 100-2700 kvm BTA

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beskrivelse

» Moderne og fleksibelt bygg med unike fasiliteter

» Signalbygg i Asker med flott beliggenhet i grønne omgivelser

» Personalrestaurant med stor felles terrasse

» Asker treningssenter ligger plassert i bygget

» Meget god innen- og utendørs parkeringsdekning samt sykkelparkering

» Stort varemottak m/stor kjøreport

» 5 minutters gangavstand til Asker stasjon med buss, tog og flytoget

» Eiendommen er lett tilgjengelig fra E18

Lensmannslia 4 fikk Asker kommunes byggeskikkpris i 2003 for sitt helhetlige grep om form, farge og landskapstilpasning. Det er også kjent for sine meget gode fellesfasiliteter som kantine, konferanseavdeling og god parkeringsdekning, Asker treningssenter har også flyttet inn og sørger for gode muligheter for trening og spa.

Om bygget

Bygningsmassen i Lensmannslia 4 består av 4 bygg, bygg A, B, D og E. I tillegg er det bygget et tilliggende parkeringshus. I tillegg ligger det et potensial i reguleringsplanen med mulighet for utbygging på ca. 10.000 m2 BTA i to nye bygg; C og F. Byggene er knyttet sammen med et sentralbygg (bygg S).

Beliggenhet

Eiendommen ligger flott til i nærheten av Asker Sentrum. Rundt bygget er det store grøntarealer, det er åpent og luftig med gode solforhold.

Det er 5 min. gangavstand til Asker sentrum med flytog, buss og jernbane.

Innhold

Kontorlokalene fremstår som representative, arealeffektive og med god fleksibilitet.

Planløsningene egner seg like godt til åpne kontorlandskap, som til cellekontorer og en kombinasjonsløsning.

Lokalene vil oppgraderes og tilpasses i samarbeid med ny leietaker.

Bygg E

1. etg. 937 kvm kan deles i mindre enheter

1 U. etg. 1205 kvm

2 U. etg. 1221 kvm

3 U. etg. 307 kvm

(Arealene er ca. kvm og BTA)

Lokalene vil oppgraderes og tilpasses i samarbeid med ny leietaker.

NB: Bildene av kontorlokaler er illustrasjonsbilder fra eksisterende lokaler i eiendommmen.

Asker er en forstadskommune til Oslo, mellom Bærum og Lier. Den 100 kvadratkilometer store kommunen har snaue 60 000 innbyggere og er delt inn i 16 grunnkretser, med ganske jevn fordeling av innbyggertallet i de ulike kretsene.

40 prosent av askerbøringene arbeider i egen kommune, mens ca. 60 prosent pendler ut, hovedsakelig til Bærum og Oslo. På den andre siden dekkes snaue 60 prosent av arbeidsplassene ved innpendling fra Bærum og Buskerud.

Avstanden inn fra Asker sentrum til Oslo sentrum er ca 25 kilometer, og bilkøene er lange inn mot hovedstaden. Asker er imidlertid et knutepunkt for tog, i og med at stasjonen er endestasjon for Spikkestadbanen. Asker stasjon er Norges femte største målt i antall reisende. Flytoget til Gardermoen stopper på stasjonen, som er svært viktig for etableringen i nærområdet, og Asker-banen er dobbeltsporet

Antall nyetableringer i kommunen har de seneste årene ligget stabilt på rundt 700. Næringslivet i Asker har sin tyngde innenfor handel, forretningsmessig tjenesteyting og bransjer i industrikategoriene kjemisk og maskinvare, men de seneste årene har Asker tiltrukket seg en rekke bedrifter innenfor olje- og gass-sektoren.

Totalomsetningen for Askers bedrifter er på drøyt 60 milliarder kroner i året, hvorav ca. 75 prosent av verdiskapningen skjer med utgangspunkt i bedrifter lokalisert til Holmen-Slependen-området. Varehandelen står for 7-8 prosent av denne omsetningen. Det er to store kjøpesentre i kommunen, prisbelønte Holmen Senter, samt Trekanten Senter i Asker sentrum.

I de søndre og sørøstre delene av kommunen, ned mot Heggedal, er det ikke store næringsbygg, dette området er et gammelt industriområde. Langs veien ut mot Slemmestad er det få bedrifter av en viss størrelse, noe det også er i de nordvestre delene av kommunen, mot Vestmarka.

Det er gjennomgående lite ledige arealer i Asker sentrum, der vi finner de høyeste leieprisnivåene. Nivåene i Asker ligger gjennomgående lavere enn i Bærum. Det typiske leienivået for snittlokaler i Asker har ligget på 1200-1300 kroner kvadratmeteren i året, men gode lokaler i Asker sentrum med sentral beliggenhet har oppnådd 1800-1900 kroner per kvadratmeteren.

Det store prosjektet i Asker er utviklingen av Kraglund kontorpark, rett sør for Asker sentrum. Her utvikler Ferd Eiendom 50 000 kvadratmeter fordelt på fire byggetrinn, og det første trinnet var klart i desember 2011. I løpet av 20111/2012 er det ferdigstilt om lag 20 000 kvadratmeter med kontorlokaler i Kraglund Kontorpark.