Oslo sentrum

Til leie – Kontorlokaler til leie ved Stortinget innredes til leietaker

10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition Bredbåndstilknytning Heis

Beskrivelse

Stortingsgaten 12 ble tegnet av arkitekt Arnestein Arneberg på oppdrag for Maria Skovsgaard i 1934 og oppført i 1935. Eiendommen er en tidstypisk gård fra funksjonalismens tid og har et flott art deco inngangsparti og forøvrig er en rekke sjarmerende trekk fra byggets opprinnelse bevart. Bygget danner hjørnet av kvartalet mot Tordenskioldsgate og har fasade både mot Stortingsgaten og Tordenskioldsgate.

Beliggenhet

Meget sentralt beliggende lokaler midt i Oslo sentrum vis a vis Stortinget og Nationaltheateret. Lokalene er lyse og gjennomgående med vinduer mot Stortingsgaten og Tordenskjoldsgate samt bakgård. Alt av offentlig kommunikasjon i umiddelbarnærhet.

Innhold

Fine kontorlokaler i sjarmerende funkis gård ved spikkersuppa. Eiendommen har spennende art deco inngangsparti og trappeløp. Det er heis i bygget. Lokalene utgjør hele eiendommens 4. etasje og er gjennomgående med vinduer mot bakgården, Stortingsgaten og Tordenskiolds gate. Lokalene er er strippet helt ned til betongen og innredes til leietaker. Leietaker vil få anledning til å påvirke planløsning og material valg etter nærmere avtale.

Ta kontakt for visning.

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.