Oslo sentrum

Til leie – Kvadraturen - Historisk eiendom rigget for fremtiden!

Hovedbilde - ØV15
Hovedbilde - ØV15
23
23
Illustrasjon - fra gangbro i 4. etasje
Illustrasjon - fra gangbro i 4. etasje
Illustrasjon - Flott personalrestaurant i atriet
Illustrasjon - Flott personalrestaurant i atriet
Illustrasjon - Flott amfi i tilknytning til møtesenter - her kan hele bedriften samles
Illustrasjon - Flott amfi i tilknytning til møtesenter - her kan hele bedriften samles
Illustrasjon - Kontor 4. etasje
Illustrasjon - Kontor 4. etasje
Illustrasjon - 3. etasje Møterom/kontor
Illustrasjon - 3. etasje Møterom/kontor
Illustrasjon - 4. etasje Åpent landskap
Illustrasjon - 4. etasje Åpent landskap
Illustrasjon - Sykkelparkering
Illustrasjon - Sykkelparkering
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
19
19
20
20
21
21
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Øvre Vollgate 15 ligger svært sentralt plassert øverst i Kvadraturen med kort gangavstand til Nationaltheateret, Stortinget, Karl Johan, Rådhusplassen og Festningen.

I nærområdet er det flere hyggelig spisesteder, bla Sentralen, Brasserie Hansken og Festningen Restaurant. Alt av handels- og servicetilbud finnes i umiddelbar nærhet, sammen med buss, trikk, t bane og tog.

Standard

Historisk eiendom rigget for fremtiden!

Frem til høsten 2018 vil eiendommen gjennomgå en fullstendig transformasjon - den ærverdige fasaden vil bestå, men bak denne ferdigstilles et moderne kontorbygg over 5 etasjer med innglasset gårdsrom med hyggelig personalrestaurant, fantastiske takhøyder i kontoretasjene, flott amfi i tilknytning til møtesenteret, og takterrasse med nydelig utsikt over hele Oslo by.

Etasjeflater på ca 670 kvm BTA som egner seg både til åpne kontorløsninger og cellekontorer. Store vindusflater gir mye lys, og takhøyder opp til 3,2 m gir svært gode arbeidsforhold i kontorlokalene.

Gode fellesfasiliteter som personalrestaurant, flott amfi i tilknytning til møtesenteret, takterrasse med utsikt og sykkelparkering med vask og sykkelservice.

Eiendommen vil gjennomgående leveres med varige, moderne og gode kvaliteter, og kontoretasjene vil gi effektive, fleksible og representative løsninger for din bedrift.

Se link til video om prosjektet til høyre i annonsen!

Gårdeier er ABEL Eiendomsforvaltning AS. Kontaktperson: Stian Korneliussen. Tlf 979 67 450.

Inneholder

U.etg : Møteromsenter, Sykkelparkering og Sykkelservice, Garderober
1. etg: Hyggelig personalrestaurant i byggets atrium, Kontor
2. til 4. etg: Kontor
5. etg: Kontor/møterom samt takterrasse

Bebyggelse

Byggets fasade preger bybildet i området med sine buede vinduer, særpregede arkitektur og ærverdige uttrykk. Arkitekten Emil Victor Langlet, tegnet også Stortinget, og byggene har flere likhetsstrekk, som bla den gule murfasaden og middelalderpreget.

Eiendommen stod ferdig i 1860, og huset Nissens Pikeskole frem til 1899. Her fikk piker fra byens øvre middelklasse for første gang en mulighet til å ta en høyere utdanning. Fra 1922 har eiendommen huset Bokhandelforeningen.

Visning

Etter avtale med megler

Ledig fra

Innflytting fra høst 2018.

Ansvarlig megler

Siri Jordfald

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301
Gårdsnr: 207
Bruksnr: 379

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.