Oslo sentrum

Til leie – Kvadraturen - Moderne kontorlokaler

14
14
Kvadraturen
Kvadraturen
Oslo sentrum
Oslo sentrum
3
3
6
6
4
4
5
5
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon Bredbåndstilknytning Garasje/P-plass Heis

Beskrivelse

Dronningens gate 8A er et signalbygg midt i "Kvadraturen". Med solid fasade av glass er dette et bygg man legger merker til og oppnår god eksponering og flotte lysforhold.

Kvadraturen er i dag under stor utvikling med nye tilkomne virksomheter og opprusting av nærmiljø.

På vegne av en stor gårdeier har vi kontorlokaler for leie i Dronningens gate 8A i en flott bygård.

Adkomst

Svært enkel adkomst med bil til og fra Bjørvikatunnelen via av- og påkjøringsrampe Havnelageret.

Kort gangavstand til Stortinget og Jernbanetorget, samt meget gode bussforbindelser og kort avstand til Oslo S.

Eiendommen har godt med sykkelparkering.

Beliggenhet

Dronningens gate 8A ligger sentralt plassert i "Kvadraturen" og er i den senere tid blitt et naturlig bindeledd mellom nye Bjørvika og og det eksisterende sentrum.

Alle servicefunksjoner i kort gangavstand.

Eiendommen har alle kommunikasjonsmidler som fly- og lokaltog, buss, trikk og T-bane i umiddelbar nærhet.

Gangavstand til Akerhus festning, Bjørvika, Operaen, Rådhuset, Karl Johans gate og Aker Brygge.

Standard

Teknisk fremstår eiendommen som moderne med god ventilasjon og fibernett.

Ytterligere behov kan tilpasses hver enkelt leietaker.

Innhold

Lokalene vil tilpasses helt etter leietakers behov og ønsker. I 1. Etasje finnes det et selskapslokale tilknyttet en svært avansart kinosal som er "state of art" som kan leie ved behov. Dette kan passe perfekt til lanseringer og andre sosiale sammenkomster som behøver det lille ekstra.

Det er for øyeblikket 3 ledige loaler i eiendommen:
- 2. etg. 585 kvm BTA
- 3. etg. 408 kvm BTA
- 5. etg. 408 kvm BTA

Lokalene i 2. og 3. etg. kan leies samlet hvis ønskelig.

Det kan også tilbys garasje/p-plass og også for el-bil og el-sykler.

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 207
Bruksnr: 34

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.