Oslo sentrum

Til leie – Kvadraturen - Kontorlokaler til leie. BTA 15 - 50 kvm.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
7
7
8
8
9
9
6
6
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Sentralt
Utvidelsesmuligheter
Vaktmester-/vektertjeneste

Arealspesifikasjon

kvm/ant Etg Beskrivelse
28 kvm 2 Kontor, Kontorlokale
35 kvm 2 Kontor, Kontorlokale

Bebyggelse

Rådhusgata 28 (også kalt Borgen) ble oppført i 1666 og senere ombygd. Eiendommen er modernisert rehabilitert de senere årene og serveringslokaler på gateplan og kontorer i de øvrige etasjene.

Beliggenhet

Rådhusgata 28 en har flott beliggenhet i øvre del av Kvadraturen, Oslo sentrums eldste område; bygget opp etter bybrannen i 1624. Eiendommen ligger rett nedenfor Christiania torg, der det finnes flere hyggelige spisesteder. Gangavstand til Karl Johans gate, Oslo S og Nationaltheatret.

Eiendommen har en meget sentral beliggenhet med kort gangavstand til buss, trikk og T-bane. Tog og flytog fra Nationaltheatret og Oslo S.
Enkel adkomst med bil fra E18 i Operatunnelen.

Adkomst

Rådhusgata 28 har direkte inngang fra gaten med representativt inngangsparti.

Parkering

Gateparkering etter gjeldende bestemmelser. Det er mulig å leie parkering i områdets p-hus. Bankplassen er nærmest, ca. 2 minutters gange fra eiendommen.

Inneholder

Følgende lokaler blir ledig i eiendommen:

2. etg.:
Kontorer i varierende størrelse som kan leies ut enkeltvis eller flere samlet (lydisolerte dører mellom kontorene). Lokalene holder god standard og er nyoppussede med parkett på gulv og nymalte vegger og himling. Hvert av rommene har egen kjøkkenløsning (kan fjernes hvis man ønsker flere kontorer).

Vi har kontorer med nettoareal fra ca. 15 kvm. til ca. 20 kvm. som leies ut separat, eller samlet.

Nyoppussede toaletter og dusj i fellesområde.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301
Gårdsnr: 207
Bruksnr: 235

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.