Oslo sentrum

Til leie – Kontorlokaler ved Oslo City - Meget sentral beliggenhet. Fra 54 til 380 kvm.

13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
23
23
1
1
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Sentralt
Utvidelsesmuligheter
Vaktmester-/vektertjeneste

Arealspesifikasjon

kvm/ant Etg Beskrivelse
54 kvm 5 Kontor, Kontorlokale
72 kvm 5 Kontor, Kontorlokale
161 kvm 6 Kontor, Kontorlokale (lokalet kan slås sammen med nabolokalet)
224 kvm 6 Kontor, Kontorlokale (Lokalet kan slås sammen med nabolokalet)

Beliggenhet

Eiendommen ligger midt i sentrum, vis a vis Hotell Royal Christiania i blindgate mellom Karl Johans gate og Storgata. Det er få minutters gange fra Bussterminalen, Oslo S og alle knutepunkter for buss, trikk og t-bane i østgående og vestgående retning.

Beskrivelse

Skippergata 33 er en velholdt funkisgård, oppført 1939. Bygget har forretninger på gateplan og et representativt inngangsparti med to personheiser til byggets 9 etasjer. Meget sentralt beliggende mellom Karl Johans gate og Oslo City.

Adkomst

Eiendommen har inngangsparti med direkte adkomst fra gaten med callinganlegg og to personheiser. Enkel biladkomst til E6, E18 og Ring1.

Offentlig kommunikasjon med buss, trikk, T-bane, tog og flytog finnes i umiddelbar nærhet.

Parkering

Gateparkering etter gjeldende bestemmelser. Mulighet for å leie parkeringsplasser i nærliggende parkeringshus.

Standard

Kontorlokalene er lyse og har hovedsakelig parkett på gulv, malte hvite vegger og himlinger med plater. Det lagt opp datakabling og strømuttak til arbeidsplassene.

Inneholder

Vi har følgende lokaler ledig i bygget. Lokalene kan tilpasses ny leietaker etter avtale:

5. etg. BTA ca. 72 kvm.:
Kontorlokale bestående av et sort rom. I tillegg disponeres felles møterom, kjøkken og toaletter med 3 mindre leietakere.

5. etg. BTA ca. 54 kvm.:
Kontorlokale bestående av et sort rom. I tillegg disponeres felles møterom, kjøkken og toaletter med 3 mindre leietakere.

6. etg. BTA ca. 224 kvm.:
Kontorlokale bestående av 4 kontorer, kontorlandskap, stort møterom samt kjøkken og toaletter m.m. Lokalet kan slås sammen med nabolokale BTA 156 kvm.

6. etg. BTA ca. 156 kvm.:
Kontorlokale bestående av 4 store kontorer/teamrom/møterom samt kjøkken og toaletter m.m. Lokalet kan slås sammen med nabolokale BTA 224 kvm.

Diverse

Bygget har blant annet følgende leietakere. Christiania Legesenter, Nortann AS, Pitch Forlag AS, JKS Norge AS, IOM, Sportradar AS, flere advokatfirmaer med flere.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301
Gårdsnr: 0
Bruksnr: 0

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.