Oslo sentrum

Til leie – KVADRATUREN - Filmens Hus. Kontorlokaler til leie. 28 - 181 kvm.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
7
7
8
8
9
9
11
11
12
12
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition
Sentralt
Utvidelsesmuligheter
Vaktmester-/vektertjeneste

Arealspesifikasjon

kvm/ant Etg Beskrivelse
28 kvm 7 Kontor, Kontorlokale (netto 14 kvm).
60 kvm 7 Kontor, Kontorlokale (netto 30 kvm)

Beliggenhet

Filmens hus har en meget sentral beliggenhet i Kvadraturen. I umiddelbar nærhet til lokalene ligger Finanstilsynet, Norges Bank, Astrup Fernley Museet og Kristian Kvart Kvartalet. Kort gangavstand til Karl Johans gate og de fleste servicetilbud.

Beskrivelse

Filmens hus har en rekke leietakere der de fleste er relatert til film og spillutvikling. Norsk filminstitutt er den største leietakeren i Filmens Hus, og er ansvarlig for de fleste publikumsaktivitetene i huset. Bygget har egen cafe med hyggelige priser for byggets leietakere. Bygget eies og drives av Dronningensgate 16 AS.

Adkomst

Lokalene har heisadkomst fra Dronningens gate og Skippergata. Egen kontorinngang, alternativt via betjent resepsjon.

Kort avstand til offentlig kommunikasjon (buss, trikk, tog og T-Bane). Enkel adkomst med bil ved avkjøring fra E-18.

Parkering

Gateparkering etter gjeldende bestemmelser. Mulighet for å leie parkeringsplasser i nærliggende parkeringshus.

Standard

Lyse lokaler med vinylbelegg/parkett på gulv, malte vegger og himling med plater.
Bygget har flere heisløp, samt ventilasjon med kjøling.

Inneholder

7. etg. Kontorlokale: BTA ca. 28 kvm. (3 stk.)
(netto ca. 14 kvm):
Stort kontor med 1-3 arbeidsplasser.

7. etg. Kontorlokale: BTA ca. 60 kvm.
(netto ca. 30 kvm.):
Kontor med 1-5 arbeidsplasser.

Lokalene ligger vegg i vegg og kan eventuelt leies ut samlet.

Møterom, kjøkken og toaletter i fellesarealet.
Samtlige kontorer er låsbare med elektronisk brikke og har internett tilgang med fibertilkobling.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301
Gårdsnr: 207
Bruksnr: 40

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.